Schôdze : Hlasovanie : Štatistika hlasovaní klubov : Hlasovanie podľa klubov – Národná rada Slovenskej republiky

Otvorenie schôdze s protizákonnými návrhmi Smeru a SNS

Schôdza Schôdza č. 58  Dátum a čas 18. 2. 2020 13:06  Číslo hlasovania 1  Názov hlasovania Prezentácia.

Source: Schôdze : Hlasovanie : Štatistika hlasovaní klubov : Hlasovanie podľa klubov – Národná rada Slovenskej republiky

Smer nezabezpečil:
[0] Čaplovič, Dušan
[0] Ďurovčík, Emil
[0] Buček, Jozef
[0] Burian, Jozef
[0] Tomáš, Erik

ĽSNS nezabezpečil:
[0] Kecskés, Ján
[0] Mizík, Stanislav
[0] Kotleba, Marian – autonehoda po ceste do Bratislavy
[0] Krupa, Peter

Zatiahli to za nich:
[N] Blahová, Natália
[N] Galko, Ľubomír
[N] Holúbek, Rastislav
[N] Ivan, Miroslav
[N] Kaščáková, Renáta
[N] Kolesár, Juraj
[N] Marček, Peter
[N] Nehézová, Jana
[N] Pavelka, Radoslav
[N] Rajtár, Jozef
[N] Sloboda, Vladimír
[N] Šimkovičová, Martina
[?] Špánik, Milan

Share Button

Od marca bude potrebné konečne to zdravotníctvo aj riadiť, nie z neho parazitovať

Na papieri v zákone to smerácke zdravotníctvo vyzerá skvel. No v praxi…

Legislatívnym kombajnom putovala na prelome rokov 2018-2019 novela zákona o zdravotníckom informačnom systéme. Žijeme dobu elektronickú, všetko sa elektronizuje, prechádzame od papiera k nulám a jedničkám. Rovnako prechádza zmenou aj vedenie zdravotnej dokumentácie.

Všimli ste si to?

eZdravie odštartoval ex-ex-Drucker spustením eReceptu. Bez nejakej významnejšej propagácie v kruhoch lekárov. A tak 10 mesiacov po spustení sa  približne 40% receptov (anketa v prostredí lekárnikov) v lekárňach sa len tvári, že sú elektronické. Týchto 40% by de jure už dnes nemalo existovať – kto vystaví neelektronický recept, kto z lekárov nie je zapojený – jediné riešenie je  200€ pokuta. 

Od soboty 13.10. 2018 od rána až do pondelka 15.10. 2018 cca 9:30 hlásili lekárnici na celom Slovensku výpadok celého systému eReceptov Všeobecnej zdravotnej poisťovne. Pacienti nadávali lekárnikom, nadávali na eZdravie, nadávali na ministerstvo, nadávali na VšZP. A nikto nevedel čo sa deje. Dva a pol dňa v elektronizácia v rozpade. 

Stav na začiatku roka 2020?

Zhodnotiť fungovanie eReceptu na Slovensku v roku 2019 môžem jednou vetou – Do roku 2019 sme vstupovali šlendriánsky a v stave rozvratu, počas roka 2019 pribudol ďalší rozvrat a systém samovoľne koroduje, eroduje a rozpadá sa.

Rok 2019 s eReceptom: Zhrdzavel aj ten minuloročný šlendrián, absurdistán a rozvrat | Martin Pilnik – liberálny politik, člen tímu SaS pre zdravotníctvo

V utorok 16.10. 2018 ministerka Kaľavská bez mihnutia oka predkladá do parlamentu do prvého čítania návrh zákona, ktorým sa prechádza na plne elektronickú zdravotnú dokumentáciu. 

Zákon č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti:
V § 20 sa vkladajú nové odseky 1 až 3, ktoré znejú:

„(1) Zdravotná dokumentácia sa vedie v elektronickej zdravotnej knižke v národnom zdravotníckom informačnom systéme so zdokonaleným elektronickým podpisom zdravotníckeho pracovníka (ďalej len „elektronická zdravotná knižka“), ak odsek 3 neustanovuje inak. Obsahové náležitosti, členenie, rozsah zapisovaných údajov, okruh oprávnených osôb, poskytovanie a sprístupňovanie údajov z elektronickej zdravotnej knižky sú ustanovené v osobitnom predpise.

