Archívy kategórie: Nová koalícia

Agenda 2020 – na dvoch kapitolách sa v pohodičke zhodne 90 mandátov

Takže na pravej strane klídek. Áno? Máme najlepší ekonomický program a bol by v tom čert, aby ostatné pravicové strany, vrátane Kolára SNS či Mostu nezodvihli ruku za najlepší ekonomický program.

Takže žiaden stres.  Agenda 2020 je dobré a jednoduché programové vyhlásenie vlády. S dnešným volebným výsledkom sa dá úplne v pohode zrealizovať ekonomická a odvodová kapitola a kapitola o potieraní korupcií naprieč všetkými stranami.

Všetci sme s tým počítali, že sa zrealizuje len kus volebného programu.  Tak čo tu šaliete ako vychodňar na valale.

No tak sa 4 roky nebude prijímať žiadna iná reformná novela okrem korupčných a ekonomických. Aj to super pomôže zdravotníctvu a školstvu.  To bohate bohate stačí.

No tak sa to hodí na občiansku spoločnosť.

Reformy v zdravotníctve – nuž žiadne super veľké nebudú. Postačí, že sa implementuje čo sa dohodne na úrovni EU. RDG a eHealt sú presne takéto opatrenia. Nič, čo by sme tu museli politicky dohadovať. Stačí obyčajné EU-technikáliá.

Kľud vy tam kdesi v strede či kde

Nevolilo to SaS a radí to, ako má SaS postupovať, aby naplnili ich priania.

Intelektuálom by to chcelo byť, ale domácu úlohu si to nerobí.

To sa už blíži túžbe, aby ich zastupoval politik, ktorému ale za žiadnu cenu hlas nedajú.

Keby… Najobľúbenejšie pohrebné slovo, pamätáte, hovoril som to pred pár dňami.

Vrcholom všetkého je, keď teraz novinársky aj kadejaký iný komentátori vyzývajú SaS, aby zahodilo do koša čo nasľubovalo vo volebnom programe len a len preto, aby sa utešilo ich prianie pravicovej vlády. Nie, takto to ale naozaj ja ako volič SaS neočakávam. To by nebola oproti Smeru žiadna alternatíva.

Nekorupčnícky chcú byť hádam všetci

Takže na pravej strane klídek. Žiaden stres.  Agenda 2020 je dobré a jednoduché programové vyhlásenie vlády. Kapitola o potieraní korupcii naprieč všetkými stranami. Stranám bude stačiť, že to budú môcť robiť. A kým je marža na rozumnej úrovni – no tak nech to robí aj otcov koňov brat.

No tak sa 4 roky nebude prijímať žiadna iná reformná novela okrem korupčných a ekonomických. Aj to super pomôže zdravotníctvu a školstvu.  To bohate bohate stačí.

Fakt si myslíte, že sa na najlepšom ekonomickom programe 90 mandátov nedohodne?

A keď si každá za stolom povie jeden minibodík, ktorí si chce nechať od ostatných schváliť, aby sa teda nepovedalo, že nič nerobia.

Pohoda džes – ja už má koaličné rokovania zmáknuté.

Fakt, ale úplne vážne – čo je medzi 90 mandátmi kontroverzné na najlepšom ekonomickom programe Agenda 2020? Ja tam žiadne rozpory nevidím.

Share Button

Ekonomická demokracia – už chýbajú len Ľudové milície

Trochu surovej rešeršnej práce (no dobre, tak výsledky googlovania) k pojmu ekonomická demokracia. Bude slúžiť ako podklad k ďalšiemu dielu seriálu o princípoch socializmu, o zmätení pojmov.

J. W. Smith ve své knize Economic Democracy: The Political Struggle for the 21st Century uvádí, že hlavní myšlenkou ekonomické demokracie je zásadní proměna rozhodovacího procesu v ekonomice, především přesun rozhodovací moci od úzké skupiny akcionářů korporací k široké vrstvě zaměstnanců, kteří by byli akcionáři svých vlastních podniků.19 Ekonomická demokracie se tak jasně vymezuje vůči kapitalismu. Její myšlenku však nesmíme zaměnit s praxí sovětského systému, kde “zespolečenštění“ výrobních prostředků znamenalo jejich převedení pod státní správu, tudíţ fakticky pouze změnu ekonomické elity.

BP_Jan_Zmeskal.pdf. (Bakalárska práca)

Aha, takže nezamieňať so socializmom sovietskeho druhu, lebo nejde o znárodnenie. Ale všimnite si to elegantné „…je zásadní proměna rozhodovacího procesu v ekonomice, především přesun rozhodovací moci od úzké skupiny akcionářů korporací k široké vrstvě zaměstnanců, kteří by byli akcionáři svých vlastních podniků.“ Netreba sa báť o svoje majetky, veď ide len o presun rozhodovania k širokej vrstve zamestnancov, ktorí by boli akcionármi.

Ups.

Ups.

Skrátka, čoraz viac sa ukazuje, že súkromné vlastníctvo nemá žiaden dosah na efektivitu riadenia podniku. A možno práve preto má opäť zmysel otvoriť tému alternatívy voči súkromnému vlastníctvu.

Nastupuje hospodárska kríza. Zlyháva všetko, o čom básnili neoliberáli – voľný trh, súkromné vlastníctvo, deregulácia. Je najvyšší čas hľadať alternatívy. Jedna nesie názov samosprávny socializmus, resp. ekonomická demokracia. Že nereálne? Pozrime sa na jeden príklad. Netreba ísť ďaleko. Nájdeme ho v španielskom Baskicku, v mestečku Mondragón, v ktorom vznikla korporácia pod rovnomenným názvom. A čo je najlepšie – vlastníkmi korporácie sú výlučne jej zamestnanci.

Ekonomická demokracia – alternatíva do časov hospodárskej krízy? | kríza.vsieti.sk.

Aj by priznali ten socializmus v názve, aj sa boja, tak je to respektíve. Mimochodom, všimli ste si, ako reportéri či redaktori, keď sa pomýlia a použijú zlé slovo, tak sa neopravia slovami „prepáčte, omyl, správne to malo byť…„. Použijú slovo respektíve. Všimnite si to!

Ekonomická demokracia je vzácna myšlienka. Jej podstata sa nachádza v tom, aby sa zrušilo kapitalistické vlastníctvo a aby sa nahradilo spoločenským, družstevným vlastníctvom, a teda, skrátka, aby zamestnanci mohli byť jedinými výlučnými vlastníkmi podnikov, v ktorých pracujú. Ide o myšlienku výrobnej samosprávy, v ktorej by bola autokracia na pracovisku nahradená demokraciou a aktívnou participáciou zamestnancov na riadení podniku. Ide o myšlienku trhového socializmu, v ktorom by si zisky rozdeľovala spoločnosť a nie hŕstka kapitalistov. Trh by zabezpečoval efektivitu; podniková samospráva by garantovala viac rovnosti a spravodlivosti; spoločenská kontrola investícií by priniesla viac stability, ekologickej únosnosti aj rovnomerného vývoja.

Čo príde po kapitalizme? Ekonomická demokracia!. Ľuboš Blaha – Autor je poslancom za Smer- SD

Tak, nakoniec to vzdali, demaskovali a je to tu. Čo je tvoje, to je moje a čo je moje, do toho ťa nič.

Už balíte?

Share Button