Bývalí zamestnanci farmafiriem dnes v mene MZ SR rozhodujú o desiatkach miliónov eur Zn: Hlavne tajne

Poďme sa pozrieť do verejných zdrojov internetu, ako si farmafirma ide požičať bezúročne s voľným dátumom splatenia cca 11,0 milióna eur zo solidárneho zdravotného poistenia. Ročne.

Pôvodne to mal byť ušľachtilý cieľ, sprístupniť drahé lieky slovenským pacientom.

Osoby a obsadenie:

Prof. Babeľa (nominant OĽaNO)

 • 1.10.2021 vláda vymenovala prof. Babeľu do pozície štátneho tajomníka I. pod ktorého spadá sekcia farmácie, pod ňu odbor kategorizácie a podeň oddelenie hodnotenia liekov.
 • august 2022 – NR SR prijíma jeho novelu zákona 363/2011, ktorou sa zavádzajú tajné zmluvy na tajné zľavy a tajný celkový objem úhrad a iné tajné pravidlá. Uzavretie takejto zmluvy z lieku, ktorého hodnota za peniaze nedáva žiaden zmysel, učiní liek s tajnou primeranou hodnotou za peniaze. Liek je tak povinne hradený zdravotnými poisťovňami. 
 • 13.2.2023 – vláda odvoláva prof. Babeľu z pozície štátneho tajomníka.

Mgr. et Mgr. Dutková

 • október 2021 – stáva sa vedúcou kancelárie štátneho tajomníka I.
 • rok 2022 podieľa sa na tvorbe noviel zdravotníckych zákonov
 • február 2023 – stáva sa vedúcou  Odboru liekovej legislatívy a MEA MZ SR – odbor na uzatváranie tajných zmlúv na tajné zľavy.
 • 31.6.2023 odchádza z MZ SR

Katarína Bodnárová 

 • V júni 2020 zastupuje firmu GlaxoSmithKline na konzultácii s MZ SR.
 • Od 24.7.2021 sa stáva prokuristkou firmy Novartis Slovakia s.r.o.
 • 31.10. 2022 podáva firma Novartis žiadosť o určenie úhrady lieku Zolgenzma
 • 25.11.2022  končí na pozícii prokuristka firmy Novartis Slovakia s.r.o.
 • prvý polrok 2023 – v pracovnom pomere s MZ SR 
 • od 1.6.2023 začala podpisovať rozhodnutia za MZ SR   
 • 1.7.2023 na zozname vedúcich zamestnancov MZ SR ako Vedúca odboru Kategorizácie, cenotvorby a hodnotenia liekov MZ SR 

Eva Ottinger

 • V marci 2022 zastupuje Novartis na konzultácii s MZ SR 
 • 31.10. 2022 –   Za firmu Novartis osobne podáva žiadosti o kategorizáciu lieku Zolgenzma v cene  2 199 408,35 eur za jednu štandardnú dávku lieku.
 • Od 16.3. 2023 je poverená vedením oddelenia pre hodnotenie liekov MZ SR 
 • apríl až júl 2023 – oddelenie pre hodnotenie liekov MZ SR rieši hodnotenie lieku Zolgenzma. 

20.4.2023 NIHO uverejní posudok na hodnotu za peniaze na liek Zolgenzma. Neodporúča kategorizovať za cenu 2,2 milióny eur, vyjadruje silné pochybnosti o farmakologických a farmakoekonomických dátach uvedených v žiadosti firmy Novartis.

26.4. 2023 MZ SR vyzvalo firmu Novartis, aby uzatvorila tajnú zmluvu na tajnú zľavu s tajným obmedzením celkovej sumy úhrad za rok na liek Zolgenzma. 

24.7.2023 plánuje MZ SR reprezentované nedávnymi zamestankyňami firmy Novartis, uzavrieť tajnú zmluvu na tajnú zľavu a tajné celkové množstvo ročných úhrad s firmou Novartis, za ktorú podávali žiadosť o kategorizáciu lieku Zolgenzma dnešné vedúce zamestnakyne MZ SR. 

august-september 2023 – Liek Zolgenzma bude plne hradený v tajnej výške, pričom poisťovne budú uhrádzať firme Novartis plnú cenu 2,2 milióny EUR za každé podané balenie. Poisťovne si budú môcť následne vymáhať nad-úhradu v zmysle tajnej zmluvy uzatvorenej 24.7.2023 bývalým vedením firmy Novartis so súčasným vedením firmy Novartis na MZ SR.

Záver: 

To bola len sranda v podaní dokumentov na portály MZ SR. Teraz vážne:

Všeobecne sa diskutuje, že možný počet schválených úhrad bude zodpovedať 2-4 pacientom za 1 rok. To sú náklady pre verejné zdravotné poistenie vo výške X XXX XXX,XX€ (Je to tajné!)

Z celkovej prevalenie ochorenia spinálna svalová distrofia na planéte môžeme odhadovať, že ročne na Slovenskú republiku pripadne 5-7 pacientov za 1 rok. 

Z týchto dvoch čísiel sa dá odhadovať, že objem nad-úhrad za 1 rok, ktorý bude potrebné vymáhať od firmy Novartis späť bude od niekoľkých miliónov do cca 11,0 miliónov EUR. Každý rok.

Odpoveď slovnej úlohy: 

Čo sa to tu teda stalo?

Firma Novartis uzavrie s firmou Novartis na základe novely zákona 363/2011 z dielničky pracovného dream teaumu prof. Babeľu a Mgr.et Mgr. Dutkovej tajnú zmluvu na neobmedzené úverovanie v hodnote do cca 11,0 miliónov eur z prostriedkov solidárneho zdravotného poistenia. 

č.b.t.d. Profit. 

Všetky údaje pochádzajú z verejných zdrojov. Suma nad-úhrad je len odhadovaná, pretože novela zákona z rúk prof. Babeľu umožňuje farmaceutickej firme začierniť všetky rozhodujúce parametre farmakoekonomického rozboru lieku, vrátane počtu liečených pacientov za rok.

Share Button