K hoaxom okolo nedostupnosti onkologickej liečby

Rozdeľme si to postupne na niekoľko variant, ako sa k vysoko špecializovaným liekom dostane pacient

Normálna registrácia, normálna kategorizácia

Akýkoľvek liek, ktorý je v EU registrovaný si môže výrobca, opakujem výrobca, doviesť, nechať zaregistrovať (už len formálne) do databázy ŠUKL a ktorýkoľvek lekár, ktorý vie čo s tým liekom, ho môže podávať svojim pacientom v indikovaných prípadoch.

Z toho vyplýva, že:

  1. Je to vždy otázka priority výrobcu, či je ochotný pre náš malý trh riešiť administratívu.
  2. Lekár musí vedieť s liekom pracovať
  3. Liek musí byť skutočne indikovateľný a musí pacientovi skutočne priniesť zmysluplný úžitok.

Cena na hranici únosnosti pre solidárny systém

Akýkoľvek liek, ktorý výrobca chce na našom území mať hradený zo systému solidárneho poistenia, musí spĺňať zákonné požiadavky na farmakoekonomickú efektivitu.

Špeciálne nové moderné zázračné onkologické prípravky majú s týmto problémy. Neprinášajú lepší prínos pre pacienta ako doteraz používaná liečba. Ak prinášajú, sú tak drahé (výrobcom nastavená cena je tak vysoká), že cena „za rok kvalitného života v zdravý“ je za zákonom danou hranicou (tento rok) 41 533€. (Británia okolo 28-30 000€, Nemecko okolo 30 000€ a tak podobne. Slovensko po ex-ex-Druckerovej reforme je v čele pelotónu v ochote platiť za drahé lieky veľa)

Z toho vyplýva:

  1. Ak cena tejto liečby je v zákonných nastaveniach, v pohode prejde kategorizáciou a je štandardne hradená obvykle s indikačnými obmedzeniami, aby s ním pracovali lekári, čo vedia čo s daným liekom.
  2. Ak je cena mimo, sú k dispozícii nástroje, kde sa výrobca so svojou zľavou schová pred svetom, aby aj iné štáty a iné systémy solidárneho poistenia nenapadlo od nich pýtať zľavu.
  3. Ak je cena že fakt mimo, tak stále to môže individuálne schváliť poisťovňa.

Mimoriadny dovoz, výnimočná úhrada

Ak výrobca nechce dotiahnuť registráciu a kategorizáciu, tak lekár, čo vie čo s liekom chce robiť, môže požiadať o takzvaný „mimoriadny dovoz“. Túto techniku spropagoval Matovič s Krajčim v prípade Sputnika. Liek je potom podávaný v režime experimentálnej liečby na pracovisku daného lekára.

Paralelne s tým požiada o výnimku z neúhrady neregistrovaného lieku. Obvykle sa aj výrobca podieľa na nákladoch, pretože má eminentný záujem o dáta z podávania v experimentálnom režime.

Suma sumárum

Ak je liek zmysluplne účinný v porovnaní s dostupnejším variantom liečby, má ošetrujúci lekár k dispozícii čokoľvek, čo sa na tejto planéte vymyslí. Špeciálne špecializované onkologické pracoviská sa v tejto administratíve dobre orientujú.

Test pacientkou a cystickou fibrózou

Ako sa zachováte, ak chcete od solidárnych platcov, aby vám zaplatili liek na rakovinu čo stojí 80 000€ ročne a vy máte pacientku s cystickou fibrózou pre ktorú nemáte 25 00€ ročne?

  1. Budete skúmať rasu, politické preferencie, IQ, postoj k očkovaniu na covid-19, vzťah k angličákom a ružovej, či výskyt otcovho koňovho brata v 3 kolene na ministerstve?
  2. Alebo si vezmete na pomoc nástroj univerzálnej výmeny, teda peniaze a budete skúmať skutočný prínos lieku v danej indikácii, v danej diagnóze bez ohľadu na nemedicínske vlastnosti pacienta?

Keď sa vám podarí zrušiť platnosť Listiny práv a slobôd, máte k dispozícii aj bod 1. Dovtedy musíme rozhodovať tak, aby sme sa mohli pozrieť do očí pacientke s cystickou fibrózou.

Balík peňazí vybratých od solidárnych platcov je konečný.

Ešte raz: Balík peňazí vybratých od solidárnych platcov je konečný. Rozumieme si, že?

Je to cca 5,6 mld eur. Nezabudnite, že z tohto balíka sa platia aj platy sestier. Rovnako musí vydať aj na zdravotnú dopravná službu, toaleťák v nemocniciach, predražené CT si tiež čosi vypýta. Zoznam je skoro nekonečný.

Musíte sa rozhodnúť, ako použijete túto konečnú sumu peňazí, ktorú odviedli na zdravotnom poistení pracujúci v rámci systému solidárneho poistenia.

No? Komu dáte? Komu nie?

Nezabudnite na prvú stranu Nového času a iného bulváru, ktorý vám bude vyhadzovať na oči, že tomu ste dali a tomu nie.

Zvýšiť sumu môžete len tak, že zvýšite dane a odvody.

Objem balíka, ktorý máte k dispozícii znižuje napríklad populizmus Sme rodina v podobe generálne zrušených doplatkov za lieky pre deti do 6 rokov a pre dôchodcov. Podobne Krajčiho „sociálne únosné“ doplatky za NOAK. Matovičovo celoplošné testovacie šialenstvo. Plánované etické hodnotenie liekov (HTA podľa Staňáka) za 1,5 milióna ročne.

Pomocnou cestou je zavedenie viaczdrojového financovania liečby na a za hranicou nákladovej efektivity a posudzovanie úhrad v čo možno väčších úhradových skupinách, aby dochádzalo k trhovej súťaži výrobcov. Plus samozrejme podpora generík v skupinách „ne-drahých“ liekov, aby trhová súťaž pomáhala solidárnemu systému efektívne míňať peniaze. Všetko tak, ako som ho opísal v liekovej politiky v programe SaS.

Nakoniec dostanete čo si zvolíte. Takže prichádza spomenuté religózne hodnotenie liekov a supr-čupr nápady s úhradou podľa indikácie a podľa dostupnosti. K tomu delenie na tak malé úhradové skupiny, že lieky začnú trhovo súperiť samé so sebou.

Takže, keď sa budete pýtať, prečo niektoré lieky nie sú pre slovenského pacienta dostupné, tak odpoveď je: Lebo populistickí politici premrhali peniaze solidárnych platcov, lebo z liekovej politiky urobili sociálny zabezpečovací ústav.

Áno, žiaľ po supersociálnej vláde Róberta Fica tu máme mnoho spoluobčanov, pre ktorých sú aj doplatky pár eur prekážkou k liečbe. No toto je úloha sociálneho systému. Nie je úlohou zdravotného poistenia riešiť sociálnu politiku štátu. Veď hovorím, viaczdrojové financovanie.

Share Button