Začal som počítať rozpočet IT-žúry Smeru – zatiaľ som na 1,5 miliardy z fondov EU a to som ledva začal

Spočítané: Na OPIS – elektronizáciu štátnej správy – ktorej vrcholom ľadovca a nepatrnou časťou je elektronický občiansky, sme mali z eurofondov  k dispozícii na následné verejné obstarávania 1 565 400 854,75 €. Áno, 1,5 miliardy EUR. Je to za obdobie 2009-2016 vrátane.

A to je bez digitalizácie zbierok múzeí a podobných inštitúcii a bez nákladov na manažment celého OPISu. (V počítaní prioritných osí 2 (múzeá) a 4 (administrácia OPISu) pokračujem ďalej, čoskoro budú ďalšie čísla.)

Z toho: Len na verejné súťaže na projekty miest (30 kusov) sa vyčlenilo 34 914 298,99 € Ak by to takto malo byť pre všetky mestá (na Slovensku je 140 miest) tak sme na sume kdesi pri 160 miliónoch eur len na agendy miest a obcí. Pozor, to všetko mimo bežných rozpočtov.

A to hovorím len a len o peniazoch z fondov EU, ktoré boli pripravené na verejné súťaže. Koľko išlo ešte zo štátneho rozpočtu – ani sa nechcem k tomu dopracovať.

To len aby ste mali predstavu, aký rozpočet majú nové IT projekty v našom štáte.

Podklady sú verejne dostupné zdroje informácii a fakt sa nesnažím vyškriabať info o každom minutom cente. Proste len piánko – nežne k Smeru – počítam čo bolo pripravené na rozdeľovanie vo verejných súťažiach. A čo bolo len a len v moci politikov Smeru v rokoch 2009-2016 aj skutočne minúť na tvorbu.

V prvom kroku sa zatiaľ nezamýšľam nad zmysluplnosťou jednotlivých projektov. To príde časom. A verte mi, že už teraz sa na to teším. Jedna moja profesná odnož – procesný manažér – sa už nevie dočkať analýzy tých megabytov dostupných zdrojov.

Ale pár perličiek vám už prezradím.

Zábavný perlička – citujem: „V súlade s cieľmi OPIS má byť na konci programového obdobia 2007-2013 vytvorených 1 541 pracovných miest ako priamy dôsledok implementácie programu.“ na analýzu ako sa to podarilo bolo vyčlenených 118 500,00 €.  V tom projekte sa nehovorí nič o kontrole úbytku na základe odstránenia administratívy.

Menej zábavná perlička je projekt: Zabezpečenie komunikačných a informačných aktivít pre OPIS v období rokov 2012-2015 – vyčlenených 2 160 000 € – Za to sme mali dostať aj, citujem: „Zvýšenie povedomia verejnosti o informatizácii a jej cieľoch, odstraňovanie digitálnej averzie.“ – Asi tých 2,16 milióna eur bolo málo, lebo o tom, že od 1.8.2016 sú e-schránky aktivované pre doručovanie nevie vlastne nikto z desaťtisícov konateľov právnických osôb.

Asi tých priamych 2,16 milióna na propagáciu bolo málo, lebo  jednotlivé projekty elektronizácie sa poskladali vo februári 2015 a následne skutočne Úrad vlády (ako vtedajší riadiaci orgán) vysúťažil 6 miliónov eur na spoločné mediálne prezentačné služby.

Kontext a súvislosti riadenia štátu

Prečo ja, ne-ITčkár sa venujem elektronizácii štátnej správy? Roky-rokúce sa pohybujem na rozhraní IT a užívateľa v segmente lekárenstva a vývoja profesionálych SW, venujem sa procesnému riadeniu analýze a optimalizácii procesov. To mi dáva skúsenosti s jazykom a potrebami IT a systémom riadenia procesov.  A súčasne neITčkár som jednoznačne na strane užívateľa – v tomto prípade konečného spotrebiteľa služieb štátu – občana.

Dokonca ani nejaké meranie efektivity ma až tak netrápi. V zásade, keby to celé stálo aj 2 alebo aj 3 miliardy eur, je to poľahky prehliadnuteľný fakt. Akurát by v istom konkrétnom momente muselo existovať niečo, čo funguje.

Politici Smeru rozhodli, čo má fungovať. Politici Smeru rozhodli k akému dátumu to má fungovať.  Sami, dobrovoľne, bez donútenia.

A nič nie je. Nič, na čo by dokázal Smer nalákať ako na užitočnú službu štátu pre pol milióna konateľov firiem.

Penetrácia internetovej gramotnosti v spoločnosti je už naozaj veľká. Ako to, že občania dychtivo nečakajú v radoch na nahratie kvalifikovaných certifikátov na svoje občianky, len  aby už konečne mohli využívať tie skvelé elektronické služby štátu?

Smer riadi tento štát tak, že 10 dní pred spustením štátnych e-schránok pre firmy je pripravených 1% konateľov.  Že z 270 tisíc schránok firiem + 50 000 občianskych združení je 1584 aktivovaných na doručovanie.

Smer riadi tento projekt tak, že 10 dní pred spustením sa robí audit, čo a kto je vlastne schopné so štátnych orgánov komunikovať elektronicky. Pričom zákon 305/2013 elektronickú formu ako jedinú formu komunikácie pre orgány verejnej moci stanovil už v roku 2013. Ten zákon písal Smer. Slobodne a dobrovoľne.

Smer od roku 2006 riadi elektronizáciu štátnej správy tak, že od júla 2015 bežala za tých 6 miliónov eur kampaň bez zmyslu k dátumu 1.8.2016. Dátumu, ktorý si sám Smer stanovil ako definitívny pre aktiváciu e-schránok na doručovanie pre právnické osoby – firmy.

Smer je schopný získať milión hlasov vo voľbách a nie je schopný za 12 mesiacov získať 0,5 milióna konateľov pre projekt elektronizácie?

Aha, tentokrát to chce skutočné výsledky.

Share Button

Názor na “Začal som počítať rozpočet IT-žúry Smeru – zatiaľ som na 1,5 miliardy z fondov EU a to som ledva začal”

Komentáre sú zakázané.