Štátne IT nie je webka skautského oddielu!

Štát môže konať len to, čo nu stanovuje zákon. Ani viac ani menej, práve a len toľko. A ani o piaď viac, aj keby to maminka povedala, milí ajťáci.

Asi tri či štyri mesiace už trvá protizákonný stav, kedy notifikácie neobsahovali náložitosti dané zákonom.  Ospravedlnené to bolo priamo na webe slovensko.sk slovami: „…aby sa nevyhýbali prevzatiu.“

Predmet a odosielateľ správy boli z notifikácie vypustené, aby sa predchádzalo vyhýbaniu sa prebratia úradných rozhodnutí, pri ktorých je vylúčené náhradné doručovanie. Zdroj: Detail – UPVS

Pritom zákon 305/2013 znie jasne:

§32 ods. 3: Ak si adresát zvolil možnosť zasielania notifikácií, bezodkladne po uložení elektronickej úradnej správy je mu zaslaná notifikácia o uložení elektronickej úradnej správy, ktorá obsahuje meno a priezvisko alebo obchodné meno alebo názov odosielateľa a adresáta a deň uplynutia úložnej lehoty. Zdroj: 305/2013 Z.z. – Zákon o elektronickej podobe výkonu… – SLOV-LEX

Cesta do diktátorského pekla je dláždená tými najlepšími úmyslami nejakého bula, čo si myslí, že vie všetko najlepšie a vie to dokonca lepšie ako si ostatní myslia, že by to chceli.

Bulo diktátor pri ohlásení noviniek sa zaštíti túžbou občanov a on im predsa len vyhovel.

Štátny ajťáci pokračujú v bačovaní od buka do buka s informáciami na štátnych weboch:

Tieto doručenky prešli začiatkom augusta 2017 úpravou. Po novom sa nazývajú „Notifikácie o doručení“…

Zmena vzhľadu a informácií v doručenke vyplynula z užívateľského prieskumu, ktorý NASES uskutočnil v marci tohto roka.

Zdroj: NASES nasadil v e-schránkach na portáli slovensko.sk novú formu doručenky. Hneď po otvorení – Denník N

Áno, znie to skvele. Spravili prieskum a vyhoveli občanom… Akurát že je to v totálnom rozpore so všetkými zákonmi a princípmi demokratickej spoločnosti.

Zákon 305/2013 nepozná pojem „notifikácia o doručení“.  Nič také, žiadny taký dokument v zákone neexistuje.

Nie, naozaj nie je možné, aby na základe prieskumu vznikali akékoľvek  zmeny v rozsahu či skladbe informácii na štátnych weboch.  A už vôbec nie v názvosloví! Ani keby maminka povedala, že je to tak dobré, milý ajťáci.

Štátne IT systémy naozaj nie sú webkou skautského oddielu, kde si uverejníte čo si zmyslíte.

Ja viem, ste zvyknutí…

Share Button