Archívy značky: predpisovanie liekov

Zas a znovu o predpisovaní liekov po novele z pera poslankyne Horváthovej

Stále je v platnosti krízová situácia v súvislosti s ohrozením verejného zdravia II. stupňa z dôvodu ochorenia COVID-19 spôsobeným koronavírusom SARS-CoV-2 na území Slovenskej republiky.

STále platí zákon o lieku 362/2011 §119 odstavec 26.

STÁLE je každý lekár (a aj predpisujúca sestra) povinný predpísať akémukoľvek okoloidúcemi pacientovi jeho lieky elektronicky a na 90 dní (a menej).

NEEXSITUJE, ABY všeobecní lekári PREDPISOVALI LIEKY NA ÚHRADU PACIENTA len preto, že nejakí lekár špecialista zanedbal svoju povinnosť danú zákonom o lieku § 119, §120, §121 (odhora až dole).

Áno, dnes zákon o lieku po novelizácii z pera poslankyne Horváthovej neobsahuje, čo má pacient urobiť, ak jeho indikujúci lekár (ten čo rozhodol, že lieky treba predpísať), tieto lieky rovno nepredpíše a aj ďalej nepredpisuje. Na takýto stav pani poslankyňa nemyslela, lebo si myslela, že veď stačí upraviť 1-2 paragrafy a dobre bude.

Už to mohlo byť opravené, ale SaS…

Dnes mohla byť v pripomienkovom konaní kompletná nová právna úprava, ktorá by kompletne uchopila problematiku predpisovania liekov v elektronickej podobe. Kompletne, s presahom na EZK, GDPR, eID, štandardné terapeutické postupy, EU-projekty v oblasti liekov et cetera.

Štátny tajomník Babeľa (nom. OĽaNO) nemal v januári 2022 záujem, lebo som to predkladal ja ako člen SaS a nebolo by to pro bono.

 • Dnes všeobecný lekári hromadne predpisujú na úhradu pacienta – protiprávne.
 • Pacienti majú 3-7 rôznych termínov v lekárni na vyzdvihnutie opakovacích receptov – absurdné.
 • Pacienti búchajú na dvere svojich 3-4 špecialistov, ktorí ordinujú 1-2x do týždňa. – drahé
 • ex-Krajči rozpráva bludy o predpisovaní liekov na zriedkavé ochorenia. – hlúpe
 • MZ preberá pokyny od záujmového združenia, pričom sú pokyny v rozpore so svojimi vlastnými novelami zákona o lieku. – laické
 • MZ pretlačilo uzatváranie tajných zmlúv, na tajné zľavy tajných cien liekov. – nebezpečné
 • MZ zlikvidovalo postavenie všeobecného lekára ako sprievodcu pacienta systémom. – nesystémové
 • NCZI vyhodí 8 miliónov eur na elektronizáciu liečby troch onkologických diagnóz s vyčlenením 0 eur na riešenie užívateľského rozhrania lekárov pri používaní nástrojov eZdravia. – nechápavé

Nie, lieková politika nie je o 1-2 paragrafe. Lieková politika dávno pradávno vyrástla zo škôlkárskych lavíc a vyžaduje dospelé riadenie profesionálmi na lieky a proces elektronizácie.

Share Button

Predpisovanie liekov: Nie je krízová situácia ako krízová situácia

Predpisovanie liekov v čase „krízovej situácie“ je oslobodené od preskripčných obmedzení. To stále platí.

ALE…

Ustanovenia o oslobodení od preskripčných obmedzení presne špecifikujú aj dôvod vyhlásenia.

Predpísať humánny liek …, zdravotnícku pomôcku… alebo dietetickú potravinu … je počas krízovej situácie vyhlásenej v súvislosti s ohrozením verejného zdravia II. stupňa z dôvodu ochorenia COVID-19 spôsobeným koronavírusom SARS-CoV-2 na území Slovenskej republiky oprávnený
a) ošetrujúci lekár alebo
b) sestra,….

Zákon o lieku §119 (26)

Od 12:00 26.2.2022 máme na území Slovenska vyhlásené dve mimoriadne situácie.

 1. V súvislosti s ochorením covid-19
 2. V súvislosti s vojnou na Ukrajine

Na rozdiel od „núdzového stavu“, „mimoriadnu situáciu“ musí ten orgán, ktorý to vyhlásil, aj aktívnym oznámením ukončiť (zákon o civilne ochrane). Núdzový stav exspiruje automaticky.

Aktuálne platia všetky výnimkové ustanovenia zákona o lieku a ostatných, nech už sú „bez prívlastku“ alebo s prívlastkom konkrétneho účelu.


