Keď Smer riadi zdravotníctvo, dôjde nakoniec vždy na liberálne a pravicové riešenia

Tak nám vraj odchádzajú špičkový lekári zo štátnej nemocnice do súkromnej firmy. Robiť to isté pre tých istých pacientov a občanov Slovenska.  Ako liberál a pravičiar s tým naozaj nemám žiaden problém.  Je preto príjemné vidieť, ako opatrenia strany Smer napĺňajú liberálne a pravicové vízie.

Ale to asi Smer nezamýšľa, že? 😉

Keď niekto sedí na dvoch stoličkách súčasne.

  1. Aj na manažérskej – minister je najvyšším „manažérom“ každého zo štátnych zariadení.
  2. A aj ministerskej – minister sa má starať o prostredie pre zdravotníctvo bez ohľadu na majetkové pomery poskytovateľov zdravotnej starostlivosti.

Keď si toto uvedomíte zrazu slová ministra Druckera na Facebooku „…zostane našou vynikájúcou špecializovanou nemocnicou a podniknem všetky kroky k ochrane záujmov tejto spoločnosti.“, dostávajú celkom iný rozmer.

Stará sa o zdravotníctvo, alebo podniká v zdravotníctve? Má na mysli „spoločnosť“ ako a.s., alebo občanov? Má na myslí „našou“ ako ja podnikateľ vo firme Štát, s.r.o., alebo čo vlastne má na mysli slovami „našou nemocnicou“?

Štát nemá čo podnikať, štát má nastavovať podmienky a kontrolovať ich dodržiavanie. Tak sú aj dnes napísané zdravotnícke zákony a aj ostatné zákony. Láska Smeru k podnikaniu vo firme Štát, s.r.o. je taká veľká, že sa snaží rozkázať vetru dažďu.  A dopadne to ako vždy. Liberálne a pravicové riešenia nakoniec nastanú.

V duchu a v litere strany Smer

Premiér Fico vytvoril zo zisku v zdravotníctve verejného nepriateľa číslo jedna.  Takže ako to, že stále NÚSCH dosahuje zisk? Ako to, že nevynaložil NÚSCH tie peniaze na podporu a udržanie si lekárov? To sú paradoxy ako za socializmu 80. rokov 20.storočia.

Možno sa premiér Fico opýta, ako to, že vôbec dosahovali zisk. Možno si predstavoval, že majú dosahovať povinne stratu, aby mohli naliať ďalšie peniaze z daní (a ministerstva financii) na oddĺženie.

Odchádzajú špičkový zamestnanci vraj preto, že nedostávajú špičkový materiál, špičkové vybavenie. Štatistiky hovoria, čo štatistiky, samo ministerstvo financií vedené stranou Smer hovorí, že platový automat (zákonom garantovaná výška platov) spôsobuje, že 60-80% nákladov nemocníc sú náklady na platy.

Možno by manažéri NÚSCH aj chceli kúpiť nejaké vybavenie, ale musia platiť úplne všetkým garantované platy bez ohľadu na produktivitu práce, bez ohľadu na kvalitu odvedenej práce, bez ohľadu na čokoľvek okrem diplomu MUDr.  Čo si politici strany Smer a Most v decembri 2011 schválili, to dnes žnú.

Takže sa musí minister ako akcionár pýtať svojich manažérov v NÚSCH ako to, pri svätých Kozmovi a Damiánovi, riadia firmu, keď sa im rozpadá pod rukami?  Ba dokonca: Ako to, že odchádzajú lekári zo štátnej nemocnice, ktorá dosahuje zisk? 

A paradoxom nie je koniec.

Nie štát, ale nezávislý Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou má skontrolovať, či pacienti poisťovne majú k dispozícii stále rovnako kvalitnú zdravotnú starostlivosť. Tak to má fungovať v jadre EU.  Arbitrami sú nezávislé inštitúcie v každej jadrovej krajine EU. A do jadra, to my chceme, hovorí premiér Fico. Akurát ten Úrad počas jeho vlád akosi neúraduje.

Štátnej VšZP sa nesmie stať, že by jej nezávislý Úrad pre dohľad hrozil odobratím licencie, lebo nezazmluvnila  zdravotnú starostlivosť. A tak manažéri štátnej VšZP budú musieť novej súkromnej firme dať rovnaké podmienky ako predtým štátnemu NÚSCH.  Nuž to sú paradoxy – štát bude teraz nútiť štátnu firmu (VšZP), aby podporila podnikanie súkromnej firmy odídených lekárov na úkor štátnej (NÚSCH).

