Novela zákona o lieku vyšachovala odborný inštitút hodnoty za peniaze z hodnotiaceho procesu

NIHO, teda Národný inštitút pre hodnotenie technológii v zdravotníctve, teda také to Hodnota za peniaze špeciálne pre zdravotníctvo, vypisuje konkurz na trvalého riaditeľa.

Pred rokom, keď vznikal zákon o tejto dôležitej (bez irónie, naozaj dôležitej) inštitúcii sa mi podarilo zabezpečiť, aby z návrhu vypadli aspoň tie najočividnejšie diskriminačné ustanovenia. Verte-neverte, hádali sme sa o to, že tam autor zákona (aktuálne poverený vedením NIHO) chcel mať povinnú znalosť štátneho jazyka.

Akokoľvek, dnes je celé to výberové konanie vlastne úplne zbytočné. Nový riaditeľ dostane práve schválenú novelu zákona o lieku, ktorá je pohrobkom ex-Babeľu, štátneho tajomníka od svätej Alžbety.

V tejto novele sa píše, že posudky NIHO, citujem: „V § 79 ods. 9 sa vypúšťajú slová „odborného hodnotenia inštitútu alebo“…“

… čím sa úloha posudkov NIHO z kategorizačného procesu (určovania regulovaných cien liekov) úplne vypúšťa.

Nové znenie je:

Ak podľa odborného hodnotenia inštitútu alebo odborného odporúčania poradného orgánu podľa § 91 1) a) možno žiadosti vyhovieť výlučne vtedy, ak dôjde k zmene žiadosti, ministerstvo vyzve žiadateľa na zmenu žiadosti; 363/2011 Z.z. – Zákon o rozsahu a podmienkach úhrad… – SLOV-LEX

Tým poradným orgánom je už len kategorizačná komisia. Ba dokonca aj bez jej odborných subkomisii, lebo tie sú spomenuté v odstavci §91 1) c).

Zo zásadnej inštitúcie, ktorá má vystavovať posudky na lieky v oblasti hodnoty za peniaze, sa týmto stal diskusný čajový klub bez akejkoľvek autority v štátnej regulácii cien liekov.

Ak by tú novelu zákona písal farmaceutický priemysel, nenapísali by si to lepšie. NIHO je štátna inštitúcia, je financovaná 0,032 % z celkového vybraného zdravotného poistenia, čo pre rok 2023 je celkovo 1 675 940,13 €.

Rozpočet na čaj je to iste postačujúci.

Gratulujem práve odchádzajúcej generickej právničke (tm) MZ SR k úspešnému naplneniu úlohy užitočného hráča farmabiznisu na hosťovaní na MZ SR. Nie, naozaj nestačí mať lieky ako srdečnú záležitosť. Naozaj nie je možné, aby ten, kto 3 roky liekovú politiku rozbíjal, ju teraz išiel zachraňovať.

V programe SaS v roku 2019 sme mali vytvorenie HTA inštitútu a vzletné slová o tom, aký zásadný význam má takáto inštitúcia pre hospodárne vynakladanie peňazí solidárnych platcov.

V roku 2020 sa na MZ SR usadil smrteľne nebezpečný Krajči a modlitebný krúžok sv. Alžbety od OĽaNO. Nakoniec vždy dostanete čo si zvolíte.

MZ SR ignoruje posudky NIHO až tak, že sa im podarilo v pohode stanoviť úhradu pre liek menej účinný, za to drahší.

Z posudku NIHO, ktorý MZ SR s pokojom džentlmena ignorovalo.

Na klub záhradkárov, myslím dobré, nie?

Priatelia, urobím všetko preto, aby som spolu s vami a so všetkými, ktorí mi pomôžu, zastavil tento útok farmabiznisu na rozpočet na lieky pre nás všetkých. Kandidujem na kandidátke SaS ako nezávislý konzultant pre liekovú politiku a elektronizáciu zdravotníctva.

Len istota ekonomického rastu nám umožní mať na lieky viac peňazí a zabezpečiť prístup k drahým liekom. SASKA je jediná strana, ktorá vie zabezpečiť istotu ekonomického rastu.

Share Button