Smer reční o sociálnej politike a peniaze na ňu nedáva žiadne

Sociálna politika strany Smer: O 8,20€ sa zvýšia len dôchodky vyššie ako minimálne.

Minimálne dôchodky sa nebudú zvyšovať ani o jedno jediné euro. Pretože sú odpočiatku založené na scestnom matematickom princípe.

Nemenia sa rodinné prídavky.

Nemení sa rodičovský príspevok.

Nemenia sa daňové bonusy. Nemení sa nezdaniteľné minimum pracujúcim. Nemení sa odpočítateľná položka pri zdravotných odvodoch

Priemerná mzda v národnom hospodárstve rastie, takže výnos z daní fyzických osôb tak isto rastie, keďže sa odpočítateľné položky nemenia.

Nezamestnanosť sa medziročne znížila, takže štát potrebuje menej peňazí na obsluhu dávok v nezamestnanosti. Kam idú tieto peniaze, ktoré aj tak boli určené na sociálnu záchrannú sieť štátu?

Výkon ekonomiky sa zvýšil, rastie HDP – to znamená že rastú všetky základy pre odvod všetkých firemných daní.  Štát má teda viac peňazí v príjme štátneho rozpočtu. Čo s nimi robia politici strany Smer? Kam idú tieto peniaze, keď schodok na tento rok je v percentách rovnako veľký ako v minulom roku, to znamená v absolútnom čísle väčší?

Nie, Smer nie je schopný ani len matematicky viesť tento štát, nie to ešte s nejakou víziou či nebodaj sociálnou spravodlivosťou, ktorú by ste akosi automaticky očakávali od socialistov.

Smer reční o sociálnej politike, ale už v čase tohto rečnenia je indivíduám v strane Smer podnikajúcim vo firme Štát, sr.o. jasné, že nikdy tieto slová nebudú realizovať.

Share Button