Registrácia k očkovaniu pre občanov – náčrt a úvaha

Východiská:

 1. z prieskumov, že dobrovoľne sa chce nechať očkovať 50% a menej.
 2. štát ako organizátor očkovania potrebuje informácie pre škálovanie

Rozdeľme administratívnu prípravu na očkovanie do dvoch častí:

 1. registrácia na očkovanie – prejavenie záujmu
 2. prihlásenie sa na konkrétny termín a lokalitu na vykonanie očkovania

Úvaha

Jednoznačne potrebujem prioritizovať rôzne skupiny obyvateľstva. Keďže je očkovanie dobrovoľné a predbežné prieskumy ukazujú, že očkovať sa chce menej ako 50% obyvateľstva, nevieme, ktorí sú to a hlavne nevieme, koľko ich je v jednotlivých skupinách.

Nemôžeme teda odhadovať, koľko času (v týždňoch) máme vyšleniť na prvú plnu, koĺko na druhú vlnu, aby sa nám nestalo, že máme na očkovacích lokalitách prestoj. Prestoj spôsobený tým, že sa už v danom segmente obyvateľstva minuly záujemnci na dobrovoľné očkovanie.

Príklad: V sekcii 65+, kde o každom 65+ môžeme de facto povedať, že padá do II. vlny ako chronicky na niečo chorý, máme vyše 900 000 ľudí. To by pri pošte 26-30 000 denne trvalo tak do júla, kým by sme to celé preočkovali.

Registrácia k očkovaniu

Ak by sme spustili registráciu k očkovaniu, tak by sme za 5-7 dní získali 70-80% obsahu jednotlivých sekcii obyvateľstva. Samozrejme podmienkou je, že v procese registrácie občan zadá, kam sa cíti, že patrí. Aj pri chybovosti do 10% je to stále dobré a riešiteľné primou kontrolou na mieste očkovania.

Registrícia k očkovaniu by teda vyčadovala zadať:

 1. príslušnosť k sekcii obyvateľstva (65+, zdravotník, ZŤP, učiteľ….)
 2. preferovanú lokalitu + povolenú odchálku (0-v mieste, +50km…, +500km=kdekoľvek
 3. preferovaný deň v týždni (niekto môže víkendy, niekomu je to jedno)
 4. ochota o 60 minút sa dostaviť na výzvu na konkrétne očkovacie miesto pod pokutou 100€

Prvú sekciu obyvatešľstva – zdravotníkov máme za sebou. Kvôli rozloženiu záťaže by som rozdelil registráciu na krátke etapy.

 • 7 dní pre 65+ (a ich všeobecných lekárov)
 • 3 dni pre východ Slovenska (alternatívne aspoň jedno priezvisko U-Z)
 • 3 dni pre západ Slovenska (priezvisko J-Z)
 • 3 dni pre Bratislavu (priezvisko A-Ž)

Registrácia neurčuje žiadne poradie, neznamená pridelenie očkovacieho miesta. Je to prejav 100% záujmu byť zaočkovaný v nejakom čase a na nejakom priestore.

Práca na pozadí

Po 7 dňoch systém začne na pozadí rozdeľovať teoretické sloty pre jednotlivé sekcie obyvateľstva. Získame tak relatívne presný obraz, koľko dní je treba vyhradiť pre jednotlivé sekcie obyvateľstva, aby sa dodržala prioritizácia a súčasne sa zbytočne nečakalo s uvoľnením stavidiel pre ďalšiu sekciu s nižšou prioritou očkovania. A to všetko na základe dostatočne presného zistenia záujmu o očkovanie.

Rovnako získame presnú predstavu o potrebe očkovacích lokalít pod jednotlivými očkovacími centrami.

Samozrejme, zaregistrovať sa pre očkovanie môže občan kedykoľvek, aj o mesiac, aj o dva. Vždy bude priradený do správneho slotu pre „svoju“ sekciu. Ak sa očkuje nejaká sekcia s nižšou prioritou, dostane termín čo najskôr a v rámci posunu pri uvoľnených termínoch bude oslovený prednostne.

Tým končí aktívna, iniciatívna úloha občana, následne sa občan už len vezie a nechá sa systémom navigovať.

Druhý krok, objednávanie na konkrétny čas a miesto

To by sa dialo poloautomaticky. Systém automaticky pridelí nejaký čas a priestor v duchu príslušnoti občana k svojej sekcii. Tieto navrhované údaje systém pošle občanovi, aby potvrdil, alebo upravil termín a miesto očkovania.

Občan to musí len potvrdiť, alebo upraviť. V rámci úprav by bolo k dispozícii tlačítko „nájdi najskorší možný termín“ a „najbližšiu možnú lokalitu“.

Systém tak buď vygeneruje, alebo preberie vybrané údaje a zarezervuje termín.

Užívateľ má možnosť ešte odznačiť preferenciu „urýchliť očkovanie“, kde mu môže systém poslať výzvu na očkovanie skôr, nie však kratšie ako 7 dní pred zmeneným termínom.

Takto sa postupne obsadia termíny na 0-6 mesiacov dopredu.

Občan dostane 7 dní a 3 dni pred očkovaním informáciu, že sa mu blíži termín. Nemusí aktívne nič potvrdzovať, ak jeho posledná interakcia zo systémom bola menej ako 30 dní. Naopak, ak posledná interakcia so systémom bola viac ako 30 dní, musí aktívne potvrdiť, že na termíne a mieste trvá a zúčastní sa.

Pár poznámok

Ak niekde píše, že „občan vykoná“, tak vždy to môže za občana vykonať jeho všeobecný lekár. Ak občan požiada svojho lekára, aby sa mu staral o objednanie na očkovanie, tak potom je už zodpovesnosťou všeobecného lekára, aby zabezpečil odovzdanie informácii svojim pacientom.

Samozrejme sa predpokladá, že všetko prebieha nad systémom Elektronických zdravotných knižiek a v module eObjednanie, ktoré slúži na objednávanie na konkrétny čas. Tento systém je plne prepojený na všetky strany, má primerane dokonalé dáta a primerane zabezpečenú robustnú ochranu a kapacitu.

Do úvahy prichádza aj registrácia formou „očkuje sa celá rodina“, ak všetci patria do rovnakej sekcie obyvateľstva. Zadaním spoločných účastníkov bude systém prideľovať čas v minimálnom odstupe na rovnakom mieste. S rizikom, že budú pridelené časy neskôr, ako v prípade individuálneho očkovania.

Uvedený systém pre registráciu na očkovanie nie je jednorázovka. Rovnako sa objednáva na rôzne preventívne prehliadky či očkovania v rámci očkovacieho kalendára. Len miesto sekcii obyteľstva sa definuje jedna konkrétna – ročník alebo profesia.

Registráciu je možné urobiť aj na obecnom úrade, na pošte, lekárni, prostredníctvo akéhokoľvek lekára, akéhokoľvek priateľa aj nepriateľa, ktorý už má vybavený eID.

Ak registrujem seba, robím to napriamo, ak registrujem niekoho iného, to eID je treba len pre overenie identity toho, kto robí úkon. Preto to môže urobiť ktokoľvek, kto má eID, alebo PZP (preukaz zdravotníckeho profesionála), alebo čokoľvek, čo generuje KEP. Zapísanie registrácie sa vykoná do správnej zdravotnej knižky toho občana, pre ktorého sa registrácia robí. Následne už zdravotná knižka komunikuje len a len s týmto občanom (jeho mobilné číslo alebo e-mail) cez zadané kontaktné údaje.

Share Button