Archívy kategórie: Zdravotníctvo

Programový koncept pre zdravotníctvo – liberálny politik na voľnej nohe

Pluralitný systém zdravotného poistenia. Viac poisťovní, viac poistných plánov v nich.  Štátom nastavený a pravidelne prehodnocovaný štandard zdravotnej starostlivosti.  Možnosti bonusov a malusov pre súvisiace služby s výkonom zdravotnej starostlivosti.

Systém zdravotného poistenia bude spolupracovať so systémom sociálnej záchrannej siete tak, aby sa posilňoval solidárny princíp. To znamená, že každý občan Slovenska má z poistenia uhrádzanú plnohodnotnú zdravotnú starostlivosť v rozsahu definovaného štandardu.

Súčasťou eGovermentu v oblasti sociálneho zabezpečenia bude aj napojenie zdravotnej starostlivosti do sociálnej záchrannej siete tak, aby zmena zdravotného stavu občana automaticky spustila procesy sociálnej ochrany bez toho, aby pacient musel štát žiadať.

Oddelenie správneho fondu poisťovní od peňazí určených na preplácanie výkonov. Poisťovňa môže tvoriť zisk len a len z ušetreného správneho fondu a ten tvorí fixné percento spravovaných peňazí minutých na úhradu výkonov, zdravotnej starostlivosti a liekov.  Otvorené dáta o hospodárení poisťovní.

Rovnaká cenová regulácia pre výkony vrámci DRG a rovnaká cenová regulácia pre zdravotná materiál, tak ako funguje v prípade liekov. U liekov zrušiť priame nákupy poisťovňami a poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti, ak obchádzajú systém cenovej regulácie.

Zrušiť cesty nákupu zdravotných prostriedkov a materiálu, ktorými sa subjekty vyhýbajú cenovej regulácii.  Cenové regulácie budú verejnou a ľahko dostupnou informáciu aj pre laickú verejnosť. Pravidelné a transparentné prehodnocovanie cenovej regulácie.

Problém reexportov – používať nástroje regulácie, teda hlavne cenu výrobcu, počas celého výskytu krabičky lieku na trhu. Zapojiť nástroje cenotvorby iných štátov do našej cenovej regulácie. Otvorená kontrola dostupnosti liekov v reálnom čase.

Problém nákupov prístrojového vybavenia – zavedenie systému DRG a cenovej regulácie za výkony eliminuje nákupy bez ekonomickej logiky.  Zo zdravotného poistenia sa nebude už platiť cena prístroja, ale budú sa preplácať až výkony vykonané na tomto prístroji. To bude tiež tlačiť na maximalizáciu pracovného času prístrojov a zlepšovania súvisiacich služieb s preplácaným výkonom.

eHealth uvoľniť pre externé prevádzkovateľské  firmy. Súvisí s filozofiou, že štát nastaví len dátové štandardy a zabezpečí skladovanie dát vrátane dostupnosti dát certifikovaným subjektom. Ktokoľvek môže prevádzkovať svoj eHealth nad štátnymi dátami. Štát platí za „jednotkovú dátovú transakciu“. Súkromný prevádzkovatelia súťažia svojimi SW riešeniami medzi sebou rovnako, ako telefónny operátori alebo iný poskytovatelia služieb.

Podpora otvoreného trhu ambulantnej starostlivosti. Zavedenie koeficientov viazaného na pacienta pre podporu geografickej dostupnosti ambulantnej starostlivosti.

Zrušenie limitov v ambulantnej a nemocničnej oblasti v súvislosti so zavedením DRG systému. Ktokoľvek s licenciou na daný výkon, kto tento výkon poskytne pacientovi, dostane výkon uhradený.  Udeľovanie licencii na ambulantnú starostlivosť budeme viazať len na splnenie personálnych a materiálnotechnických podmienok uvedených v podmienkach pre jednotlivé výkony DRG.

Zvýšený antimonopolný dozor v oblasti ambulancii, nemocníc a lekárenskej starostlivosti.

Podpora pestrého zloženia na trhu prevádzkovateľov lekární. Uplatňovanie antimonopolných štandardov pre udržanie zdravého konkurenčného prostredia prevádzkovateľov.  Kontrola skrytích kartelových praktík.

Zavedenie platby za výkon v lekárenstve a koeficientu viazaného na pacienta pre tento výkon pre podporu širokej geografickej dostupnosti lekárenskej starostlivosti.

Jednotný prístup pre vstup pacienta do nemocničnej starostlivosti pre LSPP, záchranky, ambulancie či iné formy prvého kontaktu.

Podpora prenosu výkonu štátnej správy na samosprávné  profesné združenia a komory.

