Zamneď: Držme sa ľudských práv, nemusíme sa vďaka nim uskromňovať

Idnes.cz pripomína výročie väzenského experimentu, ktorý bol zameraný na výskum správania sa v hraničných situáciách.

V létě 1971 vybudoval profesor Zimbardo ve sklepení americké stanfordské univerzity věrný model vězení, dvanáct dobrovolníků z řad svých studentů obsadil do role dozorců a dalších dvanáct se stalo vězni. Experiment měl trvat dva týdny, skončil však už po šesti dnech, neboť nabral netušený směr. Dozorci začali krutě trestat a ponižovat vězně a ti se psychicky hroutili. „V roli ředitele Stanfordského vězení jsem umožnil, aby lidé trpěli, nezasáhl jsem. Nevnímal jsem jejich utrpení,“ říká s odstupem 45 let Zimbardo. Zdroj: Každý věří, že odolá zlu. Zvládne to ale jen menšina, říká slavný psycholog – iDNES.cz

Keďže som si podobný experiment odžil od jedného rána do jedného podvečera (áno skončilo to podobne predčasne) na vlastnej koži, ja môžem povedať: “Odolal by som!”

Viem. že to nemôže povedať každý, možno veľmi málo z vás. A to je vlastne super. Sú veci, ktoré sa naozaj treba učiť v škole z učebníc. Liať vodu do kyseliny len preto, aby sme zistili niečo na vlastnej koži o búrlivosti tejto exotermickej reakcie, je proste hovadina.

Potláčanie osobných slobôd je nebezpečné v každej historickej dobe a v každej spoločnosti. Len debilný demokrat nechá komunistom a nacistom likvidovať demokraciu.

Vtedy som skončil len s dierou do kože v hlave a asi by som v plnej zostave skončil s dierou do lebky. Možno by sa po čase našli ľudia, ktorí by to ocenili.

A co na to neznámý vojín? Nasrat, len nasrat!

Márnosť šedivá, ja žijem rád

Zamyslite sa nad tým, takto v nedeľu s krvou plnou chilomikrónov, práve nad tými chilomikrónmi. Sú to kvapôčky tukov plávajúce vo vašej krvi, ktorá ich nesie do pečene na ďalšie spracovanie. Sú to kvapôčky tukov, ktoré sa v tenkom čreve, pomocou žlče, podarilo vašemu telu vytiahnuť zo skvelého nedeľného obeda.

Viete, priatelia, máme sa tak dobre, že aj keby sme sa významne uskromnili kvôli ľudským právam, čo sme si spísali do listiny práv a slobôd a tak automaticky prebrali do Ústavy, keby sme sa len trochu uskromnili kvôli týmto ľudským právam, tak si to uskromnenie ani nevšimneme.

A je len a len v našich silách, vďaka slobodám, ktoré patria do ľudských práv, aby sme si tú obetu dokázali sami kompenzovať. Áno, práve vďaka tomu, že budeme dbať na ľudské práva, že budeme neoblomní k iným v presviedčaní o dôležitosti ľudských práv, vďaka tomu sa nám samotné ľudské slobody odvďačia.

Veď sa len začítajte: Vezmite si do ruky Listina práv a slobôd (PDF) Prečítajte si ju.

PRVÁ HLAVAVŠEOBECNÉ USTANOVENIAČl.
1. Ľudia sú slobodní a rovní v dôstojnosti i v právach. Základné práva a slobody sú neodňateľné, nescudziteľné, nepremlčateľné a nezrušiteľné.

No vidíte, ako vás to chytilo! Úplne to hltáte. Je tam opísané, čo je to slobodný človek a ako sa správa slobodný človek v spoločnosti iného slobodného človeka. Keď viem, že aj pre vás je Listina tým jediný popisom vášho života, tak viem, že sa vás nemusí báť. Všetci sme si rovní a je len na nás, ako dokážeme presviedčať ostatných slovom. Slovom!

