Ministerstvo financií vlády Smeru by chcelo zrušiť platový automat v zdravotníctve

V súvislosti s novelami zdravotníckych zákonov vydalo Kažimírove ministerstvo financií  stanovisko, v ktorom hovorí, že po skoro 10 rokoch vlády Smeru si Slovensko nemôže dovoliť primerané platy lekárov.

Nesúhlasím s naviazaním mzdy zdravotníckych pracovníkov na priemernú mzdu. Súčasný rýchly rast miezd v ekonomike predbieha rast produktivity práce v sektore zdravotníctva.

Naviazanie platov zdravotníckych pracovníkov na priemernú mzdu ale tlačí platy a mzdové náklady nahor.

Zadefinovaním nominálnych minimálnych mzdových nárokov sa presunie vyjednávanie o raste platov zdravotníckych zamestnancov späť medzi jednotlivé nemocnice a ich zamestnancov. Individuálne nemocnice dokážu lepšie zhodnotiť nárast pridanej hodnoty práce v sektore zdravotníctva, ktorá je iná ako produktivita práce celého hospodárstva.

Platy lekárov sú oproti priemernej mzde v ekonomike vysoké. V súčasnosti predstavuje priemerný plat lekára (špecialistu) 2,2 násobok priemernej mzdy, rovnako ako vo Francúzsku a viac ako priemer ostatných krajín V4, kde dosahuje priemerný plat lekára (špecialistu) 2 násobok priemernej mzdy (na základe údajov OECD).

Rýchly rast priemernej mzdy v najbližších rokoch povedie k neudržateľnému nárastu mzdových nákladov a bude mať negatívny vplyv na snahu o ozdravenie hospodárenia nemocníc. Nemocnice sa systematicky zadlžujú napriek niekoľkým kolám oddlženia zo strany štátu.

Od druhej polovice roka 2016 MZ SR prijalo viacero opatrení, ktoré by mohli mať pozitívny vplyv na zefektívnenie hospodárenia nemocníc a zastavenie zadlžovania. Dôležitým predpokladom úspešného ozdravenia nemocníc je ale stabilizácie rastu mzdových nákladov, ktorých podiel na celkových nákladoch dosahuje v jednotlivých nemocniciach 60 až 80 % (na základe výkazov nemocníc).

Zdroj: Návrh zákona… sa predkladá s rozporom k týmto zásadným pripomienkam

Nie priatelia, toto nenapísal žiaden opozičný politik. Toto napísal politik strany Smer.  Na druhej strane – táto pripomienka nebola premietnutá do zmeny zákona.

Bude zaujímavé vidieť, ako sa bude strana Smer krútiť, krútiť, vykrúcať pri obhajobe svojej vládnej finančnej politiky.

Share Button