ParaNobelovka za ekonómiu už druhýkrát za skúmanie neviditeľnej ruky trhu

Neviditeľná ruka trhu… Ja vám neviem, ako len niekto môže skúmať niečo, čo neexistuje. A ešte mu dajú za to aj para-Nobelovu cenu. 

Behaviorálny ekonóm Thaler sa vo svojej práci snažil pochopiť, ako ľudia robia ekonomické rozhodnutia. Behoviorálna ekonómia, na rozdiel od tradičnej, nepredpokladá, že subjekty sa vždy chovajú racionálne.

Zdroj: Nobelova cena za ekonómiu 2017 víťaz Thaler – ekonomika.sme.sk

Share Button