Ministerka podpísala priznanie z nedodržiavania zákona o úhradách liekov? 

Zmeny sa týkajú celého kategorizačného zoznamu a prihliadalo sa najmä na to, aby lieky s rovnakou účinnou látkou mali rovnakú úhradu zdravotnej poisťovne, a aby v novovzniknutých úhradových skupinách boli lieky s nulovým alebo minimálnym doplatkom pre pacienta.

Source: Ministerka podpísala revíziu úhrad liekov – vZdravotnictve.sk

Zákon 363/2011:

§6 odsek 5: Pre každú referenčnú skupinu sa určujú tieto charakteristiky:
a) štandardná dávka liečiva,
b) maximálna výška úhrady zdravotnej poisťovne za štandardnú dávku liečiva.

Tento text je v zákone 363/2011 o podmienkach úhrady liekov kontinuálne od vydania zákona v roku 2011. 

Takže: Ministerka podpísala priznanie z nedodržiavania zákona o úhradách liekov?

Share Button