Smer výrazne zasiahol do demokratických práv občanov voliť, byť volený a kontrolovať priebeh volieb.

Podľa ostatnej novely volebného zákona sa z volebného moratória stal strašiak na slušných a zo samosprávneho dozoru občanov nad voľbami súkromná párty vyvolených. A super perlou je, že ministerstvo školstva vám môže zakázať navždy byť zvoleným.

Najprv k tomu moratóriu

Ako profesionál v oblasti procesných predpisov si dovolím trochu rozobrať nové ustanovenia volebného zákona, ktoré sa týkajú volebného moratória. Vždy keď dávate dohromady akýkoľvek predpis, musíte myslieť na súvislosti. A nie len okamžité, ale aj súvisloti udalostí, ktoré nastávajú v rôznom čase.

Predpokladám, že SME.sk si nevymýšľa, tak citujem od nich:

Dozerá komisia

 • Na voľby a financovanie politických strán bude dohliadať 14-členná Štátna komisia.
 • Desať členov do nej budú delegovať parlamentné politické strany.
 • Päť členov komisie navrhne koalícia a päť opozícia. Po jednom členovi navrhne do komisie predseda Ústavného súdu, predseda Najvyššieho súdu, generálny prokurátor a predseda Najvyššieho kontrolného úradu.
 • Komisia bude udeľovať pokuty za porušenie zákona.

Moratórium pre všetky voľby

 • Zavádza sa 48-hodinové volebné moratórium pre všetky voľby.
 • Dva týždne pred voľbami a v deň volieb bude tiež zakázané zverejňovať výsledky prieskumov verejnej mienky.
 • Ak sú voľby dvojkolové, tento zákaz bude platiť dva týždne pred prvým kolom volieb a týždeň pred druhým.

Zdroj:  SME.sk | Schválili nové pravidlá volieb. Pozrite si, čo všetko sa mení.

A teraz si to predstavte:

 1. Je napríklad 11.3. a koalícia si menuje 5 členov komisie a opozícia si menuje 5 členov komisie.
 2. 3.6 vystúpi predstaviteľ opozície s plačlivým vystúpením, že ho nikto nemá rád.
 3. 4.6 sú voľby.
 4. 5.6 sú vyhlásené výsledky, ktoré z opozície urobili vládnu koalíciu.
 5. 7. 6. si vymení 5 členov pôvodne menovaných vtedy-koalíciou za členov teraz-koalície. Veď 5 členov menovala teraz-koalícia a 5 členov vtedy-opozícia. Že to menovala tá istá politická strana? Stačí, aby koalíciu a opozíciu tvorilo trochu iné zoskupenie pred a po voľbách, ani len takáto námietka neuspeje.
 6. 8.6 Novomenovaná komisia udelí za porušenie moratória víťazovi volieb 30€ pokutu.
 7. Hovorím, je po voľbách zvykajte si.

Moratórium všeobecné je nezmysel. Jediné, ktoré má zmysle je v deň volieb do vzdialenosti cca 100 metrov od vchodu v podobe živých aktivistov.

Diskriminačný prístup strán ku kontrole priebehu volieb.

V článku zo sme.sk nie je ani zmienka o obmedzení počtu ale hlavne o obmedzení zloženia okrskových komisií. V návrhu zákona totiž na stránkach NR.SR je:

§ 77

Okrsková volebná komisia

(1) Do okrskovej volebnej komisie môže delegovať politická strana alebo koalícia, ktorej kandidátna listina bola zaregistrovaná a v ostatných voľbách do Národnej rady Slovenskej republiky získala aspoň tri percentá platných hlasov jedného člena a jedného náhradníka.

K tomu boli daný pozmeňujúci návrh (659) o tom, že by síce bol limit počtu členov na 5, ale vyberali by sa žrebom a do žrebovania by mohli ísť kandidáti všetkých zúčastnených strán.  Zo stránky NR.SR je jasné, že tento návrh poslanci strany Smer odmietli.

Čaplovič diskvalifikuje byť volený

Potom tu je ešte tá sranda s obmedzením občanov bez stredoškolského vzdelania. KDH predložilo pozmeňujúci návrh, aby sa kandidát na starostu obce mal minimálne stredoškolské vzdelanie.  Nie priamo maturitu, lebo za „stredné vzdelanie“ sa považuje aj výučný list dvojročného štúdia.

A pamätáte si na Čaplovičove nápady obmedziť prístup k štúdiu na gymnáziách žiakom základných škôl s priemerom menším ako 1,5?

Dôvod, prečo sú obmedzenia aktívneho aj pasívneho volebného práva súčasťou Ústavy je, aby žiaden zákon nemohol nepriamo do tohto, pre demokraciu posvätného, práva občanov zasiahnuť. V momente, keď právo byť volený začneme upravovať obyčajným zákonom, prichádzajú na rad súvislosti. Napríklad také, že úpravou školského zákona môžeme upraviť demokratické práva.

Som zvedavý na publikovanú verziu v Zbierke. Nateraz sa zdá, že Smer výrazne zasiahol do demokratických práv občanov voliť, byť volený a kontrolovať priebeh volieb.

Share Button