Skutočné hospodárenie vlády Smeru – čistá strata

Počas rokov 2013-2014 naďalej pokračovalo prežieranie našej budúcnosti. Vrámci korupčných sociálnych balíčkov a vrámci korupčnej podpory vybraných vhodných podnikateľských subjektov ochotných podieľať sa na súkromných vratkách, bolo vynakladané viac, ako sme zarobili výkonom ekonomiky.

Aj keď dlh Slovenska v roku 2014 klesol na úroveň 53,6 % HDP a očakáva sa jeho ďalší pokles aj v roku 2015, je to zásluhou prevažne jednorazových vplyvov. Bez nich by dlh v roku 2014 presiahol 55 % HDP a v roku 2015 by sa priblížil k hranici 57 % HDP.

V prípade jednorazových príjmov ide najmä o príjmy z privatizácie, príjmy z otvorenia II. piliera, mimoriadne dividendy zo štátnych podnikov a využívanie hotovostnej rezervy štátu. Rozpočtová rada tvrdí, že zatiaľ neboli prijaté také trvalé opatrenia, ktoré by viedli k znižovaniu dlhu mimo sankčných pásiem. Zdroj: Aj keď hrubý dlh v roku 2014 klesol na úroveň… – Denník N

Presu peňazí z druhého piliera do štátneho rozpočtu je čistá krádež – dodatočné zdanenie mimo daňových zákonov, teda pardón zodpodnenie príjmov občanov. Ide o presun z účtov občanov (zostatok viazaný pre budúcu výplatu dôchodkov a v medzičase investovaný do rozvoja priemyslu) na účet štátu, kde je okamžite strovený ako príjem nejakej rozpočtovej kapitoly.

Mimoriadne dividendy sú čistá krádež – väčšina štátnych podnikov hospodári pod kontrolou  nejakého „antimonopolného“ úradu (sieťové odvetvia, telekomunikácie a podobne), ktoré majú dohliadať na nezneužívanie monopolného postavenia a zasiahnuť a regulovať ceny tam, kde neexistuje trhové prostredie. Keď nie úrad, tak dozorná rada (štátny podnik=vládou ovládaná dozorná rada). Zvláštne dividendy vznikli tak, že občania tohto štátu platili zbytočne veľké sumy za služby týchto štátnych firiem.

Hotovostná rezerva štátu? To nie je nič iné, len to, že si na jeden úrok požičanú sumu uložíte na iný úrok na termínovaný vklad. Hotovosť sú mŕtve peniaze.

Toto žonglovanie používa dnes kde-aký socialistický brigádnický srandista ako zásadný argument na podporu tvrdenia:

Modrý zlepenec kašľal na ľudí, pán Fico, najlepší premiér za posledné roky sa stará o ľudí.

Je pravda, že komunistom to v 20. storočí vydržalo 40 rokov, kým sa celá bublina rozpadla. Priatelia, niekto to zaplatiť musí.

Bohatí budeme len vtedy, keď sa bude dobre dariť firme v ktorej pracujete. Nie sú žiadny oni, čo by nám tie peniaze dali. Sme len my, ktorí si na svoje bohatstvo musíme sami zarobiť. A len my môžeme rozhodnúť, ako bude naša vláda podporovať úspešnosť vašej firmy, v ktorej pracujete.

Share Button