Elektronická podateľňa NR SR radšej ani nefunguje

Skvelá kvalita a koncepčnosť IT služieb dokonale ilustruje webová stránka Národnej rady. Aj by človek chcel niečo podať cez elektronickú podateľňu, ale nemôže.

  1. Odkaz proste nefunguje, vedie kamsi do psej matere na http://portal.gov.sk/Portal/sk/ServiceWindow.aspx?srvid=45&id=35064 a výsledkom je ERR_CONNECTION_TIMED_OUT
  2. Previazanosť s portálom slovensko.sk nulová. Ani slovka informácii na stránke kontaktov, že komunikovať sa dá aj cez „Elektronickú schránku“. No nedá.
  3. Takže ani Národná rada vám pravdepodobne neodpovie elektronicky, iba papierovo.
  4. Tortičkou na čerešničke je zastaralý certifikát pre HTTPS celého webového sídla Národnej rady.

A títo odborníci, čo sa tu 4 roky predvádzajú a výsledkom je, že ani len taká jednoduchá vec priamo pod nosom im nefunguje, tak títo IT odborníci majú robiť eHealth? Jááj, to je to, ako si to oni predstavujú, že za 20 miliónou eur spravíme kartičky a máme eHealth.

Mahna, mahna – Otázka neznie tak, či ísť k voľbám. Otázka znie, či po 4 rokoch vyhadzovania peňazí chcete, aby to pokračovalo.

Z programu SaS

Ako človek, čo sa dlhodobo pohybuje v oblasti zdravotníckych, hlavne lekárenských IT riešení a procesných riešení, je pre mňa zásadné v tejto oblasti:

Zavedieme dlho odkladaný informačný a komunikačný systém eHealth, zlepšujúci kvalitu zdravotníckej starostlivosti a prinášajúci úsporu prostriedkov na ňu vynakladaných. Pri jeho zavádzaní využijeme skúsenosti fungujúcich IT riešení a proces jeho doterajšieho zavádzania podrobíme auditu. Zdroj: Sloboda a Solidarita | Zdravotníctvo

Je tam všetko. Aj využitie šikovných z IT sektora, aj riešenie  komunikácie. Aj šetrenie na agendy, ktoré priamo neliečia pacientov.

Môj osobný volebná program

V rámci každej agendy sa musí pracovať na on-line riešeniach ako absolútne samozrejmej súčasti každej jednej agendy.

A počet agend štátu zásadne znižovať. To nečítate odo mňa prvý krát:  Zmenšovanie počtu agend štátu (napísané 18.4.2013)

Viete ako sa pozná menší počet agend? Zníži sa počet platných zákonov a zníži sa počet paragrafov v týchto zákonoch. Zníži sa počet koloniek vo formulároch. Skráti sa čas pri ich vyplňovaní. Zlacní sa vývoj SW, ktorý už nemusí vykonávať miliardy krížových kontrol.  Zníži sa počet výnimiek, ktorých neznalosť z vás robí v krčme debila.

A tie čo ostanú, musia byť skutočne, ale skutočne riešiteľné aj od stola z pohovky, proste on-line.

Takže keď chcem niečo podať do podateľne Národnej rady, musí to byť na 4 kliknutia

  1. Otvorím si komunikačný on-line formulár
  2. Napíšem text podania (s možnosťou priložiť súbory+ich podpísanie)
  3. Podpíšem ZEP pomocou čipu v občianskom preukaze, alebo ZEP na akomkoľvek inom nosiči
  4. Odošlem.

Odpoveď mi samozrejme príde do štátnej „Elektronickej schránky“.

Share Button