Absurdný útlm nových registrácii generík po novele zákonov o úhradách liekov je naozaj hodný osobitného zreteľa

Aj toto je lieková politika, na ktorú už vyše roka upozorňujem.

„Slovensko pri výdavkovo najväčších molekulách zatiaľ v prieniku biosimilárnych liekov zaostáva za mnohými vyspelejšími štátmi EÚ, čo možno považovať za nevyužitú príležitosť. Vývoj v týchto krajinách by mohol inšpirovať slovenských regulátorov aj zdravotné poisťovne k otvorenejšiemu prístupu pri cenotvorbe a zavádzaní súťaže medzi referenčnými a biosimilárnymi liekmi,“

GENAS: Slovensko by nemalo míňať verejné zdroje na drahé lieky – vZdravotnictve.sk

Absurdný útlm nových registrácii po novele zákonov o úhradách liekov je naozaj hodný osobitného zreteľa. Tak ako je hodné osobitného zreteľa aj to, kde tento zákon bol napísaný. Ako som bol býval bol napísal:

Navýšenie výdavkov na drahé lieky, dodávané zväčša firmami združenými v Asociácii inovatívneho farmaceutického priemyslu, o cca 90 až 100 miliónov eur sa dá jednoznačne považovať za úspech autorov novely zákona o úhradách liekov hodné osobitného zreteľa. 

Ex-ex-Drucker rozvrátil financovanie liekovej politiky – Kaľavská pokračuje v tomto rozvrate za 135 miliónov eur | Martin Pilnik – liberálny politik, člen tímu SaS pre zdravotníctvo
Share Button