Nie, naozaj nie je jedno, či dáte povinnosť špecialistovi alebo či všeobecnému lekárovi kontrolovať formu odporúčania na dlhodobé predpisovanie

Voľakedy to bolo tak, že špecialista len indikoval a všeobecný lekár mal právo predpísať potom 6 mesiacov lieky.

Potom to dream team ex-Babeľu domrvil.

Potom sa to snažili sami po sebe opraviť, ale stále tam ostávalo slovo „môže“ namiesto pôvodného „predpisuje“. Takže keď si všeobecný povedal, že nemôže, tak nemohol.

No a tak to teraz druhýkrát po sebe opravovali a opravovali až to opravili do stavu, že:

Na účely oprávnenia (všeobecného lekára predpisovať) podľa odseku 12 odporúčanie musí obsahovať:

  • lehotu počas ktorej sa odporúča humánny liek
  • všetky informácie potrebné na predpísanie humánneho lieku
  • informáciu, či odborný lekár, … má uzatvorenú zmluvu … so zdravotnou poisťovňou.“

Teda, špecialista musí aktívne vysloviť odporúčanie, aby liek bol predpisovaný všeobecným lekárom.

Párkrát sa človeku stane, že mu dôjdu lieky a nechce sa mu kodrcať k špecialistovi (alebo ten má dovolenku), tak zájde k obvodnému, že nech mu predpíše, že veď indikácia od špecialistu nie je staršia ako 6 mesiacov….

Všeobecný lekár by sa aj pozrel do pacientovho liekového záznamu, z ktorého je jasné aké lieky a kedy vybral v lekárni…

Teraz nie. Teraz musí pacient doniesť všeobecnému kus papiera (alebo elektronický záznam), kde je vyslovene uvedené oprávnenie a lehota a veľkosť topánok špecialistu. Inak všeobecný svoje oprávnenie nemôže využiť. Lebo veď to slovo „musí“.

A darmo môže byť tá lehota až 12 mesiacov… Keď to tam špecialista výslovne nenapíše…. Nič nebude!

Nuž… Nestačí mať lieky ako srdcovú záležitosť. Treba aj vedieť čo a prečo. Ako funguje elektronický svet.


Ešte lopatistickejšie: Povinnosť ako má vyzerať odporúčanie bolo za starých dobrých čias dané špecialistovi. Všeobencému lekárovi nebolo určené, za akých podmienok môže využiť svoje oprávnenie predpisovať. Slovné, papierové, elektronické – všeobecnému to bolo jedno. Jediné čo musel všeobecný, bolo na druhú stranu papierového receptu uviesť, že je liek odporúčaný špecialistom.

Ako má to odporúčanie, na základe ktorého všeobecný lekár koná, vyzerať, tak tá povinnosť je daná teraz všeobecnému lekárovi.


Takže ešte raz, ako som bol býval bol už mnohokrát napísal na margo rozbitého predpisovania liekov: Jediné správne riešenie je vrátiť sa do pôvodného stavu, a potom riešiť nové, moderné trendy, medzi ktoré patrí napríklad aj dlhodobá dispenzácia liekov v lekárni na základe elektronického indikačného záznamu. Tak, ako som to bol býval bol navrhol v komplexnom riešení ex-Babeľovi v januári 2022.

Nie, ak niekto 3 roky rozvracal liekovú politiku Slovenska, naozaj ju nemôže teraz zachraňovať. A takto to bude až dovtedy, kým sa o liekovú politiku a elektronizáciu zdravotníctva budú starať kadejaký laici, ako sú generický právnici, biochemici, politológovia či religionisti.

Každý, kto ma podporuje, mení túto smiešnu hru so mnou.

Share Button