Lieková politika zatiaľ nenaštartovala ani len povinné cviky

Slovensko míňalo za ostatných 12 rokov na lieky nadpriemerné peniaze oproti priemeru OECD. Podivná ex-ex-Druckerova novela z 2017 priniesla ešte podivnejšie pravidlá pre cenotvorbu liekov. Výsledkom je, že liečime zbytočne dlho zbytočne drahými liekmi, pritom by sme dávno mohli mať na trhu k dispozícii účinnejšiu a lacnešiu farmakoterapiu.

Myslím, že skoro milión eur za rok je hodné toho, aby sme venovali osobitný zreteľ personálnej politike v sekcii liekovej politiky pod taktovkou nášho koaličného partnera strany OĽaNO.

Ministrestvo je zo zákona a vyhlášok povinné pravidelne naprieč všetkýmu farmakologickými skupinami vykonávať revíziu úhrad. Tak úplne obyčajne je povinnosť sa poobzerať v každej skupine liekov voľby, čo za ostatný štvrťrok priniesli farmaceutické firmy na slovenský trh, za aké ceny a zhodnotiť cenovú hladinu.

Keď generiká na voľnom trhu šetria milióny

V prípade príchodu generických liekov nie je ani len sekunda na uvažovanie, že by sme mali takéto prehodnotenie vykonať. Generické lieky totiž súťažia na otvorenom voľnom trhu a vďaka tejto trhovej súťaži klesajú jednotkové ceny za liečbu jedného pacienta.

Áno, trhová súťaž. Chápem, že aktuálny posvätený minister si o trhu nemyslí nič dobré, dokonca nenávidí súkromné firmy, no tam vonku, všetci generickí výrobcovia sú súkromné firmy na voľnom trhu. A pre neho asi prekvapivo, tento trhu generuje súťaž cenou.

ATCKódTyp liekuNázovDoplnokŠDL početKonečná c.UZP
L01XE038439C1GErlotinib Teva B.V. 100 mgtbl flm 30×100 mg (blis. Al/PVC)20,000845,60845,60
L01XE034723C1GErlotinib Mylan 100 mgtbl flm 30×100 mg (blis.Al/OPA/Al/PVC)20,000845,60845,60
L01XE037458C1GErlotinib Sandoz 100 mgtbl flm 30×100 mg (blis.Al/OPA/Al/PVC)20,000845,60845,60
L01XE034688C1GErlotinib STADA 100 mgtbl flm 30×100 mg (blis.Al/OPA/Al/PVC)20,000845,60845,60
L01XE032274D1GErlotinib Vipharm 100 mgtbl flm 30×100 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al)20,000845,60845,60
L01XE0394488OTarceva 100 mg filmom obalené tabletytbl flm 30×100 mg (blis.PVC/Al)20,0001537,461537,46
L01XE038440C1GErlotinib Teva B.V. 150 mgtbl flm 30×150 mg (blis. Al/PVC)30,0001050,951050,95
L01XE034725C1GErlotinib Mylan 150 mgtbl flm 30×150 mg (blis.Al/OPA/Al/PVC)30,000995,44995,44
L01XE037459C1GErlotinib Sandoz 150 mgtbl flm 30×150 mg (blis.Al/OPA/Al/PVC)30,0001050,951050,95
L01XE034691C1GErlotinib STADA 150 mgtbl flm 30×150 mg (blis.Al/OPA/Al/PVC)30,000995,44995,44
L01XE032275D1GErlotinib Vipharm 150 mgtbl flm 30×150 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al)30,000995,44995,44
L01XE0394490OTarceva 150 mg filmom obalené tabletytbl flm 30×150 mg (blis.PVC/Al)30,0001910,841910,84

Tabuľka ukazuje 5x generický prípravok a 1x prapôvodný originálny prípravok. To znamená 6 liekov v úplne rovnakou účinnou látkou. V prípade 5 liekov platíme 845,60€, v prípade toho jedného platíme 1537,46€ za to isté.

Zákon a vyhlášky sú nastavené tak, že raz za štvrťrok musí MZ skontrolovať, čo trhové prostredie v oblasti liekov urobili s cenami a upratať pravidlá.

Mimochodom, a to už naozaj len na dokreslenie, v cenovej regulácii z októbra 2016, keď bol na trhu len jeden jediný liek, bola nastavená čiastočná úhrada pre Tarceva 30x100mg tbl na 1273,90€. Liek bol teda buď s doplatkom, alebo firma dobrovoľne znížila koncovú cenu. Dnes, v apríli 2020 nemusí platíme plnú cenu.

