Archívy značky: Rada EU

Zamneď: Len riešením európskych problémov sa stávame významným národom

Riešme si svoje problémy a staneme sa zabudnutým kútom Európy. Vezmime za svoj niektorý z európskych problémov, pracujme na jeho riešení a staneme sa európskym štátom prvej kategórie. Začnime riešiť svetové problémy a budeme lídrom Európskej únie.

Nie, toto naozaj nie je z mojej hlavy. Je to z hlavy Aktuálneho Tomáša Garrigue Masaryka. Tieto úvahy predniesol, keď sa okolo neho začali rojiť kadejaké nacionalistické zafarbenia pre budúcu Československú republiku. Už vtedy hovoril, že byť super národný len sám pre seba je na nič. Len pre ostatných užitočný národ si získa rešpekt a povedomie o sebe ako o sebavedomom národe.

To čo nám prezentuje srandista v pozícii premiéra v demisii, že nám Nemecko poslalo nejaký demarš za to, že vrámci V4 ideme s Bulharskom a Macedónskom riešiť nejakú priepustnosť hraníc je totálne nepochopenie dnešných udalostí. Je to totálny blud, čistá propaganda určená pre zhlúpnutých voličov.

Viete, keby boli politici v štátnych funkciách schopní na stretnutiach Rady EU prinášať skutočne celoeurópske riešenia, tak by sa nebola konala rovnako hlúpa schôdzka „starých“ členských krajín EU.  Sedeli by všetci pekne pohromade a pod taktovkou našich politikov v štátnych funkciách by Rada EU prijímala celoeurópske riešenia.

Boli by tlačovky, boli by účasti europoslancov v nemeckých, francúzskych či britských diskusných reláciách o tom, ako slovenskí zástupcovia slovenských občanov vidia riešenia vhodné pre celú EU. Aké riešenia ich, teda francúzski, nemeckí a britskí politici zmietli zo stola.

Naši súčasní politici v štátnych funkciách nemajú s čím vystúpiť a pomocou akých svojich euróspkech návrhov získavať verejnú mienku v ostatných členských krajinách na svoju stranu. Nemajú čím, lebo nič neurobili. A bez verejnej mienky sa ani nemeckí či francúzski politici nebudú unúvať pohnúť krkom a otočiť sa k Slovensku.

Za už skoro 2 roky nikto z galérie Smeru nič skutočne európske v tomto európskom prevádzkovom probléme s pohybom občanov a neobčanov nič neurobili. Kopa lokálneho strašenia, kopa lokálnych absurdných vyjadrení. Riešenia, ktoré zo Slovenska robia zabudnutý nezaujímavý kút Európy.

Samozrejme, že zo strany politikov strany Smer sa nič na úrovni EU nedeje. Pretože ich by zapodievanie sa európskym problémom  len vyrušoval. Im ide len o to byť zvolení k válovu. O nejaké európske či svetové záležitosti sa oni nemajú prečo zaujímať. Cez prizmu skutkov našich politikov v štátnych funkciách nás vidí ostatok EU. A taký istý obraz majú aj občania Slovenska.

A väčšina opozičných okolo prevádzkového problému EU s ľuďmi len potichúčky prešľapuje vo filcových papučkých, len aby náhodou niekto nezačul, že si dovolili niečo myslieť.

My na Slovensku skutočne potrebujeme serióznych ľudí, ktorí budú prinášať použiteľné európske riešenia. Ľudí, ktorí sú schopní vyjednávať kompromisy na úrovni Európskej únie.  Potrebujeme ľudí, ktorí do poslednej chvíle hľadajú európske riešenia. A keď dôjde na hlasovanie a je prijaté konečné kompromisné riešenie budú sa biť za to, aby tieto riešenia boli do posledného písmena uskutočnené.  Potrebujeme ľudí, ktorí ukážu celej Európe, že európske problémy vieme riešiť, že európske pravidlá vieme dodržiavať.

Potrebujeme ľudí, ktorí, ako to videl aj TGM, si vezmú európsky problém za svoj a budú ho riešiť. Aby sa Slovensko stalo skrze skutky európskou krajinou prvej kategórie.

Najlepším argumentom na jednaniach s našimi spoluobčanmi z iných kútov EU je ukážka, že my sa dohodnutého dokážeme držať, že to isté očakávame aj od nich.  Pokiaľ bude Slovensko reprezentovať partička, ktorej jedinou potrebou je byť zvolený a nie politici, ktorí chcú riešiť Európske problémy, bude nás Európa prehliadať. Budeme zabudnutí a keď sa náhodou ozveme, s prekvapením začnú zisťovať, že čo to tam v tej Karpatskej kotline vlastne tá EU má.

Skúste sa, takto v nedeľu s krvou plnou chylomykrónov zamyslieť, ktorý ďalší Sulík je schopný získavať na európskej úrovni verejnú mienku pre slovenské riešenia európskych či svetových problémov.

