Omyl úslužného pacienta pri klaňaní sa bohom

Ako to vidí pacient

Dobré ráno, je cca 7:00 a tisícky pacientov zažívajú toto v niekoľkých obmenách či len niečo z tohoto:

Pred pár dňami v noci má pacient akýsi akútny, no život neohrozujúci stav.

Ráno rovno k špecialistovi predpísať liek, ktorý pacient bol býval bol v takýchto akútnych stavoch užíval.

Odborný lekár mal dovolenku. Zastupuje lekár v 15-30km vzdialenosti s neznámymi ordinačnými hodinami. Príbuzná špecializácia v mieste má tiež dovolenku.

Takže k obvodnému lekárovi, ktorý v takýchto prípadoch predpisuje lieky.

Dve hodiny v čakárni.

Vo vnútri ambulancie: Sestrička náhle musela odbehnúť. Po 15 minútach je naspäť, nik nevie prečo. Sestra si vypočuje pacienta, skontroluje, či liek už pacient niekedy bral a po krátkej chvíli odovzdá pacientovi recept na to, čo požadoval.

S receptom do lekárne: „Tento liek sa už nevyrába“, povedala lekárnička.

Znovu obvodný lekár.

Zas v poradí zapísanom na papier.

Tentokrát už návšteva lekárky nie sestry.

Obvodná lekárka má obmedzenie na predpisovanie daných liekov špecialistu, tak vytiahne liek zo skrine.

A teraz ako to vidí systém

Je len a len v moci obvodnej lekárky, ako jej funguje jej vlastná ambulancia. Je len a len v moci obvodnej lekárky, aby bola schopná predpísať len a len lieky aktuálne kategorizované, aktuálne dostupné a aktuálne čokoľvek. Na to všetko sú pre lekárov dostupná nástroje. SW je rovnako nástroj lekára ako špachtle do krku.

Preskripčné obmedzenia na lieky stanovujú odborné spoločnosti na základe odborných kritérii tak, aby mal obvodný lekár v rukách dostatok nástrojov zodpovedajúcich svojej odbornosti.  Vrátane liekov na riešenie akútnych stavov a preklenutia obdobia, kým sa dostane pacient k špecialistovi.

A naopak, špecializované lieky boli pod kontrolou lekárov so špecializovanými odbornosťami.

Ak je to stav chronický, isto navštevujete pravidelne svojho špecialistu. Obvodný lekár môže predpísať na doporučenie nie staršie ako 6 mesiacov lieky na 3 mesiace liečby.

Poisťovňa sa nepostarala o dostatočné kapacity pre svojich pacientov. Existujú zákonné požiadavky na poisťovne, na tvorbu dostatočnej hustej siete poskytovateľov.  Nedodržanie tejto podmienky je dôvodom na siahnutie na licenciu poisťovne. Bez licencie, nie je zisk.

Poisťovňa sa nepostarala o dobrú informovanosť svojho pacienta. Poisťovne sú povinné pre svojho pacienta zazmluvňovať. Takže majú najlepší prehľad, kde sú aké čakacie doby u ktorého ich zmluvného lekára.

Lekár VUC schválil dovolenky (a ordinačné hodiny) v ambulanciách bez ohľadu na zabezpečenie dostupnosti a reálnej zastupiteľnosti v danej špecializácii v regióne.

Úrad pre dohľad nedokázal primeť poisťovňu a lekára VUC, aby dodržiavali pravidlá.

Odborné spoločnosti praktikov či špecialistov, lekárska komora, pacientské organizácie zastupujúce práva pacientov, nikto z nich nedokázal dostať do štandardných terapeutických postupov časové faktory.  Nikto z nich neučí účinne svojich členov, ako organizovať prácu ambulancie na úrovni služieb občanom 21. storočia.

Suma sumárum

Ani jeden z tých ľudí, ktorí obsadzujú jednotlivé posty v našom príbehu, nerobil prácu na viac.

Každý z nich robil niečo, čo mu absolútne neprináleží.

Obvodná nemala zorganizovaný objednávkový systém a namiesto svojej sestry organizovala poradie pacientov.

Sestra namiesto odborných ošetrovatreľských výkonov a delegovaných manažérskych výkonov robila prácu lekára a hlavného manažéra ambulancie.

Špecializácia v medicíne nie je pre srandu králikov a zvyšovanie telesnej zdatnosti pacientov.

Poisťovniam sú udeľované licencie na základe jasne definovaných podmienok nie preto, aby nemohli žalovať štát na arbitrážach. Ale preto, že len a len vďaka dodržiavaniu pravidiel pre udržanie si licencie môžu dosahovať zisk. Pravidlo: „Nie je licencia, nie je zisk.“, motivuje nad všetky motivácie.

Politici vo vládnych funkciách (naozaj  to nie je jedno vrece politikov) nesledujú vývoj v spoločnosti, nenavrhujú  a hlavne nezabezpečujú ladenie systému, nezametajú cestu odborníkom a odborným riešeniam.  Politici vo vládnych funkciách nevytvárajú tlak na odborné a profesné spoločnosti, aby predkladali riešenia pre svoje odbornosti.

Politici (toto sú naozaj všetci v jednom vreci) nezastupujú pacienta-občana tam, kde vládne veľká informačná nerovnováha, tam kde pacient-občan objektívne nemôže riskovať osobnú reputáciu.  (Práve že to viem, preto leziem do politiky, preto píšem tento text, preto sa podieľam na zdravotníckom programe SaS.)

Profi-úradníci zodpovední za koordináciu systému ako celku, nepredkladajú odpočet svojej práce verejnosti formou tvrdých dát a merateľných ukazovateľov. 

Pacient sa sám zdiagnostikoval a išiel si len pre recept. Oni tí lekári neštudujú 6 rokov + 3-5 rokov atestačnej príparvy + atestácia + celoživotné vzdelávanie pre srandu králikov. Oni naozaj vedia, že aj režimové opatrenia (rozumej: nežer toľko, neožieraj sa, cvič, relaxuj) majú svoj zmysel, občas silnejší ako lieky z lekárne. Lekári naozaj vedia, prečo má zmysel pre pacienta chodiť na pravidelné preventívne prehliadky.

Priatelia, neklaňme sa ľuďom vo funkciách či bielych plášťoch len preto, že to mamička povedala. (Ale mamička mala pravdu, keď hovorila, že si máte ráno vziať čisté prádlo, keby vás náhodou musel vyšetrovať lekár.)

Klaňajme sa politikom, úradníkom, primárom, lekárom, sestrám, zdravotným asistentom, sanitárkam za to, že dobre robia svoju skutočnú robotu. Robotu, ktorá prináleží práve tej funkcii, práve tomu postu, tomu vzdelaniu, ktoré im boli zverené a ktoré majú k dispozícii.

 

 

Share Button