Len pre poriadok: 362/2011 §2 (3) “ … počas vyhláseného výnimočného stavu, núdzového stavu alebo mimoriadnej situácie (ďalej len „krízová situácia“)“

Vláda
A. schvaľuje
A.1. návrh na vyhlásenie mimoriadnej situácie podľa § 8 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov z dôvodu hromadného prílevu cudzincov na územie Slovenskej republiky;
B. vyhlasuje
B.1. podľa § 8 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov

26februára 2022 od 12.00 h mimoriadnu situáciu pre územie Slovenskej republiky;

Uznesenie vlády č. 142/2022

Share Button

PÁR SLOV K NOVELE ZÁKONA O LIEKOCH – PREDPISOVANIE LIEKOV ŠPECIALISTAMI

(URČENÉ PRE LEKÁRNIKOV)

Na poslednú chvíľu, minútu pred 12 prišiel jeden pozmeňujúci návrh k zákonu o lieku. Zabil som pol svojho produktívneho dňa snahou o vysvetlenie pozície pacienta po tejto právnej úprave.

Spoločnosť všeobecných lekárov stojí za týmto nápadom. Márne som predkladajúcej poslankyni prof. MUDr. Horváthovej vysvetľoval, OĽaNO si presadilo svoje. Lebo „sa to opiera o poznatky z praxe“.Našťastie sa mi podarilo aspoň:

 1. presadiť zmiernenie formulácii, takže špecialista môže poveriť všeobecného lekára *“pre každého pacienta“, *aby v jeho neprítomnosti lieky predpísal na jeho poverenie.
 2. znovunastoliť zachovanie ochrany lekární pred svojvôľou poisťovní nepreplácať lekárňam recepty z dôvodu chyby lekára. (§ 121 odsek 6 nemal podľa pôvodného návrhu už obsahovať tú časť o odporúčaní lekára)
 3. podarila sa mi sémantická oprava v texte, aby tam nebolo „…na druhú stranu preskripčného záznamu…“

Veľkú zásluhu na presadení úprav má aj naša poslankyňa za SaS Janka Bittó-Cigániková.Áno, je to zásadný zásah do preskripcie na Slovensku, aj to som pani profesorke vysvetľoval.

Nakoniec vždy dostanete, čo si zvolíte.

Opatrenie budem vyhodnocovať po 1/4 roku nasadenia, parametre už sú stanovené.


Celé si to budú musieť u seba umravniť sami lekári a poisťovne medzi sebou. My sme v lekárni z obliga, ešte viac ako inokedy príde k slovu §121 odsek 6. V jeho prípade som trval absolútne na tom, že nesmie byť žiadnym spôsobom zmenený, inak by to Janka Bittó Cigániková vetovala. A že ho navrhovali ošklbať práve o to „poverenie“.

Záverečné slovo

Osobne som presvedčený, že požadované ciele je potrebné riešiť úpravou iných častí v sústave zdravotníckych zákonov a hlavne vymáhaním už existujúcich pravidiel.

Tiež som presvedčený, že ide o zásadný zásah do systému preskripcie a ako taký má byť jeho legislatívny proces úplne iný.

eZdravie je tu minimálne 6 rokov, vytvoriť preskripčné záznamy v ambulantnom SW trvá, po rozhodnutí o indikácii konkrétnej účinnej látky, liekovej formy a dávkovania, 4 kliknutia počas 10 sekúnd….A my tu riešime problém neochoty ambulantných špecialistov vystaviť preskripčný záznam, ktorá má byť riešená vymáhaním existujúcich pravidiel, riešením neochoty pripojiť sa do eZdravia, neochoty poisťovne vymáhať koreláciu medzi vykonaným a vykázaným zdravotným výkonom, nastavených limitov preskripcie…

Máme tu 30 rokov SLK a SLeK, demokraticky volenú koaličnú vládu a v nej MZ, od roku 2004 poisťovne, asociácie zriaďovateľov, ale KONCEPČNÚ zmenu v predpisovaní liekov, KONCEPČNÚ zmenu v toku dát a informácii o preskripcii s dopadom na 5,5 milióna občanov. No OĽaNO si riešenie KONCEPČNEJ zemny predstavuje formou pozmeňovacieho návrhu podaného po očakávanom prejednaní základného zákona slovenskej farmácie.

Nuž, všeličo sa pomenováva a deje v laickej verejnosti inak, ako by sa malo.

Aby som nezabudol: Tú kravinu o voľnom výklade SPC sa mi podarilo na základe dohody na MZ z novely odpratať. (Bangladéš už je legenda.) Síce to ex-Krajči najprv hodil do koša, ale nakoniec „sa to stalo pána poslanca najobľúbenejšou myšlienkou“ a podal to on sám. O tom viac ale až nabudúce.

Share Button