Stav a úroveň webov gov.sk je na úrovni 90 rokov 20. storočia

Len za pár sekúnd som zistil, že máme super sofistikované vymakané plány na informatizáciu spoločnosti. Ako profík v procesnom riadení som chápavo krútil hlavou nad neuveriteľnou oduševnelosťou, s akou všetci mnou platený úradníci vydávajú kadejaké metodickú usmernenia, pokyny, memorandá a organizujú workshopy  a podobne podivne nazvané dokumenty.

Makáme na presmerovaniach:

Ústredný portál verejnej správy (ÚPVS) zabezpečuje centrálny a jednotný prístup k informačným zdrojom a službám verejnej správy. Informácie (rady, návody, popisy), ktoré návštevník hľadá, sú v súčasnosti mnohokrát súčasťou informačných serverov jednotlivých rezortov. Cieľom portálu je tieto informácie a služby zintegrovať a prehľadnou a prístupnou formou poskytovať používateľovi.

Medzi najvýznamnejšie úlohy portálu patrí nasmerovanie používateľa na využitie konkrétnej elektronickej služby verejnej správy s využitím relevantných informačných zdrojov .

Zdroj:  O portáli – UPVS.

Makáme na informatizácii:

O nás

Proces informatizácie spoločnosti je v súčasnosti veľmi rozsiahlou témou, ktorá zahŕňa veľké množstvo kategórií, preto aj Ministerstvo financií SR ako ústredný orgán štátnej správy pre oblasť informatizácie spoločnosti, pristúpilo v decembri 2007 k vytvoreniu internetového portálu www.informatizacia.sk.

Zdroj:  INFORMATIZÁCIA – O nás.

Dokonca máme aj NESER NASES

Hlavnou úlohou a predmetom činnosti NASES je správa, prevádzka a rozvoj vládnej dátovej siete GOVNET a prevádzka a rozvoj služieb Ústredného portálu verejnej správy, ako základných nástrojov informatizácie verejnej správy na Slovensku. Ďalej je to konzultačná, sprostredkovateľská a školiaca činnosť v oblasti informatiky, informačných a elektronických komunikačných sietí a inžiniersko-projektová činnosť v oblasti informačných sietí a elektronických komunikačných služieb, ako aj iné činnosti, týkajúce sa sieťových a elektronických služieb.

Zdroj:  Národná agentúra pre sieťové a elektronické službyNárodná agentúra pre sieťové a elektronické služby.

Tak kua, prečo musí asgerechnbet teraz ministerstvo začať pracovať na svojej vlastnej novej stránke?

Ministerstvo hospodárstva včera začalo obstarávať novú webstránku. Predpokladanú hodnotu zakázky stanovilo na 170 tisíc eur (bez DPH). Za jednu webstránku a jej následnú dvojročnú údržbu.

Zdroj:  Tunel na ministerstve hospodárstva. Kam sa hrabe Štefanov? – Ondrej Dostál (blog.sme.sk).

Čo nám ponúkajú weby štátnej správy?

  • Sú prepojené formou odkazov <a href=“.
  • Poskytujú možnosť komunikácie e-mailom.
  • Každá stránka má vyhľadávanie vo vlastnom obsahu

Ak si dobre spomínam, toto sú služby, ktoré mi poskytoval internet v roku 1998-99. Weby gov.sk majú nulové prepojenia, nulové elektronické služby. Myslíte že im krivdím?

Tak si čosi ukážeme. Na webe Ministrestva hospodárstva som náhodne kamsi klikol a zistil som, že :

Európska komisia pripravila dotazník, ktorého cieľom je získať empirické údaje týkajúce sa zostávajúcich prekážok, ktoré bránia plnohodnotnému fungovaniu jednotného trhu so službami, vrátane neregulačných obmedzení, ako aj účinnosti a celistvosti existujúceho právneho rámca, ktorý sa vzťahuje na činnosti v oblasti služieb.

Dotazník je určený pre všetky spoločnosti, najmä malé a stredné podniky, ktoré poskytujú služby cezhranične, zriadili si organizačnú zložku v inom členskom štáte, nakupujú cezhraničné služby, alebo sa o to aspoň pokúsili, ale z rôznych dôvodov sa im to nepodarilo. Zahŕňa to aj činnosti vykonávané cez internet. Dotazník môžu využiť na poskytnutie spätnej väzby aj príjemcovia takýchto služieb, spotrebitelia alebo iné podniky.

Dotazník nájdete na tejto adrese:

http://ec.europa.eu/eusurvey/runner/internal-market-services-businesses?surveylanguage=SK

05. 09. 2014

Richard Paule

MH SR

Zdroj:  MH SR – september 2014: Dotazník Európskej komisie „Skúsenosti podnikateľov s vnútorným trhom služieb“.

Táto informácia sa ma dotýka. Moja firma cezhranične obchoduje. Narážam na na jeden konkrétny hlúpy problém – nemožnosť mať mobilné číslo v zahraničí na firmu. Myslíte, že je možné si nechať zasielať podobné informácie nasledovne:

  • od celej štátnej správy
  • na jedno miesto, kde by sa zobrazovali ako na stene G+ či Facebooku
  • priamo v správe vyplniť formulár, podpísať ho akýmkoľvek ZEP od akéhokoľvek vydavateľa
  • sledovať vybrané kľúčové slová v aktualitách všetkých ministerstiev

A ešte jedna poznámočka k tomu ZEP.

Keď už som sa v tom hrabal, narazil som na celkom čerstvú záležitosť, ktorá na úrovni EU upravuje pravidlá v členských krajinách napríklad pre ZEP. Jednou zo závažných vecí je napríklad:

S cieľom zabezpečiť riadne fungovanie vnútorného trhu a so zameraním na primeranú úroveň bezpečnosti prostriedkov elektronickej identifikácie a dôveryhodných služieb sa týmto nariadením:

a)

stanovujú podmienky, za ktorých členské štáty uznávajú prostriedky elektronickej identifikácie fyzických a právnických osôb, ktoré patria do oznámenej schémy elektronickej identifikácie iného členského štátu;

Zdroj:  L_2014257SK.01007301.xml.

Viete si predstaviť, ako sa dnes pripravená nová stránka prispôsobí tomu, aby akceptovala pri identifikácii subjektov akýkoľvek ZEP vydaný v akejkoľvek členskej krajine, keď ani Ústredný portál nie je schopný akceptovať ZEP mimo občianskeho preukazu?

Prečo ten formulár EU a vôbec celá tá informácia z webu MH, nie je na portále slovensko.sk vedľa iných dotazníkov od iných ministerstiev či štátnych úradov, keď už tam majú aj typ určenia „podnikateľ“ a kategóriu „podnikanie“?

A to je len jedna jediná drobná medzirezortná integrácia.

Share Button