Podpora pacientských organizácii a ich, hlavne kontrolného, vplyvu vo všetkých štátnych inštitúciách. Vrátane Úradu pre dohľad a odborných samosprávnych združení a komôr.

Otvorené dáta v zdravotníctve – verejne dostupné rebríčky kvality, čakacie listiny a dáta o čomkoľvek, čo po primeranej anonymizácii môže niekto využiť pri tvorbe pridanej hodnoty pre celú spoločnosť.

Share Button

Pohotovosť má byť súčasťou celého komlexu riešení vstupu pacienta do systému

Ministerstvo zdravotníctva pod vedením Druckera chce optimalizovať pohotovoste. Tak si ukážme, ako by to robil pre vás liberálny politik.

Najprv by sme si mohli na začiatok povedať o čom sa to tu vlastne ideme baviť. Využijem prácu novinárov z Denníka N:

Na Slovensku fungujú dva typy pohotovostí – so všeobecným lekárom a v nemocnici. Pohotovosť so všeobecným lekárom je určená len pre časť pacientov, ktorí nie sú v akútnom ohrození.

„Nejde o zabezpečovanie neodkladnej zdravotnej starostlivosti v život ohrozujúcich a urgentných situáciách,“ píše sa v zákone. Ide o pokračovanie lekára prvého kontaktu po skončení jeho ordinačných hodín.

Na pohotovosť v nemocnici privážajú pacientov záchranky, ale môžu tam ísť aj sami.

Pohotovosti so všeobecným lekárom často využívajú pacienti pri respiračných ochoreniach, horúčkach či menších poraneniach. Lekári zvyknú upozorňovať, že pohotovosť pacienti zneužívajú a nejdú napríklad k svojmu obvodnému lekárovi, lebo vedia, že by tam čakali dlhšie. Namiesto toho idú na pohotovosť. Zdroj: Pohotovosť už nemá fungovať nonstop, časť zrejme zatvoria skôr – Denník N

Okrem týchto dvoch „pohotovostí“ máme ešte záchranku. Tie sú tiež dve – jedna s lekárom a jedna bez lekára.

S kolesami je tu ešte zdravotná dopravná služba. To nie je vlastne zdravotná starostlivosť, to je len taká nóbl taxi-oné do a zo zdravotníckeho zariadenia. To by ste neverili, čo všetko sa platí z daní a poistenia.

No a potom tu máme normálne nemocnice či iné Ústavy, ktoré tiež majú k dispozícii lekárov schopných zachrániť život či uľahčiť prežitie pacienta.

Nezabúdajme na horskú službu či iných záchranárov. A nedávno sa objavila dokonca služba, ktorá cez mobil zalarmuje okoloidúceho náhodného lekára. Ale to už sme kdesi v sci-fi.

Takže je tu niekoľko systémovo rôznych vstupov pacienta do systému zdravotnej starostlivosti pri náhlych poruchách zdravia.

Počas denných hodín k týmto akože „neštandardným“ vstupom do systému pribúda aj lekár prvého kontaktu. Či už všeobecný/detský, alebo ambulancia odborného lekára.

Dnes, ak ste to vyhrali a nachádzate sa na tom správnom území, máte k dispozícii špičkové prístroje, špičkového lekára 24 hodín denne tak do 5 minút od postele v spálni. 

Ak ste na nesprávnom území, tak proste musíte vydržať a ak uznáte za nutné, že potrebujete pohotovosť, tak jedinou šancou je plne vybavená sanitka s lekárom v podobe rýchlej zdravotníckej pomoci.

No a ak máte fištróna, tak si proste zavoláte sanitku cez 112.

Medzi týmto oscilujeme a je naozaj len dielom náhody a predurčenia narodením, ktorú formu máte k dispozícii.

Preto si myslím, že je nevyhnutné riešiť problematiku pohotovostí ako jeden kompexný balík riešiaci 24-hodinovú dostupnosť zdravotnej starostlivosti. A v tom balíku riešiť spoločne všetky spomenuté formy vstupu pacienta do systému.

Keď je tvorcom spravodlivosti pravicový liberál

Je dôležité myslieť na to, že matke s 3-ročným dieťaťom s teplotou 40 stupňov a problémami s predozadným pohybom v oblasti krku, či príde sanitka s doktorom, či bez doktora, či dovezú dieťa do nemocnice oni.

Pre ňu je dôležité, aby bolo 24 hodín denne systémom zdravotného poistenia garantované prvé ošetrenie kompetentným lekárom do XX minút. Bez ohľadu na aktuálnu polohu toho dieťaťa na mape Slovenska. 

A to je celé. To je jediný cieľ, ktorý je potrebné pravidelne kontrolovať. To je jediné zadanie.

