Zdravotnícka informatika dostáva ďalšiu bezpečnostnú dieru – Win7

Bezpečnosť eZdravia, to nie je len štátna infraštruktúra. To sú aj milióny koncových zaradení.

Počítač bude aj s Windows 7 fungovať ďalej, ale firma (Microsoft) po 14. januári nebude pre tento operačný systém poskytovať akúkoľvek technickú pomoc, aktualizácie, bezpečnostné opravy. Takže pri dlhšom používaní sa môže stať terčom hackerov.

 Podpora pre Windows 7 končí, čo máte spraviť, keď ho máte v počítači? – Denník E

Zdravotná dokumentácia povinne v elektronickej podobe dostáva nový impulz. Paradoxne, takáto správa by mala opätovne posilniť postavenie centrálneho/centrálnych (nie nevyhnutne štátneho) cloudového/-vých úložiska/-ísk. A naopak, SW v ambulanciách by sa mali stať len akýmisi terminálmi, ktoré po dôkladnej autorizácii a autentizácii umožnia prístup k dátam uloženým kdesi, alebo v lokálnych, podľa najprísnejších štandardov zdravotníckej informatiky zabezpečených, kópiách.

Šifrovanie a práca len so zakódovanými dátami by mala byť samozrejmosťou. Vysoké štandardy zdravotníckej informatiky musia počítať, že k dátam má prístup omylný človek.

Naopak, na Slovensku sme boli v roku 2019 svedkami erózie, hrdzavenia systému, už postupne pod rukami MZ korodoval.  Rok 2019 s eReceptom: Zhrdzavel aj ten minuloročný šlendrián, absurdistán a rozvrat

Zdravotnícka informatika dostáva ďalšiu bezpečnostnú dieru – Win7 ako potenciálna diera k vašim zdravotným dátam.

Share Button