Share Button

Odvodový bonus je dobrá ľavá strana rozpočtu zdravotníctva

Každý rozpočet má ľavú a pravú stranu. Na ľavo sú príjmy a na pravej strane výdavky. Som lekárnik, riešim procesné riadenie. Starám sa o pravú stranu zdravotníckeho rozpočtu.

Pýtali sa ma: “No dobre, zdá sa, že máte predstavu o tom, ako by mala fungovať výdajová časť. Ale zaoberali ste sa príjmami do zdravotníctva?”

A moja odpoveď je jednoduchá: Za príjmy do zdravotníckeho rozpočtu sú zodpovední ekonomickí ministri. Oni sa musia postarať, aby sa zdravotné odvody vyberali z vyšších základov a tak zabezpečili vyššie príjmy pre míňanie v zdravotníctve. 

Áno, systém zdravotníctva má aj nejaké položky, ktoré generujú príjmy. Ako sú napríklad doplatky za lieky, doplatky za výkony, platby za nadštandardné “hotelové” služby a podobne.

Zdravotníctvo založené na základom solidárnom  princípe považuje tieto časti rozpočtu len a len ako doplnkové a ich primárna úloha je regulácia a vyvažovanie. Ich úlohou nie je generovať príjmy na úhradu podstatnej časti rozpočtu zdravotníctva.

Napĺňanie rozpočtu zdravotníctva má byť založená na vysokej miere solidarity zdravých s chorými. A toto systém Odvodový bonus napĺňa.

Nalejme si čistej pepsikoly – zdravotné poistenie občanov je základným a jediným významným príjmom na ľavej strane rozpočtu pre zdravotníctvo. A ak má táto ľavá strana priebežne rásť, a rásť musí, tak jediný, kto môže riešiť pravidlá príjmovej zložky sú ekonomickí ministri, odborníci na rozpočet, makro- a mikroekonómovia.

A naopak, vedenie ministerstva zdravotníctva sa musí postarať o maximalizáciu získanej hodnoty, získaného či navráteného zdravia pre každého jedného člena spoločnosti.

Pre mňa je z celého systému odvodového bonusu dôležitá a zásadná jedna jediná veta:

Reforma odvodový bonus je rozpočtovo neutrálna. 

To znamená, že na zdravotníctvo pred reformou a po reforme pôjde rovnaký balík peňazí, zvýšený o mieru zbohatnutia celej spoločnosti.

Príjmy zdravotných poisťovní z výberu poistného za rok 2013 boli 3.891 mil. €. Príjmy od štátu boli na rok 2014 stanovené zákonom č. 473/2013 Z. z. vo výške 1.204,4mil. €. Odhad výnosu 9% zdravotného odvodu je 3.726 mil. €. Vzniknutý rozdiel vo výške 165 mil. € bude viac než vykompenzovaný vyšším výberom poistného z dôvodu prechodu rizika pohľadávky na daňový úrad. Dotácia štátu vo výške 1 204,4 mil. EUR našu bilanciu zlepšuje. (strana 76)

Zdravotný odvod je nutné vyčísliť osobitne, aby sa vopred vedelo, koľko peňazí bude prúdiť do zdravotníctva, bez ohľadu na iné štátne výdavky. Výpočty vplyvov na verejné financie ukazujú, že celkové odvodové zaťaženie je možné znížiť na 19%, čo je takmer polovica dnešného odvodového zaťaženia111. Preto navrhujeme jeden solidárny odvod vo výške 10%-ný a 9%-ný zdravotný odvod, spolu 19%. Zdravotný odvod síce bude vyberať daňový úrad, no následne ho poukáže príslušnej zdravotnej poisťovni. (strana 63)

Odvodový bonus rieši konečne výber poistného za “štátnych poistencov”. A to preto, že štátna dávka podlieha odvodom ako každý iný príjem.

Kto nebude mať pracovný pomer, ani žiadny iný príjem a ani pracujúceho manžela/-ku, môže požiadať o Súčet štátnych dávok znížený o daň a odvody (Odvodový bonus pri nulovom príjme) na obecnom úrade v mieste svojho bydliska.