Profíci na urgentnú medicínu by definovali maximálne 2-3 druhy aj priemerným stredoškolákom rozpoznateľných urgentných prípadov a doplnili zadanie. (napríklad: pacient pred umretím, pacient pri zmysloch a mužský soplík)

Profíci na urgentnú medicínu vedia presne definovať koľko je to XX minút.

Profíci na ekonomiku vedia presne definovať, koľko stojí aká forma zabezpečenia tých XX minút.  A vzali by do úvahy akúkoľvek zo spomínaných foriem vstupu do systému.

No a profíci na procesné riadenia zas vedia, ako systém dostať zo stavu A (dnes) do stavu B (cieľ).

K tomu profíci na PíáR presne vedia, ako informovať verejnosť o tom, akú hodnotu za peniaze dostávajú občania. Pomôžu profíkom na procesné riadenia a naopak od profíkov na urgentnú medicínu získajú podklady pre informačnú kampaň pre občanov.

A liberálny pravicový politik dohliada, aby boli jeho politické rozhodnutia robené pomocou alternatívnych profesionálnych podkladov.

Dohliada, aby si všetci odborníci plnili svoje úlohy, aby priniesli porovnania z iných krajín EU.  Aby pri výberových konaniach na vyriešenie tejto životnej udalosti boli nastavené rovnocenné podmienky pre akéhokoľvek poskytovateľa zdravotnej starostlivosti.

Aby občania v každej fáze zmeny vedeli, ako funguje ich vlastný štát. Aby občania vedeli, aký je optimálny spôsob dopravy pacienta k lekárovi v každej jednej lokalite Slovenska. Aby rovnakú informáciu dostali od každého, koho sa opýtajú. Aby sa mohli sami podieľať na najlepších výkonoch zdravotníctva, ktoré si platia.

A potom je tu ešte jedna špecialita typická pre pravicový liberalizmus – motivácia lekárov v súkromných ambulanciách, aby sa so svojimi prirodzenými ordinačnými hodinami rozprestreli do dlhšieho úseku ako len od 8:00-12:00.  To by na mnohých miestach významne pomohlo v riešení dostupnosti zdravotnej starostlivosti.  Proste namiesto príkazov a regulácii, lákanie.

(Mimochodom, v prípade lekární – sám a dobrovoľne som onehdá posúval otváracie hodiny z 8-20 na 9-21, pretože sa lepší obrat v čase od 20-21 oproti rannej hodine priaznivo premietol na prémiách celej lekárne. Jo, motivácia robí svoje.)

Jo, keby som bol poslanec SaS či nebodaj  na ministerstve zdravotníctva…  Tak takto by som to pre vás, občanov urobil.

 

Share Button

Každý môžeme zlepšiť svoj kúsok sveta – nesmie byť ale ľahostajný

Ponosy a ich súvislosti.

Viete, ono stačí mlčať… A potom sa jedného dňa zobudíte a musíte si nosiť do nemocnice hajzelpapier. A keď sa chcete opýtať, aký hajzelpapier majú zavesený na Úrade vlády, tak sa nesmiete pýtať.

Zobudíte sa jedného dňa a namiesto informácie, že za 1,5 miliardy na informatizáciu štátnej správy ste dostali to i ono vás odbijú, že to máte zle spočítané a správne číslo je vraj nejakých 860 miliónov.  A úradník absolútne nechápe, že vôbec nejde o tie čísla, ale o to, čo ako občania z jeho práce dostávame my.

Jedného dňa zistíte, že netušíte aký životopis má za sebou šéf SIS, nemá vás zaujímať aké príjmy majú členovia vlády…

Jo, ono stačí zlepšiť ten kúsok svojho sveta. Keď každý ten svoj kúsok.

Ponosovanie sa, ako sa nič nedá, lebo nie sú peniaze:

Napríklad v Martine (tamojšia univerzitná nemocnica skončila prvá v celkovom hodnotení – pozn. red.) majú omnoho menej pôrodov, je to centrum, ale majú kožené súpravy v hotelovej časti nemocnice. My nemáme vôbec nič. Prečo? Lebo Bratislava nemá eurofondy – 90 percent príjmov nemocnice ide na platy. Riaditeľ má 60 alebo 80 miliónov dlh, a tak mu ani nenapadne investovať do pôrodnice, ako to urobil napríklad Trenčín. Náš riaditeľ ani nemá za čo to urobiť. Lebo nemocnica peniaze nemá. Ale všetky ťažké prípady preložia k nám. To, čo je drahé, komplikované, preložia k nám a my to musíme liečiť, ale peniaze z poisťovní to vôbec nezohľadňujú. Zdroj: Hlavný odborník na pôrodníctvo: Kto tomu rozumie, do Hainburgu by rodiť nešiel – Denník N

A aké sú vlastne skutočné súvislosti?

Share Button