Zmena rozpočtu eu-orgánu zo 194 na 295 miliónov eur asi bude zvýšenie byrokracie

Ktosi-kdesi spochybňoval moje tvrdenie, že nejde ani tak o zachovanie percenta, ale že ide o nárast v absolútnych číslach, ktorý sa počíta.

Základom všetkého je matematika. Ak HDP rastie, tak rastie aj suma, ktorá reprezentuje 6% z tohoto základu. Rovnako sa prijatím každého nového štátu skokovo zvýši suma HDP EU.

Možno HDP naozaj v EU nerastie (Eurostat by bolo treba celý vyčistiť za neschopnosť) a teda je pravdivá veta, že “ Neobstojí ani Sulíkov argument, že sa administratíva EÚ postupne nafukuje: administratívne náklady únie sú posledných dvadsať rokov stabilne pod 6 percent európskeho rozpočtu (ten tvorí len 1 percento európskeho HDP), a to napriek tomu, že sa v danom období EÚ rozrástla z 12 na 28 členov.“

Takže som sa konečne pozrel na to, aký rozpočet má náš ŠUKL a ký rozpočet má EMA.

Bujnejúca byrokracia v číslach: EMA (Lieková agentúra):

  • The Agency’s total budget in 2009 was EUR 194,389,000€.
  • Rok 2015: 295,096,000€

Plus k tomu funguje národný úrad v každom štáte, u nás ŠUKL:

  • Rok 2009: Bežné výdavky boli čerpané v súlade s rozpočtom, ktorý bol podľa posledného rozpočtového opatrenia MZ SR upravený na 4 304 148 €.
  • V roku 2015 hospodáril štátny ústav s prideleným rozpočtom bežných výdavkov v objeme 4 700 669 EUR.

[Dáta čerpané z Anual reportov]

Medzi rokmi 2009 a 2015 neprebehla žiadna významný revolúcia v liekovej oblasti. Nástup generík už bol v roku 2009 za nami. Tak isto ani vo farmakovigilancii sa prístup významne nemenil. Naopak, do pôsobnosti národného ústavu patrí kontrola prevádzkovateľov na národnej úrovni – počet lekárni vzrástol signifikantne a distribútorov geometricky (kvôli viťúzom zameraným na reexport), rozpočet ŠUKL sa nemenil.

Ale áno, ako spomína ktosi-kdesi, nárast na dvojnásobok bude asi zakopaný v potrebe prekladov po prijatí nových členov.  Medzi rokmi 2009 a 2015 pribudlo len Chorvátsko. Aha, tak nie.

Len pre istotu: Nehovorím nič o nutnosti či nenutnosti zmien v tejto oblasti. Len ilustrujem o akých číslach, akých rádoch zmien nákladov na byrokraciu tu hovoríme.

Share Button