Podnikanie štátostrany vo firme Štát, s.r.o. môže skončiť už o 30 dní

  • Objednávka na výkony za 3.3 milióny eur ročne od VšZP.
  • Eurofondová dotácia z ministerstva školstva na výskum a vývoj – 530 tisíc eur
  • 20 tisíc eur z rezervy predsedu vlády.
  • Podpora pracovných miest (5) v roku 2013 v hodnote 32 tisíc eur.
  • Zisk firmy v roku 2014 bol vraj skoro 1 milión eur.

No skúste to obhájiť v krčme pri pive! Napríklad slovami, že je úplne samozrejmé a logické poveriť asistentku od agentúry neVáhaj a toč, aby v pracovnom pomerne s Úradom vlády vypracovala PR bokovku pre zásobovateľa svojho osobného bankomatu.

Alebo môžete trepať úplne čokoľvek. Veď je to  evidentne na Slovensku jedno.

Spoločnosť si volí svojich zástupcov zo svojho stredu. Aká spoločnosť, takí poverení zástupcovia, ktorí majú pre túto spoločnosť spravovať veci verejné.

Na Slovensku asi nejde občanom o to, aby si zvolili svojich zástupcov, aby pre nich v zastúpení spravovali veci verejné, aby sa im na Slovensku dobre a pohodlne žilo.

Na Slovensku si občania budú voliť svojich zástupcov, aby za nich do svojich vlastných vreciek vyberali peniaze z bankomatu, ktorý budú tí istý občania zásobovať svojimi daňami.

Preferencie Smeru sú na úrovni 37%.

Môže to skončiť o 30 dní

O čom ešte chcete diskutovať? O 30 dní sú voľby.

  • Buď si zvolíte svojich zástupcov, aby spravovali tento štát pre vás, by sa na Slovensku dobre žilo.
  • Alebo si zvolíte vyberačov bankomatu, ktorý vy plníte svojimi daňami a sociálnym a zdravotným poistením.

Alebo že by predsa len na Slovensku išlo o to, zvoliť si svojich zástupcov, aby pracovali pre občanov?

Už viac som urobiť v tejto chvíli nemohol: Kandidujem ako číslo 130 na kandidátke SaS, volebný lístok č. 23 – spolu so 149 ďalšími ľuďmi, ktorí chcú pracovať pre občanov tohto štátu a vedia ako.

Share Button