Rodí sa „štátny“ realitný biznis v budovaní polikliník?

Oveľa oveľa príjemnejšie by bolo, ak obec vytvorí podmienky, aby skúsený strategickí investori na svoje náklady, na svoje riziko, budovali špecializované stavby na prevádzku ambulancii.

Kraj do novej polikliniky vloží nehnuteľnosti v hodnote takmer 1,8 milióna eur a hnuteľný majetok za necelých 1,3 milióna eur. Zdroj: Nitriansky samosprávny kraj zriadi v Šali novú polikliniku. Rozhodli o tom dnes… – Denník N

Poliklinika – to je developerský stavebný projekt skrížený s realitkou.

Takáto realitka potom prenajíma priestory súkromným firmám – lekárom poskytujúcim zdravotnú starostlivosť formou svojich vlastných ambulancii. Pri väčších ambíciách sú súčasťou prenájmu aj zdieľané služby, ako recepcia, spoločné vyšetrovacie zložky a podobne.

Uvidíme, do akej miery budú myslieť v tomto a podobných prípadoch  aj na spoločné riešenia zdieľané medzi tam umiestnenými samostatnými súkromnými ambulanciami.

Viete, sú to zmiešané pocity. Na jednej strane je to super, keď vznikajú individuálne súkromné projekty moderných zdravotníckych zariadení.

Na druhej strane je nešťastím, ak podniká „štát“. Ten „štát“, ktorý je aj tvorcom podmienok pre podnikanie súkromných firiem v danom sektore a v danom mieste.  Vznikajú potom veľmi nezvyklé situácie.  Napríklad svojimi daňami, v tomto prípade podielovými daňami, financujete svoju konkurenciu. A tá tak získava prostriedky, aby vás pripravovala o svoju vlastnú prosperitu.

Ako píšem na začiatku článku, oveľa lepšie by bolo, aby nastavenie prostredia od systému úhrad za výkony až po daňové predpisy pre podnikanie, aby toto nastavenie prostredia motivovalo súkromných investorov stavať polikliniky či nemocnice za súkromné peniaze.

Na podobnú tému som písal v minulosti  článok: Zdravotnícke investície bez predraženia, bez káuz

Pod čiarou: Slovo „štát“ je v úvodzovkách, pretože v tomto prípade nejde priamo o štátnu investíciu ale o investíciu obce. No rovnako z daní, rovnako kolektívne vlastníctvo bez priamej zainteresovanosti na riziku podnikania.

Share Button