Smer si čičíka časovanú bombu – dlh štátnych nemocníc

Zdá sa, že Smer spolu so SNS a Híd chystá skvelú časovanú bombu pre budúce vedenie ministerstva zdravotníctva – podporu dlhu nemocníc.

Z ostatných informácii vyplýva, že ministerstvo absolútne neriadi štátne nemocnice. Síce im vypíše nejaké cieľové hospodárske výsledky, realitou je každoročne navyšovaný dlh. Dlh na odvodoch, dlh na faktúrach za teplo, dlh na faktúrach za lieky…

V rokoch 2011 až 2015 totiž nemocnice neplnili rozpočty schválené ministerstvom zdravotníctva, neexistoval v nich jednotný systém riadenia rozpočtov, sledovania nákladov a výnosov, manažovania pohľadávok a záväzkov či evidencie majetku. Výsledok – dlhodobé zadlžovanie štátnych nemocníc!

Ministri SMERu nás 4 roky balamutili tvrdeniami, že tempo zadlžovania štátnych nemocníc sa zmenšuje, ale z kontroly vyplýva pravý opak. Dlhy voči dodávateľom za 5 rokov vzrástli o 213% a presahujú o 27% hodnotu majetku. Nemocnice náklady neznižujú a nehľadajú v nich rezervy, práve naopak náklady sústavne narastajú. V súčasnosti na 100 eur zarobených peňazí za zdravotnú starostlivosť minú štátne nemocnice na nákladoch v priemere 122 eur.

Zdroj: Prečo štát neriadi vlastné nemocnice? – Viliam Novotný (blog.sme.sk)

Súčasne sa ministerstvo absolútne nezaoberá reguláciou cien položiek, ktoré sú priamo hradené zo zdravotného poistenia. Takže úhrady poisťovní nemusia vôbec držať krok výdavkami na výkony, chemikálie či prístroje pre tých správnych poskytovateľov. .

Medziročný nárast zdrojov o cca 70 miliónov eur preto len tak-tak postačí na krytie týchto výdavkov. A to všetko za predpokladu, že sa podarí zastaviť rast výdavkov na ostatné segmenty zdravotníctva Zdroj: Bez reforiem sa dlh v zdravotníctve bude zvyšovať | HPI – Stredoeurópsky inštitút pre zdravotnú politiku

Súčasne sú štátne nemocnice viazané veľmi prísnym príkazom regulujúcim minimálne mzdové nároky. Mzdové náklady štátnych nemocníc budú proste rásť.

Mzdy a odvody predstavujú asi 55 % výdavkov v zdravotníckych zariadeniach. Podľa rozpočtu stúpnu ich mzdové výdavky medziročne o takmer 50 miliónov eur (6,3 %). Zdroj: Bez reforiem sa dlh v zdravotníctve bude zvyšovať | HPI – Stredoeurópsky inštitút pre zdravotnú politiku

„Naši ľudia“ ako zbraň hromadného ničenia

Isto-iste tí správny „naši ľudia“ strany Spojené mosty-tunely-diaĺnice-SBSky svoje faktúry dostanú preplatené. Prípade dostanú prísľub, že po správnom výsledku budúcich volieb sa už isto iste dočkajú úhrady z oddĺženia.

A keď voľby pre stranu Smer+SNS nedopadnú? To bude škodoradosti, ako bude musieť budúce osadenstvo ministerstva hasiť nimi nastraženú časovanú bombu. Lebo „ich ľudia“ sa postarajú ho humbuk nezaplatených faktúr.

Antikoncepcia sú ďalšie výdavky

Dlh – to sú úroky z omeškania. Dlh – to je nulová sloboda v rozhodovaní. Dlh – to sú exekúcie a náklady na ne. Dlh to je druhotná platobná neschopnosť.

Len tak mimochodom – skvelý vizionársky a koncepčný prístup strany Smer k zdravotníctvu zabezpečil vyhodenie asi 3 miliónov eur do luftu – zrušili si svoj nápad na PPP fakultnú nemocnicu v Bratislave. To je 0,5% celkového dlhu nemocníc.

Ešte tu máme jednu štátnu akciovku: Spoločnosť pre zavedenie unitárneho systému verejného zdravotného poistenia a.s., ktorá stále existuje a stále požiera euríčko za euríčkom.

Share Button