Odvodový bonus rieši zvýšenie investícii do zdravotníctva v tesnej väzbe na rast životnej úrovne a bohatnutie spoločnosti.

Celý systém sa automaticky valorizuje. Výška Odvodového bonusu a strop pre výpočet solidárneho a zdravotného odvodu sú priamo závislé od životného minima. Životné minimum (ŽM) je štatistická veličina, ktorá vyčísľuje sumu nevyhnutnú na prežitie. ŽM nie je predmet politického vyjednávania, ako napríklad minimálna mzda a tiež nezohľadňuje hospodárske cykly alebo štrukturálne zmeny, ako napríklad priemerná mzda.

Politici nebudú rozhodovať, či dajú alebo nedajú do zdravotníctva ďalšie peniaze nad rámec zdravotníckych odvodov.

Zdroj: SULÍK, Richard a Jozef MIHÁL. Odvodový bonus III.: Zmena paradigmy. 1. vydanie. Bratislava: Liberálny dom, s.r.o., 2016. ISBN 978-80-972167-1-9.

Venujme sa pravej strane rozpočtu zdravotníctva

Považujem za zbytočnú stratu času a hlavne stratu ušlých príležitostí, aby sa profíci na zdravotníctvo zaoberali riešením výnosov zdravotného poistenia.

Našou úlohou je zabezpečiť také postupy, procesy, riešenia, či nazvite si tú robotu ako chcete, ktoré z dostupného balíka peňazí zabezpečia dostupnú zdravotnú starostlivosť pre každého jedného občana Slovenska.

To je tá základná zodpovednosť politika riešiaceho zdravotníctva: Byť schopný sa pozrieť do očí každému občanovi. Stáť si za tým, že urobil pre dostupnú a modernú zdravotnú starostlivosť najviac ako mohol. 

Pozerám sa na poznámky, ktoré som si bol býval bol pripravil na tohtotýždňové stretnutie s predsedom SaS Richard Sulik.

 • Aj bežná údržba zdravotníctva tam bola a na otázky o nej som pripravený.
 • Aj jasná vízia a pomenovanie základných hodnôt, na ktorých bude stáť zdravotníctvo, ktoré chcem budovať pre generáciu mojich rodičov, moju generáciu a generáciu mojich bratovcov.
 • A samozrejme, že mi nechýbajú jasné osobné hodnoty a keby niekto chcel, aj osobný príbeh by našiel.

Viete, pre mňa je politika službou spoločnosti. Politika je pre mňa cesta, ako do služby spoločnosti vtiahnuť desiatky odborníkov, ktorí sa chcú venovať svojej profesii a nikdy by do politiky nešli a nikdy ani nepôjdu. Chcú len robiť to, čo ich najviac baví – svoju vlastnú odbornosť.

Pre mňa je to služba spoločnosti za jeden plat a… A to je všetko.

Keď budem mať 60-65, vtedy si budem vyberať odmenu – zdravotníctvo, ktoré bude založené na istote, že sa sociálna a zdravotná záchranná sieť môjho vlastného štátu rovnako postará o mňa, ako o tých ľudí, čo sedia so mnou v čakárni. Že platcovia zdravotného poistenia budú aspoň trošičku, kdesi v kútiku svojho srdca aktívne hrdí na solidaritu, na ktorej sa podieľajú. (To všetko v tých poznámkach bolo a aj kus viac.)

Ako som sľúbil: Zdá sa, že niečo napíšem. A nebude to ani článok na blogu, nebude to FB status. Sledujte moju stránku na Facebooku a budete vedieť viac.

 

Share Button

Gorila miluje chlebíčky

Vetou z nadpisu by som aj mohol asi skončiť tento text. No predsa len pridám pár riadkov. No nebudem ich tvoriť vlastnou hlavou tu a teraz. Načriem kamsi, kde ste si to mohli už dávno prečítať.

Ale počúvali ste ma?

