SaS ako jediná strana na Slovensku musí plniť prianie voličov bez osobných tajných cieľov

Aktuálne udalosti týždňa zhnusenia nad pretvárkou Bugára a Procházku sú zásadnou istotou pre voličov SaS.

SaS sa vo voľbách stala jasnou a jedinou alternatívou voči podnikaniu vo firme Štát, s.r.o. podnikateľov strany Smer.  Navyše, voliči strany SaS majú dnes jasný dôkaz, že to tak skutočne je.

Postoje jednotlivých politických strán k podnikaniu vo firme Štát, s.r.o. sú dnes jasne rozdané. A práve preto, keď je niekto jediný, kto to môže urobiť, tak to jednoducho urobiť musí. SaS je jediná politická strana, ktorá dnes dokáže robiť politiku úplne iným spôsobom ako ju robí celý zvyšok slovenskej politickej scény.

SaS je jediná politická strana, ktorá združuje odborníkov, ktorí proste a len zo svojho vnútorného presvedčenia chcú časť svojho života venovať tejto krajine.  Odborníkov, ktorí neočakávajú za to nič iné okrem dvoch vecí. Práve a len dvoch vecí.

  1. 12x do roka obvyklí plat za výkon svojej funkcie
  2. morálny kredit v spoločnosti za rozvoj svojej vlastnej krajiny

Nič, viac. To je jediný osobný prospech, ktorí za 4 roky vo vládnej funkcii očakávajú. Niektorí ani to nie.

SaS je jediná politická strana, ktorá združuje politikov, ktorí proste a len zo svojho vnútorného presvedčenia chcú časť svojho života venovať tejto krajine.  Politikov, ktorí chcú pomáhať odborníkom, aby títo profíci vo svojich odboroch mohli aplikovať svoje talenty pre celú republiku. Politikov,  ktorí neočakávajú za to nič iné okrem dvoch vecí. Práve a len dvoch vecí.

  1. 12x do roka obvyklí plat za výkon svojej funkcie
  2. morálny kredit v spoločnosti za rozvoj svojej vlastnej krajiny

Nič, viac. To je jediný osobný prospech, ktorí za 4 roky vo vládnej funkcii očakávajú.

Strana SaS je dnes na Slovensku jediná politická strana s takýmto profilom svojich politikov. Strana SaS to má len a len vo svojich rukách. Tieto vlastnosti majú v rukách konkrétny ľudia. Má ich v rukách predseda, zvolení poslanci, nedávni kandidáti, členovia strany, priatelia slobody.

Viete si predstaviť vyhodiť von oknom tento neuveriteľne obrovský politický potenciál? 

A to je tá istota pre voličov SaS, že sa nemôžu pri voľbe strany SaS nemôžu sklamať.  Voliči SaS sa už nikdy nemôžu sklamať v tom, že by ľudia v strane SaS svojim voličom nasľubovali nulové rozkrádanie a  potom vykonávali vyciciavanie firmy Štát, s.r.o. pre vlastný osobný prospech.

Aktuálne udalosti týždňa zhnusenia nad pretvárkou Bugára a Procházku sú zásadnou istotou pre voličov SaS, že strana SaS je skutočne stretnutím ľudí, ktorí naozaj chcú pre túto krajinu niečo vykonať.

Aktuálne udalosti tohto týždňa sú zásadnou istotou  pre voličov SaS, že strana SaS je skutočne stretnutím ľudí bez akéhokoľvek osobného tajného cieľa nad rámec dvoch vecí:

  1. 12x do roka obvyklí plat za výkon svojej funkcie
  2. morálny kredit v spoločnosti za rozvoj svojej vlastnej krajiny

Nič, viac. To je jediný osobný prospech, ktorí za 4 roky vo vládnej funkcii očakávajú. Žiadne 4-5 teplých miestečiek bez roboty v dozorných radách. Žiadne vratky z pridelených eurofondov. Žiadne obchody storočia pre svoje vlastné firmy. Nie, pre nič z toho tú politiku SaS nemôže robiť.

Skalopevná istota spätnej väzby

Tie dva body sú jediné prospechárstvo, ktoré si politici strany SaS po tomto týždni môžu dovoliť.

Ak chce byť tou najsilnejšou politickou stranou, nič iné ako to, čo som tu dnes popísal, žiadny iný politický program politici SaS realizovať nemôžu. 

A to je tou najsilnejšou istotou pre voličov SaS. Pokiaľ voliči budú chcieť, aby sa rozkrádanie Slovenska politikmi skončilo, budú na 100% politici SaS zodpovední, poctiví a budú dodržiavať svoje volebné sľuby, pretože vedia, že práve za takýto politický program hlasy dostanú.

Pretože vidia, že na politickej scéne Slovenska je SaS jednou politickou stranou, ktorá plní toto prianie voličov.

Pretože vidia, že naplnenie tohto priania voličov môže priniesť víťazstvo vo voľbách.

Osobná radosť, že SaS je poctivá

Toto je pre mňa osobne to najkrajšie a najsilnejšie poučenia z tohto týždňa.  Vliezol som do spoločnosti ľudí, ktorí sú v zajatí tej najlepšej spätnej väzby, akú som si mohol kedy predstaviť. SaS je v zajatí túžby občanov Slovenska po poctivosti a zodpovednosti politikov.

Členom takto zajatej „nešťastnej“ bandy, takejto „chyby v matrixe oligarchov“ chcem byť viac ako kedykoľvek doteraz.

Pod čiarou: OĽANO je zaujímavý koncept, je funkčný koncept, dá sa o nich pravdepodobne napísať úplne to isté ako o SaS. Je to v oblasti boja s korupciou najbližší politický subjekt. Je to však v súťaži o hlasy voličov vždy konkurent. Tak mi s dovolením dovoľte, aby som si nebudoval z priateľov konkurentov.

Share Button