Dokážte účinnosť a potom v ČR spätne preplatia

 „Přesto se nám minimálně se dvěma společnostmi podařilo na něčem takovém dohodnout. U paragrafu 16 tak hradí léčbu do té doby, než je zřejmé, že je lék účinný či nikoliv. Pokud se v dané periodě ukáže jako neúčinný, pak léčbu pochopitelně nehradíme, a když se ukáže jako účinný, VZP začíná hradit přes paragraf 16 jako výjimečnou léčbu,“ popisuje Honěk.

Dohody se dvěma výrobci se VZP povedlo dosáhnout v hematoonkologii u přípravků na léčbu mnohočetného myelomu. V praxi to může vypadat tak, že má lék prodloužit u pacienta přežití bez progrese z devíti na 15 měsíců, přičemž se po dvou měsících vyhodnocuje, zda lék skutečně zabírá. Pokud ano, následující léčbu za 2,91 milionu Kč VZP uhradí.

Source: VZP apeluje na změnu paragrafu 16, navrhuje zakotvit do zákona risk-sharing – Zdravotnický deník

Share Button