Voliči Smeru+SNS+MOST+Siete rozhodli o obhajobe eurofondov a nepriznaní sociálnych príspevkov

Veda, výskum, inovácie – budúcnosť krajiny. Mladí ľudia na Slovensku prišli o šance rozvíjať svoje talenty.

Peniaze na úplne obyčajnú podporu študenta čínštiny nie sú:

Študent čínštiny chce ísť na ročný študijný pobyt do Hongkongu, musí sa však zaobísť bez podpory od štátu.

Zdroj: Študovať na vozíku v Hongkongu? Štát berie príspevok na asistenta, dá ho, len ak sa bude vracať – Denník N

Naopak, rozhodli sme sa podporiť výskum v inej oblasti:

6 648 118.20 €; Direct Impact, s.r.o.; september 2021:
Hlavný cieľ projektu sa tak orientuje na vypracovanie algoritmov získavania a spracovania veľkého množstva dostupných údajov využiteľných pri diagnostickej a terapeutickej praxi. … Prístup k téme je unikátny a zatiaľ neexistuje porovnateľný výskum, ktorý by v sebe kombinoval toľko identifikovaných výskumných problémov s tak zjavne interdisciplinárnym charakterom.

PARTNERI (3 záznamy)

IČO Názov Štát
31347169
Beset, spol. s r.o.
Slovensko
47132990
FDDC s. r. o.
Slovensko
00397865
Univerzita Komenského v Bratislave
Slovensko

Merateľné ukazovatele (výber)

P0325
Počet podporených výskumných inštitúcií
počet
1,0000

Zdroj: Využitie pokročilých informačno-technologických nástrojov pri medicínskej praxi – Detail žiadosti o nenávratný finančný príspevok, ITMS2014+ Verejná časť

Firma Direct Impact – organizátor konferencii.  Práve zháňa juniorov programátorov. Ony tie IT firmy zháňajú furtom, ale konšpiračný červík mi hovorí, že po tom, ako im schválili prachy na programátorský projekt, tak by sa predsa hodilo mať aj nejakého programátora.

Inzerát na Profesii tvrdí: „Spoločnosť Direct Impact, s.r.o. sa zaoberá vývojom a výskumom v oblasti prírodných a technických vied. Zároveň sa už 16 rokov zaoberá organizáciou konferencií, seminárov, workshopov a spoločenských podujatí najmä v oblasti digitalizácie Slovenska (www.itapa.sk) a realizáciou projektov najmä v oblasti využívania otvorených dát.“ – berte to tak, že úspešný uchádzaš má istotu platu, lebo EU-prahy sú už odklepnuté.

Tak, tak, organizátor prehliadky dodávateľov štátnych IT riešení. Bez vlastného webu?

Projekty firiem Direct Impact a FDDC  sa svojím charakterom podobajú. Akurát si vymenili úlohy. V oboch im sekunduje UK.

Toto rozhodnutie prišiel obhajovať minister školstva v spoločnosti pána Sotáka. Mnoho ľudí sa na Facebooku pýtalo, čo tam robí ten človek? Niektorí o pánovi Sotákovi hovorili, že je to majiteľ železiarní Podbrezová.  Niektorí zistili, že má aj iné kvality:

https://www.facebook.com/maria.urbanova.94/posts/1067115039994882

Nuž priatelia, čo si zvolíte, to dostanete.  Akú perspektívu pre naše deti chcete, podľa toho si vyberáte tých, čo majú riadiť tento štát.  Udržanie politikov vo vládnych funkciách je závislé len a len o toho, byť zvolení.

Share Button