Archívy značky: nemocnice

Antikoncepcia smeráckeho zdravotníctva stojí veľké peniaze

Vo vestníku verejného obstarávania sa nachádza dokument popisujúci PPP projekt na výstavbu Novej univerzitnej nemocnice. Dokument obsahuje plán, podľa ktorého v mesiacoch apríl-jún 2015 malo dôjsť k uzavretiu koncesnej zmluvy finančnému uzavretiu.

Dokument tohto projektu má 206 strán. Je to hutný kvalitný odborný dokument, ktorý obsahuje mnoho tabuliek, tvrdých dát vyzdrojovaných informácii.

A tento dokument skončil v koši. Alebo máte pocit, že koncesionár je už vybratý?

Slovensko nie je veľká krajina na počet obyvateľov a teda ani na intelektuálne kapacity. Títo ľudia, ktorí pracovali na príprave verejného obstarávania sa v rovnakom čase nemohli venovať iným projektom vývoja slovenského zdravotníctva.

Ľudia, ktorí sa ponorili na niekoľko mesiacov do tvorby podkladov pre priame oslovenie budúcich koncesionárov dostávali platy, používali kancelárske priestory a z našich daní sme im vytvorili vhodné pracovné podmienky. Všetko toto skončilo v koši.

Koľko takýchto projektov za posledných 8,5 roka vláda Smeru vyhodila do povetria? Peniaze sa spálili bez akéhokoľvek úžitku.

Dnes tu píšem o konceptuálnej práci odborníkov strany Smer. Oni viedli ministerstvo zdravotníctva.

Politici strany majú nejaké politickú víziu tejto krajiny. A podľa nej vyberajú riešenia. V zmysle zastupiteľskej demokracie sa na základe výsledkov volieb realizujú priania občanov. Hlas vo voľbách je vždy silný mandát na obhájenie akéhokoľvek riešenia, ktoré presadzuje víťazná strana.

Keď pôjdem do dôsledkov, rozhodnutie ani nemusí byť totálne racionálne, ak je v súlade s víťazným volebným programom, ktorý si vybrali voliči. Sme v slobodnej krajine a keď si slobodní voliči Smeru vyberú nejaké riešenie, nehrá úlohu jeho rentabilita. Ak prezentovala strana Smer ako svoju politickú líniu postavenie Novej univerzitnej nemocnice bez ohľadu na akúkoľvek finančnú zmysluplnosť, prečo dnes nebeží PPP projekt?

Prečo sa politici strany Smer boja realizovať svoju politickú líniu, ktorú im schválili voliči vo voľbách? Veď ich vyhrali!

Možno preto, že žiadna koncepcia pre zdravotníctvo v strane Smer neexistuje. Možno preto, že v strane Smer neexistuje vôbec žiadna koncepcia rozvoja Slovenska.

Rozhodnutie ako financovať výstavbu Novej univerzitnej nemocnice, to je čisto politické rozhodnutie. Neexistuje žiadna možnosť A/B testovania. Možno nejaké modelovanie. Možno nejaké podklady pre politické rozhodnutie. No tu už táto fáza dávno prešla. Už sa vyberá koncesionár, teda majiteľ tej nemocnice, ktorú si my, občania tohoto štátu, necháme ním postaviť, ním prevádzkovať a po 30 rokoch nám ju odovzdá.

Antikoncepčné rozhodnutia politikov strany Smer nás stoja zbytočné peniaze. Slovensko sa zmieta od jedného projektu po druhý, len a len na základe prieskumov verejnej mienky. A občas do toho spadne nejaký podnikateľský zámer vodičov týchto politických marionet.

Podľa informácii INECO, na poradcov bolo minutých viac ako 2 milióny eur. Možno je načase zmeniť vedenie tejto krajiny.

Pod čiarou: Môj postoj a riešenia k projektu Novej univerzitnej nemocnice v článku: Naozaj ideme v Bratislave platiť za tehly novej nemocnice?

Share Button

Smer si čičíka časovanú bombu – dlh štátnych nemocníc

Zdá sa, že Smer spolu so SNS a Híd chystá skvelú časovanú bombu pre budúce vedenie ministerstva zdravotníctva – podporu dlhu nemocníc.

