Dnes je 10 rokov bez Havla

„Štáty by mali zakladať filozofi“, vyjadril sa raz TGM a plne s touto tézou súhlasím. Československo malo toto šťastie 2x. Raz v osobe TGB a druhýkrát v osobe Václava Havla.

Áno, konštrukcia štátu vyžaduje právnikov, ekonómov, lebo na tom stoja základy. Akurát v čistom právnom prostredí a v čisto ekonomických kategóriách sa nedá žiť. Chce to obrúsenie hrán, zjemnenie takým tím hlbokým filozofickým ponorom, počas ktorého aj niečo prešvihnete, na niečo sa zabudne či niekde ostane sivá zóna.

Veď to zažívame aj dnes. Riadenie pandémie stojí na medicínskych základoch. Ale keď by sme sa držali rýdzeho verejného zdravia, nebolo by to k žitiu. Aspoň raz za dekádu by mali štátu šéfovať NE-právnici a NE-ekonómovia. Bude to nedokonalé, ale bude to presne také, akým život má byť. Príjemný k žitiu.

Dnes je 10 rokov bez Havla.

Share Button