Zatvárajú sa nožnice príjmovej nerovnosti, akurát nikdy neboli otvorené

Eugen priniesol skvelé čísla – o tom, ako sa počas pandémie nivelizujú príjmy a významne klesal GINI index.

To je také huncúctvo, čo ukazuje nerovnomernosť rozloženia bohatstva v populácii. Podľa dát, ktoré prezentoval Eugen Jurzyca, tento index poklesol o 8.3%, kým v EU len o 1%

To je vlastne super socializmus, že? Všetci rovnako…

ALE!

Nezabudajme, za čo a komu sa vyplávali kadejaké podpory štátu a kompenzácie za protiepidemické opatrenia.

Napríklad v takom podpriemerne platenom gastre, že?

V podpriemerne platených pozíciách je významne časté minimum na výplate, ostatok na ruku. Z toho na ruku sa ale podpory štátu v kríze pre firmy nepočítali.

Všimnite si, ako skokovo narástol priemerný plat v gastro, keď sa ukázalo, že zamestnávateľ dostane kompenzačné opatrenie na základe skutočne vyplatených miezd.

Hodnoty priemernej mzdy

Vysvetlenie pre zatváranie nožníc? Presunula časť výplat z šedej zóny do oficiálnych štatistík a pridali tam, kde to bolo užitočné na podporu od štátu.

  • Také obyčajné trhové správanie sa.
  • Také obyčajné potvrdenie toho, že keď niečo a niekoho chcete niekam dostať, stačí nastaviť správne motivácie, oni tam pôjdu už sami, dobrovoľne a s láskou.
  • Stačí rozumieť trhu a neničiť ho.

Keď nabudúce bude nejaký objektívny ružolíci socialista hovoriť o otvárajúcich sa nožniciach, skúste sa ho najprv opýtať, aké dáta to prezentuje. Možno mu tam chýba kus čiernej ekonomiky, do ktorej sám nahnal kopu podnikateľov šialene vysokým daňovo-odvodovým zaťažením.

Share Button