Z ostatných informácii vyplýva, že ministerstvo absolútne neriadi štátne nemocnice. Síce im vypíše nejaké cieľové hospodárske výsledky, realitou je každoročne navyšovaný dlh. Dlh na odvodoch, dlh na faktúrach za teplo, dlh na faktúrach za lieky…

V rokoch 2011 až 2015 totiž nemocnice neplnili rozpočty schválené ministerstvom zdravotníctva, neexistoval v nich jednotný systém riadenia rozpočtov, sledovania nákladov a výnosov, manažovania pohľadávok a záväzkov či evidencie majetku. Výsledok – dlhodobé zadlžovanie štátnych nemocníc!

Ministri SMERu nás 4 roky balamutili tvrdeniami, že tempo zadlžovania štátnych nemocníc sa zmenšuje, ale z kontroly vyplýva pravý opak. Dlhy voči dodávateľom za 5 rokov vzrástli o 213% a presahujú o 27% hodnotu majetku. Nemocnice náklady neznižujú a nehľadajú v nich rezervy, práve naopak náklady sústavne narastajú. V súčasnosti na 100 eur zarobených peňazí za zdravotnú starostlivosť minú štátne nemocnice na nákladoch v priemere 122 eur.

Zdroj: Prečo štát neriadi vlastné nemocnice? – Viliam Novotný (blog.sme.sk)

Súčasne sa ministerstvo absolútne nezaoberá reguláciou cien položiek, ktoré sú priamo hradené zo zdravotného poistenia. Takže úhrady poisťovní nemusia vôbec držať krok výdavkami na výkony, chemikálie či prístroje pre tých správnych poskytovateľov. .

Medziročný nárast zdrojov o cca 70 miliónov eur preto len tak-tak postačí na krytie týchto výdavkov. A to všetko za predpokladu, že sa podarí zastaviť rast výdavkov na ostatné segmenty zdravotníctva Zdroj: Bez reforiem sa dlh v zdravotníctve bude zvyšovať | HPI – Stredoeurópsky inštitút pre zdravotnú politiku

Súčasne sú štátne nemocnice viazané veľmi prísnym príkazom regulujúcim minimálne mzdové nároky. Mzdové náklady štátnych nemocníc budú proste rásť.

Mzdy a odvody predstavujú asi 55 % výdavkov v zdravotníckych zariadeniach. Podľa rozpočtu stúpnu ich mzdové výdavky medziročne o takmer 50 miliónov eur (6,3 %). Zdroj: Bez reforiem sa dlh v zdravotníctve bude zvyšovať | HPI – Stredoeurópsky inštitút pre zdravotnú politiku

„Naši ľudia“ ako zbraň hromadného ničenia

Isto-iste tí správny „naši ľudia“ strany Spojené mosty-tunely-diaĺnice-SBSky svoje faktúry dostanú preplatené. Prípade dostanú prísľub, že po správnom výsledku budúcich volieb sa už isto iste dočkajú úhrady z oddĺženia.

A keď voľby pre stranu Smer+SNS nedopadnú? To bude škodoradosti, ako bude musieť budúce osadenstvo ministerstva hasiť nimi nastraženú časovanú bombu. Lebo „ich ľudia“ sa postarajú ho humbuk nezaplatených faktúr.

Antikoncepcia sú ďalšie výdavky

Dlh – to sú úroky z omeškania. Dlh – to je nulová sloboda v rozhodovaní. Dlh – to sú exekúcie a náklady na ne. Dlh to je druhotná platobná neschopnosť.

Len tak mimochodom – skvelý vizionársky a koncepčný prístup strany Smer k zdravotníctvu zabezpečil vyhodenie asi 3 miliónov eur do luftu – zrušili si svoj nápad na PPP fakultnú nemocnicu v Bratislave. To je 0,5% celkového dlhu nemocníc.

Ešte tu máme jednu štátnu akciovku: Spoločnosť pre zavedenie unitárneho systému verejného zdravotného poistenia a.s., ktorá stále existuje a stále požiera euríčko za euríčkom.

Share Button