Neplatič ako neplatič – či reumatik alebo morfinista

Televízia Ta3 zľahka zbulvarizovala slobodné rozhodnutie v medziach zákona jednej z poisťovní na voľnom trhu.

Ach jo! Ach jo! Hneď vznikli desiatky hlubokých nedorozumění!

Zdravotná poisťovňa Union nebude od apríla uhrádzať liečbu závislým ľuďom, ktorí jej dlžia na poistnom. Nejde pritom o novinku. Poisťovne tak môžu urobiť na základe zákona už niekoľko rokov. Stačí však, aby dlžník prejavil záujem svoje záväzky splácať a bude mať nárok na neodkladnú liečbu.

Zdroj: Union nepreplatí liečbu ľuďom so závislosťou, ktorí jej dlžia na poistnom | Televízia TA3

Najprv to hlavné a základné, ktoré platí pre reumatika rovnako ako pre morfinistu.

Základné a hlavné – podľa zákona môže poisťovňa vyžadovať priamu platbu za lieky a výkony, ak je občan v omeškamí s platením poistenia. Netýka sa to riešenia akútnych, neodkladných ošetrení. Akútnu a neodkladnú starostlivosť lekár musí poskytnúť a poisťovňa ju musí preplatiť vždy.

Nenecháme nikoho umrieť, ale tak trochu ako spoločnosť chceme, aby sa ľudia o svoje povinnosti starali.

A teraz tie nedorozumenia:

1. Nikdy nie je možné, aby poisťovňa odoprela preplatiť neodkladnú starostlivosť. (TA3 to tvrdí: „Stačí však, aby dlžník prejavil záujem svoje záväzky splácať a bude mať nárok na neodkladnú liečbu.“) Drogovo závislý v stave akútnej intoxikácie či akútneho absťáku je vždy v ohrození života. Plus kadejaké sekundárne zlyhania organizmu nie sú výnimkou. Takže neušetria nič. (+ keďže sa platí prevažne kadejakými paušálami, nemocnice si úhradu spláchnu v týchto paušáloch)

2. Zdravotné poistenie je povinným poistením a problémy s platením majú z princípu len a len sociálne slabší občania.  A títo by mali byť zachytení v systéme sociálnej siete.  Je zlyhaním nášho sociálneho systému, keď sa človek na úrovni závislého bezdomovca stane neplatičom a dlžníkom povinného zdravotného poistenia.

Sociálny, opakujem – sociálny systém štátu -musí pokryť u týchto ľudí platbu za poistné a je úlohou poisťovne, aby sa o svoje pohľadávky trochu viac starala, ako len zaradením na nejaký zoznam. (A delegovaním vymáhania pohľadávok na lekárov a lekárnikov.)

Navyše je tu jeden etický aspekt – povinné poistenie znamená, že ide o účet samožer. Drogovo závislý nemusí byť z princípu závislosti schopný chápať elementárne súvislosti fungovania spoločnosti. Je pravdepodobne eticky sporné, keď proti nemu stojí exekútorská mašinéria.

3. Jediné, na čom  poisťovne ušetria, je vyradenie drogovo závislého, z pravidelnej starostlivosti. Najčastejšie sa jedná o „substitučnú terapiu“. Pacient si dochádza pre dávku bezpečného narkotika podanú pod kontrolou lekára.  Úhrada poisťovne týchto prípravkov je… …áno, nula euro. (V prípade liečby závislosti od alkoholu 13-50€ t.j. cca 50% ich ceny za mesačnú dávku priamych podporných liekov.)

Plus vyradenie s dlhodobej liečby sekundárnych komplikácii (kožných, ORL a podobne). Každá neliečená chronická choroba sa raz môže premeniť na akútnu, život ohrozujúcu.

Je len a len na schopnosti odborníkov v tej-ktorej poisťovni, zvážiť riziká a zisky. Na voľnom trhu zdravotných poisťovní si každá,  v medziach zákona, môže tvoriť svoju zdravotnú politiku pre svojich klientov.

4. Ak poistenec umrie, prestáva byť spotrebiteľom zdravotnej starostlivosti. Áno, aj takýto absurdný a debilný dôvod niekoho môže napadnúť ako vysvetlenie. Tak tu rovno napíšem, že je to ako dôvod hovadina. Poisťovňa nič nezíska – poisťovne medzi sebou prerozdeľujú vybraté peniaze, aby ani jedna nedoplácala na to, že má „drahých“ poistencov.

Dlhy na poistnom väčšinou umrú s poistencom. Pozostalí môžu odmietnuť dedičstvo kompletne. Ak pozostáva len z dlhov, tak to samozrejme urobia. Takže to aj tak nemá kto zaplatiť.

5. V prípade súdom nariadenej liečby je to proste nariadená liečba v plnej úhrade poisťovne a tá sa môže aj na hlavu postaviť.

6. Rozhodne sa nejedná o to, že by poisťovne prestali hradiť liečbu drogovej závislosti. (Aj také názory som už zazrel na internete)

Len a len v bode 3 poisťovňa trošička ušetrí aj to len na nepriamej terapii. Výkon lekára aj tak uhradí v kadejakých paušáloch.

Solidárny znamená zodpovednosť za iných

Zdravotné poistenie je solidárnym zdravotným poistením, závislosť je choroba.

Ak tolerujeme ako spoločnosť voľný prístup k niektorým drogám (alkohol, nikotín, automaty…), tak súčasťou tejto tolerancie musí byť aj ochota a schopnosť starať sa o ľudí v chorobe  (v závislosti) a znášať solidárne jej náklady.

Jediná chyba je vo vzťahoch medzi zdravotným a sociálnym poistením. V reforme ozdravenia zdravotníctva, ktorú v tíme SaS pre zdravotníctvo pripravujeme, na opravy tohoto vzťahu už pamätáme.

Pod čiarou: Tento článok neobsahuje žiadne hodnotenie kroku poisťovne Union – liberálny princíp hovorí, že je to slobodné rozhodnutie v medziach zákona. Ani hodnotenie postoja k drogovej problematike – to je úplne iná téma. Článok obsahuje len a len vyvracanie kadejakých mýtov a legiend, ktoré v správach občas zaznievajú.

Share Button