Smer riadi krajinu tak, že zomierajúci pacienti prepadávajú cez sociálnu sieť a chýbajú im peniaze na lieky

Poďme sa pozrieť na reálne tvrdé dopady mafiánskej vlády Smeru na doplatky za lieky, na vašu vlastnú peňaženku.

Kolegyňa Lucia Ďuriš-Nicholsonovej vo svojom statuse upozornila na prípad jednej pacientky, ktorá za lieky zaplatí mesačne 350 – 380€. Sú v tom plné ceny nehradených liekov, plné ceny za zdravotné pomôcky, ktorých počet daný limitmi nepostačuje počas mesiaca (striekačky, náplaste, obväzy…). V tých 350€ sú aj doplnky výživy ako vitamíny, či rastlinné prípravky doplňujúce liečbu pacientky.

V následnom texte som rozobral len jednu časť – doplatky za receptové lieky.

K, v statuse uvedeným, názvom liekov som priradil skutočné lieky. Teda v prevažnej miere tabletové balenia a väčšie balenia, obvyklé pri dlhodobej liečbe.  Rozoberáme teda nasledovné lieky z čisto finančného hľadiska: 

37207C09BA04Noliprel forte Atbl flm 3x30x5 mg/1,25 mg (obal PP biely)
28639C07AB02Betaloc ZOK 100 mgtbl mod 28×100 mg (blis.)
30434C03DA01VEROSPIRONtbl 100×25 mg (blis.PVC/Al)
01711M04AA01Milurit 300 mgtbl 100×300 mg (liek.skl.hnedá)
43814A02BC02Pantoprazol Sandoz 40 mg gastrorezistentné tabletytbl ent 28×40 mg (blis.Al/OPA/Al/PVC)
78784A12AXCaltrate 600 mg/400 IU D3 filmom obalená tabletatbl flm 90×600 mg/400 IU (fľ.PE)
33494N05BA12NEUROL 0,5tbl 30×0,5 mg (blis. PVC/PVDC/Al)
01127N02AA01MORPHIN BIOTIKA 1%sol inj 10×2 ml/20 mg (amp.skl.)
17156J01CR02Augmentin 625 mgtbl flm 21×625 mg (blis.Al/PVC/PVDC)
92284N02AA03Palladone-SR capsules 8 mgcps pld 60×8 mg (blis.PVC/PVDC/Al)
43362A02BC02Nolpaza 40 mgtbl ent 100×40 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al)
94586C07AB07Concor 10tbl flm 100×10 mg (blis.PVC/Al)
53189J01FA09KLACID SRtbl mod 7×500 mg (blis.PVC/PVDC)
23029B01AC06ANOPYRIN 100 mgtbl 56×100 mg (blis.PVC/PVDC/Al)
62565A06AD11DUPHALACsir 1×500 ml (fľ.HDPE)
05256H03AA01Euthyrox 137 µgtbl 100×137 µg (blis.PVC/Al)
42603N06AX11MIRZATEN 30 mg (blister)tbl flm 30×30 mg
93860J02AC01DIFLUCAN 150 mgcps 1×150 mg (blis.PVC/Al-priehľ.)
18536J01FA02Rovamycine 3 M.I.U.tbl flm 10×3 M.I.U.(blis.PVC/Al)
68603N05CD13GERODORMtbl 30×40 mg (blis.PVC/PVDC/Al)
44894D06AXFRAMYKOINplv ads 1×5 g (nád.PE)

Revízia úhrad liekov, ktoré sú už dávno na trhu

Celková maximálna cena, ak by si pacient vybral za mesiac práve jedno balenie uvedených liekov bola v januári 2018 to bolo  244,02 € , v októbri 2019 je to 231,68€. Tu môžeme kvitovať, že medziročne štát znížil maximálne ceny týchto liekov o necelých 5%. 

Pravidelné revízie úhrad sú zákonom prikázané. MZ sa konečne na jeseň 2019 zbadalo a po mnohých štvrťrokoch konečne ako tak, nejako vykonala revíziu úhrad existujúcich liekov.

A to je koniec dobrých správ. 

