Kosovský spindoktorizmus ruskej propagandy k okupácii Ukrajiny

Komentáre o Kosove je klasická spin doktorská akcia a zapojenie užitočných idiotov, aby sa pod textom kritizujúcim Ruskú okupáciu diskutovalo o niečom úplne inom.

Kosovo vzniklo naozaj zvnútra a bez, minimálne vojenského, riadenia nejakou cudzou mocnosťou. Ak tam boli nejaké zahraničné jednotky, tak to boli sily OSN.

Nezabúdať, že v tom čase Srbko malo tendenciu bojovať s každým naokolo až skončilo ako malý suchozemský štát. Súčasťou tohto srbského boja bol šialený nacionalizmus a len absencia socialistickej zložky bráni ho nazývať nacizmom. Naopak, postojom k národnostiam a národom bol nacistický.

Navyše, podľa dostupných informácii, priamo Medzinárodný súdny dvor sa v otázke Kosova vyjadril, že nešlo o porušenie medzinárodného práva.

Ak je OSN na niečo dobré, tak na definovanie, čo je a čo nie je štát.

Luhansk a Doneck boli odčlenené od Ukrajiny tiež aktivitou miestnych, ale za absolútnej vojenskej pomoci Ruska. Išlo o zahraničnú vojenskú podporu separatistov s cieľom okupácie tohto územia Ruskom. Dnes je aj Ruskom potvrdené, že v rokoch 2014-2015 boli ruskí vojaci súčasťou konfliktu s Ukrajinou.

Nasledujúce roky Rusko držalo pri živote separatistických mocných. Rozdávalo ruské pasy, aby sa „objavili“ na tom území „ruskí“ občania a mohlo v roku 2022 vyhlasovať, že ich ide „zachraňovať“.

Toto je ten zásadný rozdiel. Vnútorné právo na sebaurčenie, ktoré sa napĺňa postupne, vývojom, je v ňom priestor na úplne mierové riešenie. Verzus riadenie „povstalcov“ vojenskou silou zahraničnej armády a zahraničnej vlády.

Rusko je na Ukrajine agresor. Rusko sa na Ukrajine vojensky angažuje. Rusko vojensky okupuje územie Ukrajiny.

Share Button