(2) Zdravotná dokumentácia u poskytovateľa. sa vedie ak
a) tento zákon ustanovuje, že sa vyžaduje písomná forma (§ 6 ods. 5) alebo 
b) je nefunkčný informačný systém poskytovateľa alebo je nefunkčný národný zdravotnícky informačný systém.

(3) Zdravotná dokumentácia sa môže viesť u poskytovateľa aj v prípade, že poskytovateľ z dôvodov hodných osobitného zreteľa nemôže viesť zdravotnú dokumentáciu v elektronickej zdravotnej knižke podľa odseku 1.

(Nie, v bode dva nie je preklep, do parlamentu je predložené znenie s chýbajúcimi slovami “v písomnej podobe” pre väčšiu zrozumiteľnosť ľudským bytostiam.)

Legislatívny kombajn funguje tak, že je tu obdobie 30 dní, kedy sa k návrhu mal možnosť vyjadriť Výbor NR SR pre zdravotníctvo. Na novembrovej schôdzi parlamentu bol tento návrh na plne elektronickú zdravotnú dokumentáciu schválený definitívne v pléne Národnej rady SR v druhom a treťom čítaní. 

Všimli ste si to? Ono sa to naozaj tak aj stalo!

  • Nemáme vyriešené 100% fungovanie ani len tej prvej zavedenej časti eZdravia, teda funkčnosť eReceptov.
  • Nemáme vyriešené 100% zapojenie lekárov a nemocníc.
  • Nemáme vyriešené definície prístupov rôznych skupín zdravotníckych pracovníkov. Tie sa ladia každý mesiac každou ďalšou novelou už vyše roka.
  • Nemáme vyriešený ani len bezpečný a kontrolovaný prístup pacienta k svojej vlastnej dokumentácii. 

Áno, na papieri,  v zákone, poznáme už len elektronické recepty. No v reálnej praxi… Popísala som to vyššie. 

Na papieri, v zákone máme do 1.1.2019 už len zdravotnú dokumentáciu v elektronickej podobe. No v reálnej praxi…

Viete vôbec o tom, kde sú vaše intímne zdravotné dáta?!?

Najlepší program na riadenie zdravotníctva má SaS

V našej reforme zdravotníctva od SaS stojí na významnom mieste naše zdravotnícke desatoro. Je to 10 bodov, cez ktoré preosievame všetky naše opatrenia. Je to naša prvá, základná spätná väzba, aby sme v SaS každý nápad, každé nadšené riešenie vedeli hneď a od začiatku  krotiť tak, aby riešenia prinášali naozaj pridanú hodnotu, boli prínosom. 

V našom zdravotníckom desatore SaS máme ako prvé pravidlo, ktoré sa sa presne vzťahuje na toto besné zavádzanie elektronickej zdravotnej dokumentácie: 

1) Pacient aj zdravotník sú ľudská bytosť, mysli na to.

Zmena z papierovej na primárne elektronickú zdravotnú dokumentáciu je zmena gigantických rozmerov. Je potrebné ľudí na ňu upozorňovať. Je potrebné o nej rozprávať. Je potrebné vysvetľovať. Je potrebné naučiť nové prístupy v práci zdravotníckych profesionálov. Nikto, ani pacienti, ani zdravotníci nie sú stroje, ktorým stačí updatovať software a nastane zmena. 

Žijeme v 21. storočí a elektronizácia je správna cesta. Prináša nové možnosti, nové riešenia, nové pridané hodnoty aj do zdravotníckej starostlivosti. Elektronizácia šetrí čas, šetrí peniaze. V SaS chceme podporovať elektronizáciu v zdravotníctve. Počítame s ňou ako s významným aspektom pri riadení a rozhodovaní v zdravotníctve. No nikdy nezabudneme, že systém eZdravie budujeme pre ľudské bytosti. Pre ľudí, ktorí potrebujú vysvetľovať, potrebujú čas na naučenie sa novému. Ale hlavne, ľudia potrebujú mať voči  novému a neznámemu od začiatku dôveru. 