Smer zvyšuje doplatky za lieky

Medziročne sa doplatky tejto pacientky zvýšili minimálne o  2,61€ mesačne. Počítam len s jedným balením lieku. Ak by brala viac ako len jedno balenie, tak rozhodne o viac. 

Naopak, štát doprial zdravotným poisťovniam zníženie úhrad za farmakoterapiu tejto pacientky o 14,95 €.  Takže poisťovne zaplatie za lieky tejto pacientky mesačne o týchto 14,95€ menej.

Toto opatrenie museli urobiť. Ex-ex-Drucker na jeseň 2017 urobil úpravy v zákone o úhradách liekov tak, že vpustil do systému lieky bez dokladovania akejkoľvek farmakoekonomickej efektivity v hodnote viac ako 130 miliónov eur ročne. Niekto to zaplatiť musí. Niekde musí štát nájsť tieto peniaze.

Poisťovne na tejto pacientke našli 14,95€ a sama pacientka navýšením výdavkov z peňaženky musela nájsť minimálne o 2,61€ mesačne viac. 

Ale to sú len medziročné rozdiely!  

Ochrana sociálneho štátu havaruje na inštitúte započítateľného doplatku

Pozrime sa, ako túto pacinetku v terminálnom štádiu rakovinu chráni sociálny štát Smeru po ich 12 ročnom vládnutí. 

Pacientka má priznaný invalidný dôchodok, takže sa na ňu vzťahuje ochranný limit 12€. To znamená, že ochranný limit prepočítaný na jeden mesiac je 4€. 

Všetko čo na doplatkoch zaplatí naša pacientka nad 4€ za mesiac, jej poisťovňa v ďalšom štvrťroku vráti. 

Pacientka celkovo za mesiac zaplatí na doplatkoch 75,97€. Ale pozor, nie celá suma sa započítava do kalkulácie ochranného limit. Do výpočtu ochranného limitu sa počíta za každý liek len hodnota takzvaného započítateľného doplatku. 

Naša pacientka má na uvedené lieky celkový započítateľný doplatok 45,65€.  Všetko nad tento limit, teda 75,97€-45,65€=30,32€ nebude predmetom kalkulácie. Poisťovňa pacientke vráti len to, čo je zo sumy započítateľných doplatkov nad limit, teda 45,65€-4€=41,65€

Naša pacientka skutočne zo svojej peňaženky zapaltila 75,97€, po vrátení od poisťovni to stále bude -34,32€ z peňaženky pacientky na lieky. 

Nástroj „započítateľný doplatok“ je dôležitý z mnohých dôvodov. A z ďalších mnohých dôvodov však treba vedieť ako funguje, aby nám pacienti prýve kvôli nemu cez nástroj ochranného limitu na doplatky neprepadávali.

Musíte rozumieť systému, aby ste ho vedeli zlepšiť

Cenotvorba liekov nie je jednoduchá matéria. Nedá sa pripraviť dobrá vnútroná reforma kategorizácie v prostredí, kde tomu nik neroumie. A už vôbec nie, keď by to pripravovali politici s právnickým vzdelaním. Naopak, SaS má odborníkov, vieme, ako veci fungujú, preto vieme pripraviť aj fungujúce riešenia.

Do ochranného limitu sa samozrejme nezapočítavajú plné ceny liekov bez úhrady (Diazepam tbl… ) plné ceny doplnkov výživy, vitamínov, ktoré si pacientka nakúpila. Rovnako sa tam nezapočítava zdravotný materiál nad rámec jeho úhrad a množstevných limitov na jeden mesiac. 

Diferencia medzi skutočne zaplateným doplatkom za daný liek a započítateľným doplatkom je tu preto, že existuje a stále platí vedecký generický princíp. Teda, že generiká sú si navzájom zameniteľné a započítateľný doplatok má byť nastavený tak, aby sa zhodoval so skutočným doplatkom pre najlacnejšie generikum. 

Pacientka berie Concor, ktorý v prípade 100tbl. balenia po 10mg je nad limit o 14€ na balenie. Týchto zaplatených 14€ poisťovňa pacientke nevráti.  Ak by užívala generikum Bisoprolol Sandoz 10 mg, poisťovňa by jej vrátila celú sumu doplatku, lebo celá suma dopaltku 0,33€ sa presne rovná započítateľnému doplatku pre všetky generiká s účinnou látkou bisoprolol. 

