Sociálna poisťovňa – slovensko.sk jedine s GRID kartou

Tak sa nám tá reforma štátnej správy rozbieha ako dobre pritiahnutá V3Ska.  Píše mi, samozrejme papierovým listom,  Sociálna poisťovňa, že od 1.1.2017 už len elektronicky.

Dávno to podáva moja účtovníčka elektronicky. List je personalizovaný, je tam adresa. Fakt super.

Ako autorizáciu Sociálna poisťovňa hovorí o nejakej Grid karte. Začiatok 90. rokov 20. storočia.

Reforma ESO, portál slovensko.sk, všetko márne vyhodené miliardy eur.

Pikantné je, že stále platí zákon 305/2013 o elektronickej komunikácii. A koniec výnimky v prechodných ustanoveniach na 3 roky od platnosti zákona, teda november 2016 sa blíži. Čo bude robiť úrad, ktorý už komunikuje elektronicky a nie je ani NBS či utajovaná skutočnosť či zdravotná poisťovňa alebo infožiadosť?

§ 60
Prechodné ustanovenia
(1)
Ak osobitné predpisy neustanovujú orgánu verejnej moci povinnosť uplatňovať výkon verejnej moci elektronicky, orgán verejnej moci nie je tri roky odo dňa účinnosti tohto zákona povinný uplatňovať výkon verejnej moci elektronicky, ak mu to neumožňujú technické dôvody.
(2)
Orgán verejnej moci je tri roky odo dňa účinnosti tohto zákona oprávnený pri výkone verejnej moci postupovať len podľa osobitných predpisov, ak ustanovujú odlišnú úpravu postupu orgánu verejnej moci pri výkone verejnej moci a odlišné náležitosti návrhu na začatie konania, žaloby, žiadosti, sťažnosti, vyjadrenia, stanoviska, ohlásenia alebo iného obdobného dokumentu, ktoré sa v konaní predkladajú orgánu verejnej moci, alebo odlišné náležitosti rozhodnutia, žiadosti, vyjadrenia, stanoviska alebo iného dokumentu, ktoré v konaní vydáva orgán verejnej moci, ako tento zákon.
Ak ešte agenda nie je elektronická, stačí aby bola elektornická od 1. marca 2017.  Agenda na podávanie hlásení sociálnej poisťovni už elektronická je. Pre obce platí 1.11.2017.
Tik-tak-tik-tak…
Skvelé 4 roky vlády strany Smer pred nami.  Za pokračovanie tejto absolútnej nekompetentnosti ďakujeme menovite: Lucia Žitňanská, László Sólymos, František Šebej, Ivan Švejna, Gábor Gál, Tibor Bastrnák, Peter Kresák, Arpád Érsek, Elemér Jakab, Alena Bašistová, Katarína Cséfalvayová, Eduard Adamčík, Igor Janckulík, Martin Fedor, Béla Bugár,Radoslav Procházka, Andrej Hrnčiar.
Share Button