Dôveru v bezpečnosť, v dôveru v ochranu ich dát, dôveru v 100% prístupnosť k svojim dátam o nich samých, kedykoľvek to bude potrebné. Napriek tomu, že ministerstvo v novembri 2018 schválilo 100% prechod na elektronickú zdravotnú dokumentáciu so spustením od 1.1.2019, neurobilo nič pre budovanie tejto dôvery. 

Zdravotnícky program SaS je to najlepšie z ponuky politických strán na roky 2020-24 práve preto, že je komplexný, že rieši súvislosti, že dodržiava elementárnu zásadu – navrhujeme skutočné riešenia pre skutočných ľudí, žiadne vzdušné zámky pre ideálny svet.

Konkrétni ľudia zo SaS to celé spísali, konkrétni ľudia zo SaS to celé konzultovali, konkrétni ľudia zo SaS to celé revidovali – takže len konkrétni ľudia zo SaS vedia, prečo niektoré opatrenia práve a len tak, ako sme ich napísali budú fungovať.

Nie, nestačí len odpísať body do programového vyhlásenia. Bez ľudí zo SaS sa toto prečo stratí a na výborný môže Slovensko zabudnúť.

Rozdieli sú v detailoch. Ľudia zo SaS ich poznajú, preto ten rozdiel v hodnotení, preto má SaS najlepší program. Som jeden zo spolutvorcov.

Share Button

Smer financuje volebnú korupciu z peňazí na možné liečenie pacientov

K rozpočtu zdravotníctva na rok 2019 z dielne Smeru a SNS by stačilo uviesť len dve čísla: 

Smer tvrdí, že do zdravotníctva dáva najviac peňazí – nárast v nominálnom vyjadrení do zdravotného poistenia je cca 219 miliónov eur. 

Súčasne všetky opatrenia súvisiace z výškou platov v zdravotníctve je 197 miliónov eur. 

Keď pripočítame nárast cien energií, tak sme dokonca v mínuse. 

Vývoj percenta platieb za poistencov štátu vyzerá za vlády Smeru takto:

V nárast percenta v roku 2016 má prozaické vyjadrenie: Bolo pred voľbami! Nastavenie hodnoty pre nasledujúci rok sa deje v novembri-decembri 2015, nasledovala predvolebná kampaň.

To znamená, že za akýmikoľvek bombastickými rečami o rekordných peniazoch do zdravotníctva nie je ani cent na zlepšenie, rozšírenie, zosilnenie zdravotnej starostlivosti.  Nebude sa zvyšovať počet výkonov, teda nebudú sa skracovať čakacie doby. Nebude sa zvyšovať počet lekárov, nebude sa znižovať počet pacientov pripadajúcich na jednu sestru. 

Celkový balík určený na zdravotnú starostlivosť sa skladá z peňazí vybraných vo forme zdravotného poistenia od ekonomicky aktívnych a z príspevku štátu od ekonomicky neaktívnych. 

Pracujúci – máme zdravotného odvody z aktuálnej skutočnej mzdy. 

Ekonomicky neaktívny občania, je ich asi 2 850 tisíc. Za týchto občanov platí aspoň 4% z priemernej mzdy z pred dvoch rokov. Jediné peniaze, ktoré má štát, má z daní občanov. Jediné miesto, kde má štát zhromaždené peniaze, je celkový balík štátneho rozpočtu. Aj tieto peniaze, ktoré dáva štát do zdravotníctva za ekonomicky neaktívnych občanov sú teda peniaze z balíka štátneho rozpočtu.

Medziročne štát riadený Smer+SNS+Sieť+MOST dal v roku 2019 o 16% nižšie platby štátu do zdravotníctva, keďže sa nie len znižovalo percento, ale ekonomike sa darilo, takže sa znižoval aj počet nezamestnaných.

Majú ísť peniaze z daní radšej na opravu diaľnice, alebo radšej na liečbu detskej leukémie?

Áno, tak jednoducho stojí otázka pri rozhodovaní, ako má fungovať štát.