A tak sa nakoniec uplatnili klasické mechanizmy pravicového liberalizmu – je úplne jedno, kto to poskytuje, dôležité sú výsledky. Štát už nepodniká, štátu ostalo tvorenie prostredia. A čerešnička na konci -zisk potvrdil zas a znovu aj v zdravotníctve, že je najväčším motivátorom.

Kvízová otázka na záver: Nebolo by lepšie, keby už Smer prestal sám seba znásilňovať  pri dosahovaní pravicových liberálnych riešení a prenechal to nám liberálom a pravičiarom?  Bolelo by to menej, stálo by to menej a občania by konečne rozumeli čo sa to tu vlastne deje.

Share Button

Omyl úslužného pacienta pri klaňaní sa bohom

Ako to vidí pacient

Dobré ráno, je cca 7:00 a tisícky pacientov zažívajú toto v niekoľkých obmenách či len niečo z tohoto:

Pred pár dňami v noci má pacient akýsi akútny, no život neohrozujúci stav.

Ráno rovno k špecialistovi predpísať liek, ktorý pacient bol býval bol v takýchto akútnych stavoch užíval.

Odborný lekár mal dovolenku. Zastupuje lekár v 15-30km vzdialenosti s neznámymi ordinačnými hodinami. Príbuzná špecializácia v mieste má tiež dovolenku.

Takže k obvodnému lekárovi, ktorý v takýchto prípadoch predpisuje lieky.

Dve hodiny v čakárni.

Vo vnútri ambulancie: Sestrička náhle musela odbehnúť. Po 15 minútach je naspäť, nik nevie prečo. Sestra si vypočuje pacienta, skontroluje, či liek už pacient niekedy bral a po krátkej chvíli odovzdá pacientovi recept na to, čo požadoval.

S receptom do lekárne: „Tento liek sa už nevyrába“, povedala lekárnička.

Znovu obvodný lekár.

Zas v poradí zapísanom na papier.

Tentokrát už návšteva lekárky nie sestry.

Obvodná lekárka má obmedzenie na predpisovanie daných liekov špecialistu, tak vytiahne liek zo skrine.

A teraz ako to vidí systém

Je len a len v moci obvodnej lekárky, ako jej funguje jej vlastná ambulancia. Je len a len v moci obvodnej lekárky, aby bola schopná predpísať len a len lieky aktuálne kategorizované, aktuálne dostupné a aktuálne čokoľvek. Na to všetko sú pre lekárov dostupná nástroje. SW je rovnako nástroj lekára ako špachtle do krku.

Preskripčné obmedzenia na lieky stanovujú odborné spoločnosti na základe odborných kritérii tak, aby mal obvodný lekár v rukách dostatok nástrojov zodpovedajúcich svojej odbornosti.  Vrátane liekov na riešenie akútnych stavov a preklenutia obdobia, kým sa dostane pacient k špecialistovi.

A naopak, špecializované lieky boli pod kontrolou lekárov so špecializovanými odbornosťami.

Ak je to stav chronický, isto navštevujete pravidelne svojho špecialistu. Obvodný lekár môže predpísať na doporučenie nie staršie ako 6 mesiacov lieky na 3 mesiace liečby.

Poisťovňa sa nepostarala o dostatočné kapacity pre svojich pacientov. Existujú zákonné požiadavky na poisťovne, na tvorbu dostatočnej hustej siete poskytovateľov.  Nedodržanie tejto podmienky je dôvodom na siahnutie na licenciu poisťovne. Bez licencie, nie je zisk.

Poisťovňa sa nepostarala o dobrú informovanosť svojho pacienta. Poisťovne sú povinné pre svojho pacienta zazmluvňovať. Takže majú najlepší prehľad, kde sú aké čakacie doby u ktorého ich zmluvného lekára.

Lekár VUC schválil dovolenky (a ordinačné hodiny) v ambulanciách bez ohľadu na zabezpečenie dostupnosti a reálnej zastupiteľnosti v danej špecializácii v regióne.

Úrad pre dohľad nedokázal primeť poisťovňu a lekára VUC, aby dodržiavali pravidlá.