Ktoré ekonomické programy odvodového bonusu a.k.a. základného príjmu sú v ďalších EU krajinách pripravované?

Kto ďalší chce zjednodušovať agendy štátu a škrtať ich, aby sa dali poľahky premeniť do elektronických agend?

Ktorí ďalší politici ctia liberálny princíp a teda vidia slovenských podnikateľov ako podnikateľov Európskej únie. A teda že pokiaľ niektorý zahraničný investor už teda naveľa naveľa musí dostať štátnu podporu (lebo súťažíme so socialistami v Poľsku či Maďarsku), tak samozrejme rovnakú podporu vyčlenia aj pre investície slovenských podnikateľov?

Pre SaS je Slovensko jasná súčasť EU. A len keď budeme mať politikov, ktorí sú profíci v tom o čom rozhodujú, tak si môžeme vziať niektoré európskej problémy za svoje a stať sa tak skutočne významným európskym národom.

SaS má profesionálne najlepší ekonomický a zdravotnícky program pre túto krajinu zo všetkých politických strán. Vie najlepšie získavať verejnú mienku občanov veľkých krajín EU ako sú Nemecko či Británia zo všetkých politických strán.  Uvažujte o tom, keď budete myslieť na slovenský národ, na slovenské záujmy, na slovenské čokoľvek.

Share Button

Kto môže za hlúposti okolo cookies v EU?

Nový web EU sa skutočne podaril. Pekne na jednom mieste sa dozviete nie len texty, ale aj legislatívny postup dokumentu. Teda kto, čo a kedy schvaľoval.

Smernica riešiaca cookies je smernica 2009/136/ES z 25.10.2006

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/136/ES z 25. novembra 2009 , ktorou sa mení a dopĺňa smernica 2002/22/ES o univerzálnej službe a právach užívateľov týkajúcich sa elektronických komunikačných sietí a služieb, smernica 2002/58/ES týkajúca sa spracovávania osobných údajov a ochrany súkromia v sektore elektronických komunikácií a nariadenie (ES) č. 2006/2004 o spolupráci medzi národnými orgánmi zodpovednými za vynucovanie právnych predpisov na ochranu spotrebiteľa  Zdroj: EUR-Lex – 32009L0136 – SK – EUR-Lex

Prečo práve táto? Nuž, tam sa nakoniec dostaneme po tom ako navštívime stránku EU o cookies. Na nej sa odkazuje na dve smernice. Jedna je o internetovom súkromí (Directive 2002/58/EC of the European Parliament and of the Council of 12 July 2002 concerning the processing of personal data and the protection of privacy in the electronic communications sector (Directive on privacy and electronic communications) a tá druhá o telekomunikáciách ako celku. Pôvodne to bola 2002/58/EC, ktorá bola toť nedávno aktualizovaná v podobe 2009/136/EC.

A sama EU nám podáva vysvetlenie:

Článok 5 ods. 3 smernice 2002/58/ES v znení zmien a doplnení smernice 2009/136/ES posilnil ochranu užívateľov elektronických komunikačných sietí a služieb, a to stanovením, že pred uchovaním informácií alebo pred prístupom k nim v koncovom zariadení užívateľa (alebo účastníka) je potrebný informovaný súhlas. Táto požiadavka sa uplatňuje na všetky typy informácií, ktoré sú uložené v koncovom zariadení užívateľa alebo ku ktorým je v tomto zariadení možné získať prístup, hoci diskusia sa zameriava najmä na používanie cookies podľa definície v RFC62651. Toto stanovisko vysvetľuje, aký dosah má revidovaný článok 5 ods. 3 na používanie cookies, pričom by sa však tento termín nemal pokladať za vylúčenie podobných technológií. Zdroj: Stanovisko 4/2012 k vyňatiu z povinnosti získať súhlas s cookies Prijaté 7. júna 2012

Kto že nám to schválil 2009/136/ES?

Podľa pravidiel fungovanie EU, aby bola platná musí ju schváliť aj Parlament EU aj Rada EU. Pravidlá schvaľovania sú prehľadne na stránke Rady EU.  Z pohľadu Rady sa to stalo dňa 26.10.2009.

Záznam na celú obrazovku 13.8.2015 232050

Smernica sa pripravovala od roku 2007. Minister dopravy, pôšt a telekomunikácií v celom tom období bol Ľubomír Vážny, odborník na investície aktuálnej vlády.

Veľmi významným bolo dňa 16.02.2009 „Prijatie spoločnej pozície zo strany Rady“. Za Slovensko – štátny tajomník ministerstva školstva  Zdroj: TLAČOVÁ SPRÁVA 6071/09 (Presse 33) zo 2923. zasadnutie Rady – Vzdelávanie, mládež a kultúra

A kto že bol tým, kto zodvihol ruku ako posledný? Kto mohol ešte zvrátiť kraviny?

