Proces volieb v sebe neobsahuje chybu, je ale primerane dokonalý.

Senzácia, že vraj sa dá legálne hlasovať za prezidenta 3x. Ale naozaj? Naozaj je systém volieb taký deravý?

V systéme je chyba, ak čisto legálnymi krokmi dokážete systém nabúrať. Systém je nedokonalý, ak neobsahuje včasné spätnoväzobné upozornenie na pokus o zneužitie nelegálnymi prostriedkami. To sú základné pravidlá, podľa ktorých sa dá poľahky stavať akýkoľvek proces tak, aby bol jednak príjemný a súčasne odolný. Dokonalosť stojí nekonečné peniaze. Dokonalá odolnosť je nezmyselná.

Proces volieb v sebe neobsahuje chybu, je ale primerane dokonalý. Dôkaz sporom nám priniesol vo svojom videu Martin Dano:

Chyba v systéme sa nedokazuje podvodom

Len vďaka tomu, že sa autor uchýlil k podvodu, tak sa mu podarilo nabúrať princíp volieb jeden človek jeden hlas. Všimnite si, jasne a zreteľne podvádza, že nemá trvalý pobyt na Slovensku. Ak niekto nemá na Slovensku trvalý pobyt, nemal by byť predsa zapísaný v „domovskom“ okrsku. Preto hlasovanie s občiankou neprichádza do úvahy. Ak áno, tak  zas nie je možné pri druhom hlasovaní s pasom vyhlásiť beztrestne „Nemám trvalý pobyt, chcem hlasovať s pasom.“ Keďže jediná možnosť je  klamať, v systéme volieb nie je chyba. Podvodom sa nedá dokázať, že v systéme je chyba.

Takže hlasovať môže teoreticky len 2x, keďže má nárok na dva pasy. Pri druhom hlasovaní sa zas dostáva do rozporu s právom na jeden hlas. V systéme je chyba len v tom prípade, ak celý náš trestný poriadok nikde neobsahuje jednak aspoň slovnú povinnosť pre okrskovú komisiu overiť si, či už raz niekde hlasoval a ak trestný priadok nepostihuje klamstvo občana. O prvom nie som si istý a druhé je s istotou, že úmyselne klamať sa nemá.

Tým máme aj ukázané ako overiť nezpečie legálneho  ovplyvnenia volieb použitím viacnásobnej voľby. Je možné poľahky spätne skontrolovať jednak počet voličov s pasom a jednak oprávnenosť ich voľby. Pokiaľ ich bude menej ako je rozdiel hlasov na hranici (v tomto prípade medzi 2. a 3.  kandidátom v poradí), tak pre regulárnosť volieb to nemá vplyv.

Sranda to nie je, pretože napríklad v roku 2004 bol rozdiel medzi Kukanom a Gašparovičom cca 3600 hlasov. To by sa dalo poľahky na úrovni jednej-dvoch osád tak cca mesiac-dva dopredu pripraviť a zorganizovať. Ale nevšimla by si to BIS zavčasu? (Áno, existuje aj nenápadnejší spôsob, ale nebudem o tom predsa písať verejne, že.)

Oprávnenosť voľby má pre takýchto voličov osobný dosah. Ak klamali, môžu byť obvinení. Plus organizátori sa dostávajú do problému s pokusom o manipuláciu veľkého rozsahu.

Absolútna dokonalosť stojí absolútne peniaze

Druhou vecou je, či je systém volieb primerane dokonalý. Ak štátne orgány preverujú voľbu s pasom dodatočne, tak je to práve tá potrebná spätná väzba. Samozrejme by mohla byť spätná väzba aj akútna, teda, že by každá jedna volebná komisia mala on-line prístup do databázy obyvateľstva a mohla skontrolovať v reálnom čase pravdivosť tvrdenia voliča, že nemá trvalý pobyt. Áno, systém je nedokonalý. Otázkou je, čo by nás stála dokonalosť? Zabezpečenie on-line prístupu, jeho bezporuchovosť, preškolenie, ochrana osobných údajov… Nám pokračovať?

Keď už rozoberám tie diery v kontrole oprávnenosti volieb, je tu ešte jedna možnosť riešenia. Systém je nedokonalý, keďže pri vydávaní druhého a ďalšieho pasu sa nemyslí na to, aké dosahy na aký všelijaký úkon to môže mať.  Ale nie systém  volieb, ale systém vydávania pasov (osobných dokladov). Veď poľahky môže byť v zákone o cestovných dokladoch doplnené, aby štátny orgán povinne vyznačil do každého druhého a ďalšieho dokladu (ak neodovzdá občianku, tak aj do prvého pasu), že pas nie je použiteľný pre nasledovné úkony: Uplatnenie volebného práva, a tak ďalej a tak podobne.

Táto dokonalosť ale niečo stojí. Stojí to preverovanie, či majiteľ pasu má v držaní aj iný doklad totožnosti, či má občiansku s uvedeným trvalým pobytom a tak ďalej. Pas a jeho forma a obsah sú predmetom medzinárodných zmlúv a to treba tiež vziať do úvahy. Stojí to zato?

Aby aj moje deti pochopili: V systéme volieb nie je chyba a nie je ani nedokonalý. Chyba je v systéme vydávania druhého a ďalšieho dokladu totožnosti. Chyba je v definovaní povinností predsedu volebnej komisie pri voľbe bez trvalého pobytu. Systém volieb síce nie je dokonalý, ale jeho zdokonalenie vzhľadom na matematickú štatistiku nestojí za to.

Aby aj moje deti pochopili: Má zmysel preveriť, či systém volieb má dostatok spätnej väzby a kontrolných mechanizmov, aby upozornil, že je zneužívaný.  Napríklad, či sa dodatočne kontroluje kvantita voľby bez trvalého pobytu. Napríklad, či BIS pracuje pred voľbami na hrozbách manipulácie.

Pod čiarou: Profesne sa zaoberám auditovaním, popisovaním a optimalizáciou procesov v lekárenstve a súvisiacich oblastiach. Mnou navrhované procesné riadenie je cielene primerane dokonalé, aby vždy bolo prijímané s porozumením aj od vedení firiem aj od zamestnancov. Život má byť primerane pohodlný.

Share Button