Digitalizácia od NCZI ako od idiotov v praxi evidencie očkovania v rôznych štátoch EU

Nie, nemám ani nanogram pochopenia pre takúto formu idiotského správania sa procesných manažérov a hlavne vedúcich pracovníkov, ktorí schálili takýto postup.

Chápete to?

Občan je na internete, lebo z internetu si musí stiahnuť PDF dokumenty.

Občan musí disponovať tlačiarňou a veľkým počítačom – tlačiť na papier z mobilu nie je tak úplne bežná rutina, veď načo.

Sedí pri počítači, ale musí tie dokumenty vyplniť ručne perom.

Občan disponuje mobilom, ktorý musí použiť, aby previedol tie papiere do digitálnej podoby. Alebo musí použiť skener, alebo zaplatiť za oskenovanie.

Občan sedí pri počítači, lebo musí tie elektronické verzie poslať faxom, pardon e-mailom na univerzálnu generickú e-mailovú adresu inštitúcie.

Občan nedostane žiadnu spätnú väzbu.

Pracovník NCZI sa musí prehrabať bordelom padajúcim do generickej schránky, musí vziať ten e-mail, otvoriť PDF dokumenty a prepísať ručne údaje z jedného súboru do informačného systému.

Tým informačným systémom musí byť eZdravie a ten zápis musí byť podpísaný KEP oprávneného zdravotníckeho pracovníka, pretože sa jedná o záznam zdravotnej dokumentácie v zmysle zákona 567/2004. Tento pracovník teda musí mať vystavený „preukaz zdravotníckeho pracovníka“, teda musí byť zdravotníckym pracovníkom v zmysle príslušného zákona.

Takto vysokokvalifikovaná osoba bude ručne prepisovať údaje zľava doprava.

Keď holuby v NCZI spracujú e-maily nahromadené v rade, snáď sa aj na váš dostane. Možno v prepise nebude chyba a možno vám omylom nezapíšu amputáciu ľavej ruky.


Takže ako to malo byť procesne správne?

Mohol by som napísať, že so znalosťou zdravotníckeho prostredia, systémov zdravotníckej informatiky, so znalosťou systémov zdravotníckej informatiky a moderných technológii na úrovni 21. storočia.

Mohol by som napísať, že existuje zákon 305/2013 o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente).

Mohol by som napísať, že existuje zákon 576/2004 a v ňom úlohy všeobecného lekára.

Mohol by som napísať, že keďže na riaditeľa NCZI stačilo ovládanie anglického jazyka, sťahujte, tlačte, píšte rukou, skenujte a posielajte e-mailom PDF dokumenty.

Mohol by som napísať, že si môžete za riaditeľa najať jazykového experta na angličtinu, ktorý ale o systéme zdravotníctva a úlohe všeobecného lekára v ňom, nebude nič vedieť.

Ale to vy nemusíte ani počuť ani čítať ani vedieť.

Jediné čo musíte vedieť je, že vždy dostanete čo si zvolíte.

Záver:

Na základe objektívnych kritérii môžem zodpovedne vyhlásiť, že riaditeľa NCZI je hlupák v oblasti elektronizácie zdravotníctva a riadenia organizácie.

Milé vedenie MZ, pekný pokus pri výbere riaditeľa NCZI. Ale ako sa hovorí: „Chýba koncovka.“. Už 4x.

Share Button