Lieky voľby prinášajú nové trendy liečby a popri tom aj úspory

Minister zdravotníctva odmietol podpísať revíziu úhrad? Nikto na oddelení kategorizácie nepripravil podklady, lebo v takom rozklade zanechali smeráci toto oddelenie? Asi nie, keďže minister siahol vrámci novej antikorupčnej personálnej politike po dlhoročnom (25-30?) osvedčenom kádre – Dr. Slaný bude viesť kategorizačnú komisiu.

Tú komisiu, ktorá dodáva podklady ministrovi a ktorej poradným hlasom sa ani dnes neriadi. (Viac v námietkach k lieku L01XX52 Venetoklax, p.o. 50 mg)

Kým v prípade generík je to čistá matematika a nie je ani len miesto na úvahy nad výsledkami, ktoré prináša slobodná voľná súťaž na otvorenom trhu, v prípade nových molekúl, takzvaných liekov voľby je dôležité zvažovanie nie len matematické, ale aj odborné farmakologické.

Firma prinesie na trh liek, ktorý je lacnejší a užíva sa kratšiu dobu, kým dosiahne pacient rovnaké výsledky ako s doteraz používanou molekulou. Poradný orgán, kategorizačná komisia, preverí dôveryhodnosť dát a odporučí ministrovi podpísať rozšírenie indikácii. Dôsledkom by bolo, že dovtedy monopolná molekula na liečbu istého druhu leukémie by dostala konkurenta.

Lekári by sa mohli rozhodovať medzi dvomi farmakologickými alternatívami. Rovnaký výsledok, cena významne rozdielna. My čo vieme, ako funguje trh vieme, že v momente vpustenia takejto lacnejšej alternatívy do voľby lieku, pôvodne drahší výrobca dorovná cenu smerom dolu, len aby sa sám nevyautoval z podielu na liečbe pacientov.

Nastanú dve super konštelácie: Celkový počet pacientov sa nemení, ale celklová cena za ich liečbu klesne, nech už lekár vyberie ktorýkoľvek z nových dvoch liekov voľby. A druhým pozitívom je, že môžeme porovnávať skutočné výsledky pri používaní dvoch liekov. Rozvíjať liečbu, požadovať od výrobcu refundáciu nákladov, ak sa ukáže, že ponúka neúčinný liek. A mnoho ďalších benefitov pre pacienta a solidárny systém.

Jedinou podmienkou, aby sme šetrili zdroje solidárneho poistenia je, že minister bude počúvať poradný orgán – kategorizačnú komisiu. A druhou podmienkou je, že kategorizačná komisia bude zložená z ľudí, ktorých záujmom je dodržiavať pravidlá, zlepšovať pravidlá a byť naozauj nezávislý od vplyvov farmaceutického priemyslu.

Takéto 3 roky príprav na vedenie zdravontíctva?

Pán doktor Slaný ma skúšal na atestácii z lekárenstva ako pracovník ministerstva a superštátnej Slovenskej zdravotníckej univerzity niekedy okolo roku 1999. Je to dlhoročný skúsený káder, kariérny odborník na lieky ministerstva zdravotníctva. Je určite hodné osobitného zreteľa, ako pripravoval podklady na kategorizáciu počas vlády Smeru, vrátane aktuálne platných kategorizácii liekov ako Tarceva tbl.

Cenová lieková politika naozaj nie je štvrtkové katolícke stretko. Je to tvrdý biznis v druhom (po vojenskej mašinérii) najvýnosnejšom svetovom biznise. Otvorená nenávisť k fungovaniu trhu môže byť rovnako zaslepujúca, ako inkvizičné súdy v stredoveku. Personálna politika MZ nás vedie ďaleko do minulosti a dnešná ukážka na tvrdých dátach ukazuje, že k drahšej liečbe pre menej pacientov zo solidárneho zdravotného poistenia.

Každý jeden mesiac, kedy trvá protizákonný stav v tabuľke kategorizácie nás len na lieku Tarceva v roku 2020 bude zbytočne stáť (86*(1537-846)) 59 512€ viac za 100mg balenia a (954*(1910,84€-995,44€)) 873 291,60€ viac ako by mohlo, ak by MZ dodržiavalo za nového vedenia zákony a vyhlášku. (Dáta o počte vydaných balení za rok 2019 z verejne dostupných databáz NCZI sú 86+954 balení za 30x100mg a 30x150mg)

Myslím, že skoro milión eur za rok je hodné toho, aby sme venovali osobitný zreteľ personálnej politike v sekcii liekovej politiky pod taktovkou nášho koaličného partnera.

Share Button