Dnes očkujeme takto: A čo deti od 5 rokov?

Dňa 21.12 bola aktualizovaná vyhláška ktorou sa ustanovujú kritériá určovania poradia očkovania osôb proti ochoreniu COVID-19. Bola zmenená v časti, kde sú deti. Posunula sa hranica z 12 na 5 rokov. Tým bolo vôbec možné legálne spustiť čakáreň pre 5+.

Zdravé deti sú posledné v poradí. Takže ak čakáreň obsahuje kohokoľvek nad 30 rokov, tak má prednosť. A tých je hafo veľa.

ALE…

Všetkých, čo sa zaregistrujú cez NCZI legálne predbieha každý, kto sa očkuje prostredníctvom svojho lekára v ambulancii mimo registrácie v čakárni NCZI. Takéto očkovanie je zaradené v prvej fáze, spolu s očkovaním zdravotníkov, kritickej infraštruktúry, druhými dávkami zdravých a…


…treťou dávkou imunokomprimovaných osôb (5-112)

Bacha! Tretie dávky zdravých sú v poradí až za deťmi 5-30. Do tejto úplne poslednej skupiny stále patria aj 3. dávky zdravých (teda len trošku chorých) 60+, ktorých v boji o matovičových 300€ za 3. dávku predbiehajú všetci. Úplne všetci. Niečo ako „Generál nenakúpil testy.“

Takže ako zaočkovať dieťa 5+ skutočne legálne a čo najskôr?

Stačí nájsť pediatra, ktorý očkuje. A je to! Takéto očkovanie v ambulancii, ktorá má k očkovaniu zmluvu z MZ (a tú musí mať, inak sa nedostane k vakcíne), pri určovaní poradia predbieha všetkých.

Alebo sa spoliehať, že NCZI zas a znovu poruší zákon a po zaregistrovaní sa do čakárne pridelí termín pre 5-30 skôr ako komukoľvek inému v čakárni.

To uprednostnenie očkovania v ambulancii je do istej miery správne, pretože je logickou a správnou snahou MZ, aby sa očkovanie postupne presúvalo do bežnej rutiny ambulancii všeobecných lekárov a pediatrov. Akurát by to malo byť… ups, tu končia rady občanom a spúšťa sa mi taxameter pre konzultácie pre MZ.

Podporujte dojčenie a očkovanie.

Pod čiarou: Pre kapitána na linke prideleného na moje odpočúvanie, jednu anglickú pizzu prosím a kolu bez ľadu.

Share Button