PRP: Propagandistický biľag a kvalifikujúci jazyk

Minule sme si ukázali – vymenovali – niekoľko postupov, pomocou ktorých sa budujú nástroje propagandy, alebo aj samotná propaganda. Dnes si ukážeme, ako jeden konkrétny postup funguje pri tvorbe jedného z nástrojov propagandy.

Ukážeme si, ako pomocoi kvalifikujúceho jazyka vybudovať biľag. Aby ste potom pomocou tohto biľagu mohli dobre propagandovať.

Postup – kvalifikujúci jazyk

Kvalifikujúci jazyk, to je keď výrok „včera pršalo“ uvediete alebo doplníte negatívne alebo pozitívne zafarbeným slovom či obrazom.

„Včera pršalo“, dodal rozčúlene.
„Včera pršalo“, zúri.
„Včera pršalo“, plače.

A je vám hneď jasné, že dotyčný bol predvčerom so svojim Land Roverom v umývačke.

Aby aj moje deti a inžinieri pochopili:  kvalifikujúci jazyk, môže byť aj slovný aj obrazový. V prípade slovného sa v tlači použije citácia a hneď sa doplní kvalifikujúcim pojmom.  Obraz kvalifikuje uhlom záberu, náhodne zachyteným výrazom (editori sme.sk a dennikn.sk sú majstri), ktorým daná citovaná informácia nebola sprevádzaná. No dodáva mu paradoxný alebo inokedy zosmiešňujúci alebo naopak harmonizujúci a „vylepšujúci“, teda negatívne alebo pozitívne kvalifikujúci význam, ktorý propagandista potrebuje.

Opakujem, kvalifikujúci pojem je  jeden z odporúčaných postupov propagandy. Ak ho zmerčíte, treba si pôvodný výrok od neho očistiť. Inak propagandista dosiahne svoj cieľ.  Budovanie biľagu či svätožiary alebo priamo samotný cieľ propagandy.

Biľag – nástroj propagandistu v plnej paľbe

Biľag je nástroj. Je to, dlhodobo budované citovo zamerané  slovné či myšlienkové krátke spojenieViaže jednotlivca, skupinu, národ, rasu, myšlienku k zápornému symbolu.

Chápete nie? Land Rover.

Nástroj vytasíte uprostred propagandistického prejavu.

Poslucháč už nemusí rozmýšľať, či je to, s čím biľag spojíte, či je to zlé, alebo dobré. Tento nástroj zbaví poslucháča pochybností.  Je to krátke spojenie, ktoré vám umožní, aby poslucháč mal jasno skôr, ako by ho napadlo, že by mohol eventuálne aj začať rozmýšľať.

Biľag, treba dlhodobo budovať učením. Svoju cieľovú masu učíte, aké sú tie správne konotácie spojené s vašim pripraveným krátkym spojením.

Učenie chvíľu trvá. Na učenie potrebujete pomocníkov, ktorí  budú učiť to isté. Na budovanie biľagu sa výborne hodia postupy založené na užitočných idiotoch, ktorí si už stihli biľag osvojiť, ako svoje najobľúbenejšie slovné spojenie.  Tak sa biľag pravidelne a systematicky opakuje vo väzbe s cieľom biľagovania.  Je to ako s Pavlovovými psami.

Počuli ste slovo „zlepenec“ a „Land Rover“ či „Kostka“ alebo „Židia“?  Už slintáte? A zdá sa vám to normálne? Tak potom je nástroj plne pripravený. A propagandista si šúcha dlane od radosti.

Keď bude mať nabudúce prejav, stačí spojiť slovo židomurár a zlepenec s opozíciou a  dav začne už sám od seba skandovať: „Ukrižuj! Ukrižuj!

Biľag má aj svoj protipól – svätožiaru.  Je ním Boh, dieťa, demokracia, komplexný, slnko, neha, viera, veda, sloboda.

Aby aj moje deti a inžinieri pochopili: Dlhodobým používaním kvalifikujúceho jazyka, či už obrazového alebo tlačeného, si vybudujete z akéhokoľvek pojmu biľag. Potom už len stačí, aby ste tento biľag použili v súvislosti s vašim cieľom (protivníkom či priateľom) a dav už sám od seba skáče, ako  sa vám to hodí.

Na budovanie biľagu sa dá použiť aj niektorý iný z postupov vymenovaných v úvodnom texte PRP: Poznaj zbrane propagandy

Zlý zlepenec, deštrukčný zlepenec, zlepenec povalil vlastnú vládu… to je tá príprava kvalifikujúcim jazykom. (Pamätáte na to video Smeru na začiatku kampane? To bola práve tá príprava.) A potom už stačí kedykoľvek povedať čarovné slovo zlepenec a slintáte ako vás Pán naučil.

Na prípravu textu som hojne a mnoho a veľa použil literárny zdroj: KOUKOLÍK, František a Jana DRTILOVÁ. Život s deprivanty. 1. vyd. Praha: Galén, 2002, 490 s. Makropulos. ISBN 80-7262-089-4.

Ďalšie diely seriálu:
1. PRP: Poznaj zbrane propagandy
2. PRP: Propagandistický biľag a kvalifikujúci jazyk
3. PRP: Propaganda 5% výnimiek zredigovaná do 100% pravidiel
4. PRP: Rozbor propagandistického textu vládnej koalície „Bugár účasť vo vláde neľutuje“
5. PRP: Nebojím sa toho, čo označí moje postoje za hovadiny, bojím sa toho, čo ma označí za idiota
6. Zúrodňovanie spoločnosti propagandistickou palebnou prípravou Smeru
7. Propaganda – rozbor textu výlevu od Blahu na adresu novinárov RTVS

 

Share Button