To nám povie tlačová správa z tohto zasadnutia. Dokument číslo 14657/09 (Presse 298) TLAČOVÁ SPRÁVA 2970. zasadnutie Rady. Predsedal Švéd, keďže mali predsedníctvo. A zasadania sa zúčastnili, a to je pekné prekvapenie, ministri zahraničných vecí krajín EU. Hlavnou agendou boli totiž body týkajúce sa zahraničnej politiky. A telekomunikačná smernica čakal už len na  formálne schválenie v druhom čítaní. 

Takže za sprosté tančeky na weboch okolo cookies môžu za Slovensko samí odborníci na telekomunikácie. Možno by nám títo odborníci mohli vysvetliť, akými argumentami presvedčali svojich kolegov. Len aby sme sa nedočkali informácie, že to boli šplh na lane, tanec a politika EU voči Barme. 

Nie, nie, žiadna debilná EU. My sami si môžeme za to, aké európske smernice prijímajú naši ministri na zasadnutiach Rady EU. Bez ich zodvihnutej paže sa nič neschváli. A nič neplatí a my nič nemusíme dodržiavať.

Pod čiarou: Ešte raz opakujem, naštudujte si spôsob fungovania EU a potom kydajte hnoj. Ale zo správneho chlieva.

Share Button

PRP: Korene komunistického bulšitizmu vanúceho z EU

Všetky rozhodnutia a Smernice Európskej únie majú v moci ovplyvniť, modifikovať, stvoriť  či zamietnuť volení zástupcovia jednotlivých krajín. Ak by aj na nižších postoch niečo uniklo, vždy je tu Rada Európskej únie – čo nie je nič iné, ako:

Rada EÚ – známa aj ako Rada, je inštitúciou, kde sa stretávajú ministri členských štátov, aby prijímali právne predpisy a koordinovali politiky.

Čo robí Rada?

  1. Prijíma právne predpisy EÚ.
  2. Zabezpečuje všeobecnú koordináciu hospodárskych politík členských štátov EÚ.
  3. Uzatvára dohody medzi EÚ a inými štátmi.
  4. Schvaľuje rozpočet EÚ.
  5. Zodpovedá za zahraničnú a bezpečnostnú politiku EÚ.
  6. Koordinuje spoluprácu medzi justičnými a policajnými orgánmi členských štátov.

Zdroj:  EUROPA – Rada Európskej únie.

Náš parlament si za šéfa Výboru pre európske záležitosti zvolil človeka, ktorý je hlavným ideológom socialistov. Človeka, pre ktorého je Hogo Chávez vzorom skutočného ľavičiara.

Ak hlavnému ideológovi Smeru Ľubošovi Blahovi imponoval Hugo Chávez natoľko, že ho pokladal za skutočného ľavičiara, mal by svoje obdivné marxistické úchylky realizovať mimo funkcie predsedu Výboru NR SR pre európske záležitosti, uviedol poslanec a tímlíder pre Zahraničnú politiku

Zdroj:  Sloboda a Solidarita | Prípad Blaha: Sme pobúrení.

Jednak je to človek, ktorý šéfuje Výboru, ktorý by mal hrať významnú úlohu pri napĺňaní kontrolnej funkcie Parlamentu voči Vláde v otázkach EU.

Ale hlavne, je to hlavný ideológ pre všetkých tých ministrov a predsedu vlády, ktorí zasadajú v Rade EU, v ktorej prijímajú právne predpisy EU. A tie sú vzorom pre implementáciu v našich národných pravidlách.

Ešte sa čudujete, že z EU prichádzajú komunistické bulšity?

Môžete Európskej únii prisudzovať akékoľvek nedemokratické a diktátorské maniere úplne pokojne. Za Slovensko ju reprezentujú ľudia, ktorých ideológia má veľký problém s princípmi demokracie.

Každému voličovi socialistov pripomeňte, keď bude nadávať na hnusnú EU, že on osobne volí tých poslancov a tých ministrov, ktorí tie komunistické bulšity z EU tvoria a schvaľujú.

Tento text plynule naväzuje na predchádzajúci článok Obrovský kôň a iný bulšit.

A keďže je piatok a v piatok vám dávam svoje Pikiho rady na piatok, dám vám jedno poučenie:

Hľadajte fakty, získavajte vedomosti, pýtajte sa. Uvidíte súvislosti tam, kde sa ostatní musia spoliehať na demagógiu vládcov a tisíckrát opakované klamstvá.

Jedným z tých opakovane a opakovane tvrdených omylov je, že nemáme možnosť zasahovať do toho, čo sa na nás valí z inštitúcii EU. A pritom stačí si pozrieť veľmi prehľadnú stránku EU, kde sú vysvetlené úlohy jednotlivých orgánov EU a väzby medzi nimi. Naozaj, stačí sa opýtať: „A čo je to tá Rada EU zač?“, a súvislosti začnú naskakovať samé.

Sociálnu politiku, politiku zamestnanosti rieši za Slovensko človek, čo si nevedel spomenúť na tému svojej bakalárskej práce. Školstvo… Nebudem pokračovať, neskazím vám predsa celý víkend.

Share Button