Kto pomôže vláde s propagáciou elektronických služieb štátu, dostane lízatko

Z mojej účasti na stretnutí Komisie pri Výbore Národnej rady SR pre hospodárske záležitosti, ktorú zorganizoval poslanec SaS Karol Galek a konala sa 19.7.

Témou voli štátne e-schránky, dátové schránky, či ako len chcete. A hlavne diskusia nad metodickým usmernením, ktoré mení literu zákona.

E-schránky – Nuž takto: Keď vás pán nešťastný podpredseda vlády Pellegriny pekne prosia, aby ste pomohli pri popularizácii, 10 dní pred termínom pekne poprosia,  fakt nemáte to srdce sa na neho hnevať a hupkom skáčete s pomocnou ruko…. Oh wait!

Len vo februári 2015 boli vysúťažené riadiacim orgánom elektronizácie štátu, vtedy to bol Úrad vlády, mediálne propagačné služby na Operačný Program Internetizácie Spoločnosti za 6 miliónou eur. (Uviedol som tento malý detail po tom, ako asi 3-4 zúčastnení otvorili túto tému popularizácie.)

Zákon 305/2013 platí od roku 2013 a napísala ho vláda strany Smer, ktorá kontinuálne vládne celej elektronizácii nášho štátu a riadi ju od roku 2006. Riadi ju, teda sama sebe stanovuje plán práce, sama sede strana Smer si napísala do zákona dátum 1.8.2016.

Parafrázujem jednu myšlienku, ktorá tam od podpredsedu vlády zaznela: „Ale veď mohli sme sa zachovať v duchu litery zákona a spustiť to od 1.8.2016 a povedať, že veď konatelia právnických osôb, vedeli ste, že zákon platí už dávno, máte už mať občiansky aj s nahratými elektronickými certifikátmi. Ale my chceme byť proklientský.“

Na stretnutí s odbornou verejnosťou nie je k dispozícii zoznam úradov verejnej moci (aspoň tých, ktoré má vláda pod kontrolou), ktoré už sú dnes pripravená plne komunikovať s firmami a občanmi elektronicky. (Pýtal som sa na to, bude mi zoznam zaslaný.) Vraj práve prebieha audit čo je hotové.

Od roku 2009 až po ostatné výzvy v tomto roku sa, vrámci OPISu, súťažilo vo verejných obstarávaniach o viac ako 1,6 milárd eur z eurofondov.

Oh wait! Tá prosba je tu stále na stole.

Priatelia, no pomohli by ste takému manažérovi projektu?!? Nezištne a z lásky k vlasti? No pomohli by ste mu? Nie, ja viem, že vy ste vážení občania, takže asi ani veľmi nie. Vy by ste ho len opakovane volili, nech vám tú elektronizáciu pekne manažuje aj ďalej.

A takto si tu IT-žúruje Smer a Smeru podobní. A konatelia im to len kazia. Takže žiadne lízatko nebude.

Share Button