ALE…

Ak ošetrujúci lekár rozhodne, že generická zámena lieku môže poškodzovať pacienta, ak toto rozhodnutie schváli revízny lekár poisťovne, musí tu byť priestor, aby ochranný limit pokryl plnú sumu uhradeného doplatku.

Jeden sociálne-zdravotný posudkový priestor

V rozhodovaní o tejto pacientke sa deje niekoľko zlých nefunkčných vecí.

Kolegyňa Ďuriš-Nicholsonová vo svojom statuse spomína, že napriek tomu, že pacientka je podľa zdravotníckych dokladov v terminálnom štádiu a zomiera, sociálne inštitúcie štátu očakávajú pravidelné prehodnocovanie zdravotného stavu pred komisiou.

Napriek tomu, že ošetrujúci lekári jasne povedali, že niektoré generické zámeny pre pacientku nie sú možné, žiadna sociálna inštitúcia toto neberie do úvahy a pacientka úplne prepadáva cez ochranný limit. Navyše ho hradí zdravotná poisťovňa zo zdravotných odvodov, nie sociálny systém štátu.

Stačilo otvoriť zdravotnícky program SaS

V SaS od roku 2017 sa zodpovedne pripravujeme. V zdravotníckom tíme sme dali dohromady kompletný reformný program pre zdravontíctvo. V roku 2018 sme obišli celé Slovensko a prezentovali ho laickej a odbornej verejnosti vo všetkých krajských mestách.

Počas roka 2019 sme pripravili revíziu nášho programu a v týchto dňoch uverejňujeme jeho dokonalešiu verziu.

Dnes mi stačí otvoriť program SaS a citovať z neho opatrenia, ktoré presne riešia všetky problémy našej pacientky.

  • hlboká vnútroná reforma kategorizácie, spracovávanie širokodostupných zdrojov – dopad na pacientku bude, že bude mať nižšie doplatky za lieky svoje lieky a navýši sa jej rozsah nároku v počte zdravotných pomôcok za mesiac, ktoré rovno uhradí poisťovňa. 
  • záväzné štandardy liečby, kde prím hrá dôraz na používanie generík, tým sa šetrí ak rozpočet zdravotníctva aj peňaženka pacientky – pacientka je rovno nastavená na najlacnejší liek v skupine, ak nie, lekár zdôvodní odchýlenie sa od štandardných postupov a po schválení revíznym lekárom sa liečba pre túto pacientklu stáva štandardnou.
  • podpora lekárnikov v ich odbornej práci – v každej lekárni si už dnes takto môže optimalizovať svoju preskripciu s ohľadom na lacnejšie generiká. Dostupné priamo v mieste bydliska, vedecký názor odborníka na lieky.
  • revízia hlúpeho ex-ex-Druckerovho vpustenia superdrahých liekov s neznámym farmakoekonomickým prínosom –  netreba navyšovať hladinu doplatkov o 23 miliónov, ktoré urobili v októbri 2019. Celkové doplatky na lieky našej pacientky budú nižšie.
  • podpora viaczdrojového financovanie – pripoistenie pre mladších, v prípade našej pacientky je to financovanie cez nadácie a granty pacientských organizácii, vedecké granty pre zapojené nemocnice a hospice do vedeckého bádania. Dostupnosť experimentálnej liečby.
  • prepojenie sociálnej a zdravotnej  oblasti – maximálne využitie elektornizácie. Posudková činnosť na jednom mieste, jedno spoločné rozhodnutie. Priznanie invalidity ako automatický spúšťač všetkých nárokov občana na sociálnu podporu, zľavy. Sociálne služby priamo napojené na zdravotníctvo. Ideálne, zlúčenie reztortov sociálnych veci a zdravontíctva. Peniaze štátu na financovanie sociálnych služieb idú z občanom, nie za inštitúciou. A tak ďalej, et cetera.

Priatelia, v SaS presne vieme čo treba spraviť a vieme aj prečo jednotlivé opatrenia v zdravotníctve musíme urobiť práve predkladaným spôsobom. Máme riešenia na konkrétne každodenné problémy občanov. Nakoniec vždy dostanete, čo si zvolíte.

Share Button