Otvorené doplnenie môjho písomného záujmu o riadenie NCZI pre ministra Lengvarskému k situácii s bezpečnosťou v NCZI

Podľa slov aktuálneho vedenia NCZI je získanie informácie typu zdravotnej dokumentácie pomocou znalosti výhradne verejných a „verejných“ dát VLASTNOSŤ.

Tak dnes som už videl a počul všetko a 3x.

Lebo veď bola požiadavka, aby si ľudia vedeli zmeniť vlastné údaje.

Dokonca citujem: „…toto identifikovali skôr, ich ľudia z bezpečnosti to komunikovali, že existuje takéto riziko, ale bola to biznisová požiadavka, aby takáto funkcia bola dostupná.“

A to je na tom asi to najtragickejšie – interné procesy. Ako hovorievam, keď vložíte IT nástroj a nezmeníte nakompletku procesy, nakoniec sa z toho… teda nastane mimovoľná defekácia.

(Ty vole, že biznisová požiadavka, tak im vyšli v ústrety, či čo? Ako v Černobyle? Tak niet divu, že nastala defekácia.)


NEEXISTUJE, aby som ako riaditeľ NCZI, inštitúcie zodpovednej a riadiacej zdravotnícku informatiku v tejto republike, akokoľvek zľavil z bezpečnostných požiadaviek komunikovaných mojimi vlastnými ľuďmi.

To sú tí profíci, oddelenie bezpečnosti a ochrany dát na NCZI, ktorí jediní v tejto republike smú povedať, že tu je čiara a NEEXISTUJE pre pohodlie či iné časné statky túto hranicu prekročiť. Ja si odbornosť a profesionalitu podriadených vážim.

Sile autority funkcie riaditeľa NCZI sa musia podriadiť ostatní, kto by len chceli prejsť okolo ZDRAVOTNÍCKYCH DÁT.

Pritom RIEŠENIE je dávno na svete, dávno existuje a dokonca SOM OSOBNE PRED NIEKOĽKÝMI MESIACMI kontroloval jeho funkčnosť ako bežný pacient/občan/užívateľ. Je to NÁRODNY PORTÁL ZDRAVIA, kde len stačí doriešiť obsahové podrobnosti.

MÁM TAM PLNÉ INFO O OČKOVANÍ. Stačí doplniť tlačítko – generuje digitálne EU certifikát.

MÁM TAM NESPOCHYBNITEĽNE MNOU ZADANÉ „SOFT“ KONTAKTNÉ ÚDAJE (e-mail, tel. číslo) a zmeniť ich viem len ja, alebo môj všeobecný lekár a pri použití kvalifikovaného elektronického podpisu. To je plne v súlade so smernicami EU riešiacimi interoperabilitu v zdravotníckych IT systémoch krajín EU.

Dnes sme sa dozvedeli, že NCZI by asi malo riešiť nejaké zjednotenie prihlasovacích možností občana. Pre Boha a Avicena a Darwina, AKÝCH?

Áno, môžeme uvažovať, ako sprístupniť vstup do osobnej zdravotnej knižky pacienta aj inak ako len striktne cez eID občana.

Podobne ako napríklad v Českej republike prechodne (pár rokov) umožnili na zaručenom mieste si vytvoriť „meno+heslo“ pre komunikáciu so štátom na „Czekpointe“. Tých možností pre podmnožinu zdravotníckych dát je viac, napríklad pomocou širokej siete poskytovateľov s dôrazom napríklad na širokú sieť lekární.

Nový štátny tajomník MIRRI hovorí „o pár kvartáloch“ pre mobilné eID a vedzte, že riaditeľ NCZI by mal byť ten, ktorý mu bude každý pondelok o 10:38 volať, ako je na tom. LEBO JE TO PRÁVE ZDRAVOTNÍCKA INFORMATIKA, KTORÁ DOKÁŽE VYUŽIŤ A SPROPAGOVAŤ UŽITOČNOSŤ eGOV RIEŠENÍ AKO PRVÁ. (viď eRecept počas pandémie)
ALE NEEXISTUJE znížiť ochranu DÁT ZDRAVOTNEJ DOKUMENTÁCIE, akým je AJ informácia o vykonanom zdravotnom úkone očkovania, pod hranicu obyčajného e-mailového účtu na Pokeci.

Ani keby to vymyslel Matovič, Čaputová s Kollárom a Hegerom sa na hlavu postavili, alebo to mamička povedala. To je úloha riaditeľa NCZI: CHRÁNIŤ ŠTANDARDY ZDRAVOTNÍCKEJ INFORMATIKY V SLOVENSKEJ REPUBLIKE.

Boli traja riaditelia NCZI za posledný rok a ukázalo sa, aké výsledky prinieslo využívanie kádrových rezerv manažérov štátnej správy z éry vlády Róberta Fica. Ako som bol býval napísal: Niekto vraj múdry vraj napísal: Len hlupák opakuje rovnaké východiská a očakáva rovnaké výsledky.

Ak nedokážeme vytvoriť dôveru v bezpečnosť dát zdravotnej dokumentácie, môžeme celú elektronizáciu hodiť do latríny.

Aj po aktuálnom zrušení výberového konania sa znovu prihlásim.

(Zdroj: Video brífingu NCZI )

Prehľad historických udalostí súvisiacich so správou dát zdravotnej dokumentácie v Slovenskej republike:

  • Premiér Matovič si za ministra zdravotníctva vyberie Mareka Krajčiho.
  • Marek Krajči si za šéfa služobného úradu vyberie ing. Kolníka.
  • Ing. Kolník si za šéfa NCZI vyberie ing. Bielika – vo výberovom konaní, kde som sa zúčastnil a „zazdila“ ma zástupkyňa zamestnancov.
  • Ing. Bielik preukáže vysokú schopnosť a je odvolaný do pár mesiacov pre neschopnosť.
  • Ing. Kolník vyberie druhého riaditeľa NCZI.
  • Odvolaný je aj ing. Kolník.
  • Odvolaný je aj smrteľne nebezpečný minister Krajči.
  • Odvolaný je aj premiér Matovič (teda premiestnený na ministerstvo financií).
  • Odvolaný je aj druhý riaditeľ NCZI pre nezáujem o riadenie NCZI a prichádza tretí riaditeľ NCZI.
  • Tretí dočasný riaditeľ 4 dni po uzavretí prihlasovania verejne povie, že asi sa bude uchádzať o trvalé menovanie vo výberovom konaní, ale závisí to od toho, ako sa dohodne s MZ.

To všetko od leta 2020 do leta 2021.

Vážený pán minister zdravotníctva, všetky požadované dokumenty máte k dispozícii 2x, je 21. storočie, iste viete, ako ma môže MZ kontaktovať.

Share Button