Rusko a Grécko sa dokázali prežrať až k besnote

V jednom zo svojich starších článkov som sa zaoberal právom na slobodu, právom na sebaurčenie slobodného jedinca. Uvažoval som nad hranicou, kde končí demokracia.

A jednou z hraníc sú dlhy. Stačí sa opýtať vášho kolegu v práci, ktorý má 20 ročnú hypotéku, ako pristupuje ku kritike pomerov vo svojej práci.

V momente, keď sa pomocou demokratického rozhodnutia dostanete do stavu veriteľ – dlžník, demokracia skončila.  Či sa vám to páči alebo nie, treba platiť a niesť za svoje demokratické rozhodnutie dôsledky.

Dávno pred dneškom sa Rusko rozhodlo, že dnes nebude mať žiadne právo o sebe rozhodovať.

Jsou země, jež čile obchodují a hodně si půjčují na finančních trzích. Jsou státy jako Saúdská Arábie nebo Spojené arabské emiráty, které mají srovnatelně velké příjmy z exportu ropy, avšak na vnějších trzích nevystupují coby žadatelé o úvěry, nýbrž jako věřitelé a majitelé suverénních fondů skupujících vše, co má nějakou cenu. Leč žádná země světa se nemůže pochlubit tím, že „prožrala“ za pár let 3,5 trilionu dolarů a přitom si vypůjčila dalších 610 miliard.

Zdroj:  JEFIM FIŠTEJN: Putin nese fatální ekonomické důsledky svého nesmyslného experimentu s izolací Rusku | Reflex.cz.

Dávno pred dneškom sa Grécko rozhodlo, že dnes nebude mať žiadne právo o sebe rozhodovať. Bolo vtedy, keď socialistické vlády nastavili grécky štátny sociálny systém a grécky štátny aparát ďaleko nad úroveň, ktorú si mohli dovoliť vzhľadom na úroveň ekonomiky.

Nie je rozdiel či sa zadĺžený štát sám zovrie v reformách, alebo zadĺžený štát zovrú veritelia a donútia ho zvonka k reformám, aby bol štát schopný platiť veriteľom. Tá klietka je zrazu príliš malá oproti zvyku  na totálnu voľnosť. Vždy prepukne besnota.

Tak ako to bolo na konci 30. rokov 20. storočia, keď bolo Nemecko zovreté vo vojnových reparáciách za 1. svetovú vojnu. A tak to je aj dnes, keď sa Rusko dostalo do špirály totálnej neatraktivity pre podnikanie a kapitalizmus.

A tak to je aj dnes, keď úspešné severné štáty EU diktujú techniky svojho úspechu svojim dlžníkom na juhu EU. Besnota komunizmu prepukla v Grécku a začína sa kultivovať v Španielsku.

Dnes sme v období, keď si aj Slovensko úspešne vytvára budúce vazalstvo. Prežierame peniaze, ktoré boli určené na dohnanie ekonomických rozdielov v EU.

Viete priatelia, len málokto si dokáže vo chvíľach útrap a smútku spomenúť, že si za to sám môže. Naopak, väčšia príčiny svojej biedy hádže na všetkých okolo. Skúste si to pripomenúť napríklad keď ľutujete civilistov v Donecku či Luhansku. Ukrajina prehajdákala 20 rokov počas ktorého si mali vybudovať silné základy na ochranu svojho životného štandardu.

História je dávno známa. Je len na nás, či sa z nej chceme poučiť, alebo budeme demokraticky prežierať svoju slobodu.

Ve svém prvním snu viděl faraon sedm vykrmených, krásných pasoucích se krav, ke kterým přistupuje sedm vychrtlých a nevzhledných krav. Hubené krávy sežraly vykrmené krávy. Ve druhém snu viděl faraon sedm nádherných obilných klasů, které vyrůstaly z jediného stébla a sedm jalových klasů, které pohltily ty zdravé.

Josef řekl faraonovi, že oba sny znamenají stejnou předpověď a že se ji pokusí ve jménu Boha vyložit. Egypt prý čeká sedm let hojnosti po kterých přijde sedm let hladomoru. Bylo proto potřeba začít vytvářet zásoby na hladové roky. Na faraona výklad zapůsobil a jmenoval Josefa správcem celé země. Josef začal hovořit sedmdesáti jazyky vysokých egyptských hodnostářů. Před tímto zázrakem faraon přidal Josefovi ke správcovství celé země za ženu Asenatu – dceru kněze z Ónu.

Zdroj:  Josef – vykladač snů – Starověký Egypt.

Žiaden štát nie je On. Štát, to sme my. Dvojnásobne v demokracii. Len my, každý jeden občan, rozhodujeme, aká bude naša budúcnosť.

Share Button