Toto rozhodovanie nie je jednoduché. Preto sme sa sami dohodli, že ho budeme robiť uvážene. Že vláda predloží všetky pre a proti a mesiac až dva sa bude rozvažovať. To je zmysel všetkých tých pravidiel, kvôli ktorým schvaľovanie na úrovni vlády a parlamentu trvá 2-3 mesiace. Rozvažovať, dať šancu odhaliť skryté riziká, prijať najlepšie možné riešenie.

V pondelok ráno sa v Smere zobudili do slnečného dňa a povedali si: Dnes je dobrý deň na 50€ prídavky na dieťa.

V utorok ráno sa politici SNS zobudili do slnečného dňa a povedali si: Dnes je dobrý deň na zrušenie diaľničných známok a presmerovania 360 miliónov z iných daní na opravu ciest.

Pozajtra dostane mnoho našich susedov informáciu o pozitívnom rakovinovom náleze. Ten deň nebude až taký slnečný.

Niektorí z nich by potrebovali liečbu, ktorá je v roku 2020 na hranici financovateľnosti zo solidárneho zdravotného poistenia Slovenskej republiky. Niektorí z nich budú žiadať o výnimočné preplatenie liečby, ktorá nie je v roku 2020 na Slovensku preplácané automaticky, lebo je strašne drahá. Musia sa veľmi starostlivo zvažovať reálne prínosy pre toho konkrétneho pacienta. A niektorým pacientom preplatenie poisťovňa zamietne.

Zrušenie diaľničných známok, 50€ prídavky, 13 dôchodok – dohromady je to 800 miliónov eur za rok.

Tie peniaze mohli ísť do zdravotníctva ako napríklad 5% za poistencov štátu. Mnohí naši susedia mohli dostať automaticky liečbu s nádejou na 5 možno 12 rokov dobrého života. Mohli.

Aktuálne platí, že úradnou hranicou pre posúdenie prínosu liečby vzhľadom na prinavrátenú kvalitu života či predĺženie života je, že liečba stojí menej ako cca 37000€ za rok.

Tých 800 miliónov eur znamená, že slovenskí občania mohli mať k dispozícii o 21 600 rokov života viac.

Predstavte si to takto: Keď vám neschvália liečbu, lebo v rozpočte zdravotníctva na ňu nie sú peniaze, tak sa dožijete 65 rokov. Keď vám ju schvália, ten liek vám prinesie +7 rokov s vnúčatami navyše. Z toho balíka 21600 rokov ste dostali 7 rokov vy od spoluobčanov, ktorí zaplatili dane, vznikol z toho balík 800 miliónov a politici rozhodli, že pôjdu do zdravotníctva. Ďalších 12 rokov váš sused, 32 rokov niekto v Bardejove a +6 mesiacov mamička 3 detí na Orave. Na hornej Nitre nejaké dieťa vďaka tomu politickému rozhodnutiu dostane 68 rokov života s paličkou, namiesto 42 na vozíku.

Takto funguje dofinancovanie zdravotníctva pomocou % platby za štátnych poistencov. Okrem obligátnych zdravotných odvodov ešte nejaký ten stomiliónik pridáme z daní do balíka na financovanie solidárneho zdravotného systému.

V roku 2016 ste si zvolili Smer, jeho politici vo vašom mene tých 800 miliónov za vás rozhodli, že v roku 2021 (až na vtedy naplánovali tie opatrenia) pôjdu na prídavky na deti, na 13 dôchodok, na opravy diaľnic (výpadok z diaľničných známok). Smer, SNS rozhodoli, že dofinancovanie zdravotníctva v roku 2021 NIE.

Aj o tomto je vaše rozhodnutie, komu dáte 29.2.2020 hlas.

Pre SaS sú úlohy štátu v oblasti zdravotníctva, školstva a bezpečnosti absolútnou prioritou. Naopak, všetky ostatné štátne veci sa snažíme minimalizovať, zefektívniť, zjednodušiť, aby stáli štátny rozpočet čo najmenej. Práve preto, aby vybrané dane neboli míňané na podivnosti, ale na to, čo je skutočnou úlohou štát – solidárny zdravotný systém, všeobecné školstvo a obrana a bezpečnosť občanov.

Nesľubujeme, prinášame riešenia. Alternatíva naozaj existuje.

Share Button