Odborné spoločnosti praktikov či špecialistov, lekárska komora, pacientské organizácie zastupujúce práva pacientov, nikto z nich nedokázal dostať do štandardných terapeutických postupov časové faktory.  Nikto z nich neučí účinne svojich členov, ako organizovať prácu ambulancie na úrovni služieb občanom 21. storočia.

Suma sumárum

Ani jeden z tých ľudí, ktorí obsadzujú jednotlivé posty v našom príbehu, nerobil prácu na viac.

Každý z nich robil niečo, čo mu absolútne neprináleží.

Obvodná nemala zorganizovaný objednávkový systém a namiesto svojej sestry organizovala poradie pacientov.

Sestra namiesto odborných ošetrovatreľských výkonov a delegovaných manažérskych výkonov robila prácu lekára a hlavného manažéra ambulancie.

Špecializácia v medicíne nie je pre srandu králikov a zvyšovanie telesnej zdatnosti pacientov.

Poisťovniam sú udeľované licencie na základe jasne definovaných podmienok nie preto, aby nemohli žalovať štát na arbitrážach. Ale preto, že len a len vďaka dodržiavaniu pravidiel pre udržanie si licencie môžu dosahovať zisk. Pravidlo: „Nie je licencia, nie je zisk.“, motivuje nad všetky motivácie.

Politici vo vládnych funkciách (naozaj  to nie je jedno vrece politikov) nesledujú vývoj v spoločnosti, nenavrhujú  a hlavne nezabezpečujú ladenie systému, nezametajú cestu odborníkom a odborným riešeniam.  Politici vo vládnych funkciách nevytvárajú tlak na odborné a profesné spoločnosti, aby predkladali riešenia pre svoje odbornosti.

Politici (toto sú naozaj všetci v jednom vreci) nezastupujú pacienta-občana tam, kde vládne veľká informačná nerovnováha, tam kde pacient-občan objektívne nemôže riskovať osobnú reputáciu.  (Práve že to viem, preto leziem do politiky, preto píšem tento text, preto sa podieľam na zdravotníckom programe SaS.)

Profi-úradníci zodpovední za koordináciu systému ako celku, nepredkladajú odpočet svojej práce verejnosti formou tvrdých dát a merateľných ukazovateľov. 

Pacient sa sám zdiagnostikoval a išiel si len pre recept. Oni tí lekári neštudujú 6 rokov + 3-5 rokov atestačnej príparvy + atestácia + celoživotné vzdelávanie pre srandu králikov. Oni naozaj vedia, že aj režimové opatrenia (rozumej: nežer toľko, neožieraj sa, cvič, relaxuj) majú svoj zmysel, občas silnejší ako lieky z lekárne. Lekári naozaj vedia, prečo má zmysel pre pacienta chodiť na pravidelné preventívne prehliadky.

Priatelia, neklaňme sa ľuďom vo funkciách či bielych plášťoch len preto, že to mamička povedala. (Ale mamička mala pravdu, keď hovorila, že si máte ráno vziať čisté prádlo, keby vás náhodou musel vyšetrovať lekár.)

Klaňajme sa politikom, úradníkom, primárom, lekárom, sestrám, zdravotným asistentom, sanitárkam za to, že dobre robia svoju skutočnú robotu. Robotu, ktorá prináleží práve tej funkcii, práve tomu postu, tomu vzdelaniu, ktoré im boli zverené a ktoré majú k dispozícii.

 

 

Share Button

Výtvarník Lorenz zostáva v cele, navrhli mu väzbu za to, že odstránil z pamätníka komunistické symboly – Denník N

Zatiaľ čo v Bratislave sa oslavuje Deň ústavy, v Košiciach ostáva zatvorený v cele výtvarník Ľuboš Lorenz. Nepočul tak prejav premiéra Roberta Fica, ktorý hovoril aj o tom, ako „žijeme v jednej z najslobodnejších a najdemokratickejších krajín vo svete.“ Lorenz sa pritom pred chvíľou dozvedel, že prokurátor podal návrh na jeho vzatie do väzby. Polícia ho zadržiava od stredy popoludnia, keď ho prichytili pri tom, ako skrutkovačom odstránil napodobneniny kosákov a kladív z košického pomníka obetiam 2. svetov

Zdroj: Výtvarník Lorenz zostáva v cele, navrhli mu väzbu za to, že odstránil z pamätníka komunistické symboly – Denník N

Share Button