Zas a znovu o predpisovaní liekov po novele z pera poslankyne Horváthovej

Stále je v platnosti krízová situácia v súvislosti s ohrozením verejného zdravia II. stupňa z dôvodu ochorenia COVID-19 spôsobeným koronavírusom SARS-CoV-2 na území Slovenskej republiky.

STále platí zákon o lieku 362/2011 §119 odstavec 26.

STÁLE je každý lekár (a aj predpisujúca sestra) povinný predpísať akémukoľvek okoloidúcemi pacientovi jeho lieky elektronicky a na 90 dní (a menej).

NEEXSITUJE, ABY všeobecní lekári PREDPISOVALI LIEKY NA ÚHRADU PACIENTA len preto, že nejakí lekár špecialista zanedbal svoju povinnosť danú zákonom o lieku § 119, §120, §121 (odhora až dole).

Áno, dnes zákon o lieku po novelizácii z pera poslankyne Horváthovej neobsahuje, čo má pacient urobiť, ak jeho indikujúci lekár (ten čo rozhodol, že lieky treba predpísať), tieto lieky rovno nepredpíše a aj ďalej nepredpisuje. Na takýto stav pani poslankyňa nemyslela, lebo si myslela, že veď stačí upraviť 1-2 paragrafy a dobre bude.

Už to mohlo byť opravené, ale SaS…

Dnes mohla byť v pripomienkovom konaní kompletná nová právna úprava, ktorá by kompletne uchopila problematiku predpisovania liekov v elektronickej podobe. Kompletne, s presahom na EZK, GDPR, eID, štandardné terapeutické postupy, EU-projekty v oblasti liekov et cetera.

Štátny tajomník Babeľa (nom. OĽaNO) nemal v januári 2022 záujem, lebo som to predkladal ja ako člen SaS a nebolo by to pro bono.

  • Dnes všeobecný lekári hromadne predpisujú na úhradu pacienta – protiprávne.
  • Pacienti majú 3-7 rôznych termínov v lekárni na vyzdvihnutie opakovacích receptov – absurdné.
  • Pacienti búchajú na dvere svojich 3-4 špecialistov, ktorí ordinujú 1-2x do týždňa. – drahé
  • ex-Krajči rozpráva bludy o predpisovaní liekov na zriedkavé ochorenia. – hlúpe
  • MZ preberá pokyny od záujmového združenia, pričom sú pokyny v rozpore so svojimi vlastnými novelami zákona o lieku. – laické
  • MZ pretlačilo uzatváranie tajných zmlúv, na tajné zľavy tajných cien liekov. – nebezpečné
  • MZ zlikvidovalo postavenie všeobecného lekára ako sprievodcu pacienta systémom. – nesystémové
  • NCZI vyhodí 8 miliónov eur na elektronizáciu liečby troch onkologických diagnóz s vyčlenením 0 eur na riešenie užívateľského rozhrania lekárov pri používaní nástrojov eZdravia. – nechápavé

Nie, lieková politika nie je o 1-2 paragrafe. Lieková politika dávno pradávno vyrástla zo škôlkárskych lavíc a vyžaduje dospelé riadenie profesionálmi na lieky a proces elektronizácie.

Share Button