Dachau

Zamneď: Držme sa ľudských práv, nemusíme sa vďaka nim uskromňovať

Idnes.cz pripomína výročie väzenského experimentu, ktorý bol zameraný na výskum správania sa v hraničných situáciách.

V létě 1971 vybudoval profesor Zimbardo ve sklepení americké stanfordské univerzity věrný model vězení, dvanáct dobrovolníků z řad svých studentů obsadil do role dozorců a dalších dvanáct se stalo vězni. Experiment měl trvat dva týdny, skončil však už po šesti dnech, neboť nabral netušený směr. Dozorci začali krutě trestat a ponižovat vězně a ti se psychicky hroutili. „V roli ředitele Stanfordského vězení jsem umožnil, aby lidé trpěli, nezasáhl jsem. Nevnímal jsem jejich utrpení,“ říká s odstupem 45 let Zimbardo. Zdroj: Každý věří, že odolá zlu. Zvládne to ale jen menšina, říká slavný psycholog – iDNES.cz

Keďže som si podobný experiment odžil od jedného rána do jedného podvečera (áno skončilo to podobne predčasne) na vlastnej koži, ja môžem povedať: „Odolal by som!“

Viem. že to nemôže povedať každý, možno veľmi málo z vás. A to je vlastne super. Sú veci, ktoré sa naozaj treba učiť v škole z učebníc. Liať vodu do kyseliny len preto, aby sme zistili niečo na vlastnej koži o búrlivosti tejto exotermickej reakcie, je proste hovadina.

Potláčanie osobných slobôd je nebezpečné v každej historickej dobe a v každej spoločnosti. Len debilný demokrat nechá komunistom a nacistom likvidovať demokraciu.

Vtedy som skončil len s dierou do kože v hlave a asi by som v plnej zostave skončil s dierou do lebky. Možno by sa po čase našli ľudia, ktorí by to ocenili.

A co na to neznámý vojín? Nasrat, len nasrat!

Márnosť šedivá, ja žijem rád

Zamyslite sa nad tým, takto v nedeľu s krvou plnou chilomikrónov, práve nad tými chilomikrónmi. Sú to kvapôčky tukov plávajúce vo vašej krvi, ktorá ich nesie do pečene na ďalšie spracovanie. Sú to kvapôčky tukov, ktoré sa v tenkom čreve, pomocou žlče, podarilo vašemu telu vytiahnuť zo skvelého nedeľného obeda.

Viete, priatelia, máme sa tak dobre, že aj keby sme sa významne uskromnili kvôli ľudským právam, čo sme si spísali do listiny práv a slobôd a tak automaticky prebrali do Ústavy, keby sme sa len trochu uskromnili kvôli týmto ľudským právam, tak si to uskromnenie ani nevšimneme.

A je len a len v našich silách, vďaka slobodám, ktoré patria do ľudských práv, aby sme si tú obetu dokázali sami kompenzovať. Áno, práve vďaka tomu, že budeme dbať na ľudské práva, že budeme neoblomní k iným v presviedčaní o dôležitosti ľudských práv, vďaka tomu sa nám samotné ľudské slobody odvďačia.

Veď sa len začítajte: Vezmite si do ruky Listina práv a slobôd (PDF) Prečítajte si ju.

PRVÁ HLAVAVŠEOBECNÉ USTANOVENIAČl.
1. Ľudia sú slobodní a rovní v dôstojnosti i v právach. Základné práva a slobody sú neodňateľné, nescudziteľné, nepremlčateľné a nezrušiteľné.

No vidíte, ako vás to chytilo! Úplne to hltáte. Je tam opísané, čo je to slobodný človek a ako sa správa slobodný človek v spoločnosti iného slobodného človeka. Keď viem, že aj pre vás je Listina tým jediný popisom vášho života, tak viem, že sa vás nemusí báť. Všetci sme si rovní a je len na nás, ako dokážeme presviedčať ostatných slovom. Slovom!

Share Button

Názor na “Zamneď: Držme sa ľudských práv, nemusíme sa vďaka nim uskromňovať”

Komentáre sú zakázané.