Ako ďalej s ochranou ľudstva pred SARS-cov-2?

Otázka teraz stojí takto: Ako sa zmení očkovacia látka a jej spôsob používania, aby bola jej ochrana dlhodobejšia? (dve veci, samotná očkovacia látka a očkovacia schéma)

Zatiaľ je odpoveď taká, ako je v prípade chrípkovej vakcíny. Budú sa miešať viaceré antigény a bude sa ladiť správny čas na očkovanie, aby ochrana bola maximálna v čase naväčšieho výskytu.

Ja viem, nebude sa vám to páčiť, ale musím vám pripomenúť, že dnes sme v akejsi druhej fáze priebehu epidémie. Prvú – neriadený nástup máme za sebou. Aktuálne ladíme systém ochrany. To bude tak 1-2 roky. Potom nás čaká 3-5 rokov postupného útlmu a tak okolo roku 2030 môžeme zopakovať akciu „pravé kiahne“, teda rozbehnúť celoplanetárnu kampaň na vyhubenie vírusu.

On aj ten SARS-cov-2 si musí trochu „sadnúť“, nastaviť si obligátne obdobie na infekciu. Vzhľadom na biednu smrtnosť cca 2% a dosť dobrú mieru reinfekcii (menej ako 5%), je veľkým pomocníkom pre nás prirodzené premorenie. Už na základe roku 2021 je vidieť, že v lete je to pohodovejšie. Prípadne, že vieme odladiť správanie sa spoločnosti tak, aby sme vlny mali keď my potrebujeme a nie keď sa vírusu zapáči.

Vakcína je po technologickej stránke tiež ešte v plienkach. To skladovanie a teplotný režim je treba doladiť, aby očkovanie mohlo byť široko realizovateľné. (písal som o tom obšírne pred necelými dvomi rokmi)

No a potom tu máme dlhodobý výskum. Na príklade niektorých vakcín vieme, že každá ďalšia dávka sa podáva vždy v dlhšom intervale od predošlej. Napríklad kliešťová encefalitída má režim 1. dávka-tri mesiace-2.dávka-rok-tretia dávka-tri roky-obnovenie očkovania jednou dávkou-5 rokov ochrana. Tetanus sa preočkováva v intervale 5-10 rokov alebo pri polytraume.

Dokonca aj tie osýpky sú utlmené len preto, že ochrana drží práve v tom deckom veku, kedy sú najnebezpečnejšie a majú najsilnejšiu klinickú manifestáciu. Vyvanutie ochrany po 20 rokoch od očkovania nás netrápi, lebo dospeláka táto infekcia skoro vôbec neohrozuje, aktuálne počty infekcii sú nula nula nič a tak to riešime len v ohniskách prepuknutej infekcie.

Naproti tomu, pri chrípke, sa žiadna dlhodobá ochrana nekoná vzhľadom na veľmi široký počet antigénových alternatív pre ďalší rok a očkuje sa 1x ročne. Máme v EU desiatky miliónov ľudí, ktorí sa očkujú už viac ako 10 rokov 1x ročne.

Takže výskum môže priniesť dobré správy. Alebo aj nie. Ak ho neurobíme, nebudeme vedieť. Aktuálne máme za sebou 2 roky epidémie. Za 2 roky fakt môžeme vedieť tak akurát veľké nekonečné nič mínus jedna.


Odhliadnem teraz od spoločenských dopadov: Čo ste získali vy neočkovaní?

Nič.

Bez očkovania je to v prípade SARS-cov-2 hlavne o tom SARS (syndróm akútneho respiračného zlyhania), teda 0,2-1% ťažkých prípadov v populácii, všeobecnej smrtnosti 2% a smrtnosti 10-30% pri veku 60+.

S očkovaním je to povestná chrípočka bez ohrozenia na živote. (pozrite sa kto leží v nemocniciach s ťažkým priebehom – 75%-99% sú to neočkovaní (vo vlne delta v Košiciach čakali na ventilácii 2,5 mesiaca na prvého očkovaného).


Ale áno, dnes už je široko rozšírená vedomosť, aký zmysel očkovanie má. Takže pokojne sa môžeme vykašľať na akékoľvek opatrenia tlačiace ľudí do očkovania a teda do rozumného správania sa. Akurát…

Moment!

Nehovoríme tu náhodou o INFEKČNOM OCHORNENÍ? Teda o ochorení, kde za svoje vlastné zdravie nemôžem ja sám?

Čo očakáva od štátu aj taký kverulant v oblasti úloh štátu, akým je pravicový liberál ako ja? Hm?

Nie náhodou aj to, aby štát svojimi nástrojmi zabezpečoval „verejné zdravie“? Teda ľudskou rečou: Nie náhodou aj to, aby sa štát postaral o to, že ma nenakazí nejaký somár nezodpovedný, čo sa v teplote a sviečkou pod nosou bude motať po obchodoch? No?

No?

Takže odpoveď na úvodnú otázku je pre mňa jasná:

Buď štát postaví nepriame opatrenia (typicky regionálny semafor, alebo vymáhané všeobecné formulácie v podobe zákona 355/2007). Alebo ako alternatívu zavedie povinné očkovanie zdokonalenou očkovacou látkou. Nič iné v Európe 21. storočia neprichádza do úvahy, lebo Európa 21. storočia má ako jednu z úloh štátu zabezpečenie „verejného zdravia“.

Som tým už hádam povestný:

Ak chcete v Európe 21. storočia neplatiť niekomu náklady na liečenie, najprv prosím zabezpečte, že hodíme Listinu práv a slobôd do koša.

Ak chcete v Európe 21. storočia, aby sa štát nemusel starať o verejné zdravie, najprv prosím hoďte Ústavy všetkých štátov do koša, vygumujte všetky štátne hranice a rozpustite OSN.

Share Button