Asi tak 19.10.2014 som napísal text Rozprávka o synergickom efekte investícii


Svoje osobné skúsenosti vám nebudem rozprávať. Namiesto toho vám porozprávam jednu rozprávku:

Kapitáni priemyslu sú v pred-predvolebnom čase navštevovaný politikmi. Títo politici im za požičanie peňazí na zvolenie sľúbia po zvolení vrátenie peňazí. Niektorí kapitáni priemyslu teraz budú môcť ponúknuť nie len peniaze, ale aj materiálnu pomoc v podobe mediálneho priestoru. To je ten synergický efekt, pomocou ktorého si dokážu posilniť svoje investície do predvolebnej kampane.

Koniec rozprávky. Nikto to nikdy nedokázal, nie sú dôkazy, takže je to len obyčajná rozprávka.

Je to len rozprávka, nie sú dôkazy, takže sa skutok nikdy nestal. Stačí keď sa opýtate každého jedného z kapitánov priemyslu a ich sekretárok a skutočne zistíte, že sa žiaden taký skutok v roku 2006 nestal. Že na žiadnom stole neostali žiadne syrové misy, ktoré niekto nedojedol vlastnými ústami a v žiadnej kancelárii neostalo teplo na stoličke po boxeroch ťažkej váhy.

Úkrok stranou.
Len na vysvetlenie mladším, menej pamätajúcim. Výrok “Nie sú dôkazy, skutok sa nestal” je Mečiarovo/Lexovo/súdu vyjadrenie,  ktoré vychádza z kontextu, že Krajči zmaril referendum/SIS odvliekla Kováča mladšieho. Keďže Mečiar udelil amnestie, nesmie sa  to už nikdy vyšetrovať. Takže nikto už nikde nehľadal dôkazy. Neboli dôkazy, skutok sa nestal. Hm, ale na referendovom lístku chýbala otázka a Kováč ml. sa prebudil v Hainburgu. A súd rozhodol, že sa nesmieme pýtať a ani o tom hovoriť.  Ako sa zachovali občania? HZDS do dnes vyhráva voľby?
Koniec úkroku stranou.

Toto je blog a ako taký je to čisto subjektívny žáner. Čistota žánru mi priam prikazuje, aby som písal názory, ktoré sú zmesou

 1. faktov
 2. osobnej skúsenosti
 3. osobného presvedčenia
 4. túžby po inej realite

Preto na “nie sú dôkazy, skutok sa nestal” už dávno nehrám. Dôkazy sú len jeden z faktorov, ktoré ovplyvňujú naše činy.

Na osobnom postoji som staval svoje články o ruskej okupácii Krymu a ruskom útoku na juhovýchodnú Ukrajinu. Chvíľu to trvalo a vy ste dostali aj svoje vysnívané dôkazy. Mal som jasno od začiatku a riskoval som, že sa budem mýliť. Aj najlepší z najlepších ježkov občas z lezú z kefy.

Tak aj teraz vám dávam priestor, aby ste mi to, aký som somár pomýlený, v komentároch či na svojom blogu pripomenuli. Ale kým tak urobíte, pozrite si skutočný príbeh o Gorile:

Neverte mi, toto je len rozprávka. Prečo by ste mi verili, veď neprinášam žiadne dôkazy. Ani ten test pozornosti nie je autentický. To by musela byť tá gorila hranatejšia.


Toľko text a myšlienky, ktoré som spísal v roku 2014. Je to len zmes faktov a osobnej skúsenosti, doplnený osobným presvedčením a túžbou po inej realite.

Je na vás, či sa budete pozerať pozorne a či budete pozorne počúvať.

Pozorný pozorovateľ uvidí, že

 • vyšetrovatelia odchádzajú znechutení
 • zvedaví sú vyšetrovaní za to, že sa pýtajú
 • vyšetrovaní neodpovedajú
 • dôkazy sa náhodne nachádzajú na stole
 • dôkazy sa náhodne strácajú

Už nám chýba len vedúca úloha Strany zakotvená v článku 4 Ústavy.  Vitajte v socialistickom Československu 80. rokov 20. storočia.

Chlebíčky, čo ostali po Gorile, vám chutia?

Share Button

Web zameraný na osobné politické aktivity